Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

XVII. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України

Читайте также:
  1. IV. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
  2. XIV. Реалізація права вступників на вибір місця навчання
  3. А. Гетьман Правобережної України Павло Тетеря
  4. Аварійно - рятувальні служби України.
  5. Аграрні відносини, їхній зміст і особливості
  6. Аналіз власного досвіду виконання подібних завдань при вивченні навчальних дисциплін та проходження практик.
  7. АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ ТА ЙОГО ОРГАНІВ
  8. Банківська система України. Правовий статус Національного Банку України
  9. Банківське право України: поняття , предмет регулювання, джерела і система

17.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (із змінами), Указами Президента України від 25.03.94 № 112 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації» та від 03.06.94 № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства, наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки України в межах обсягу державного замовлення.

17.2. Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до Державного закладу «Луганський державний медичний університет» користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

17.3. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти на рівні з громадянами України, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо ще не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

17.4. Іноземні громадяни із зарубіжних країн заключають договір (контракт) на навчання, для отримання якого необхідно надати такі документи:

- особисту анкету;

- оригінал та копія документа про попередню освіту;

- оригінал та копія документа (додаток до документа про освіту), в якому міститься інформація про його успішність з навчальних дисциплін;

- копію свідоцтва про народження;

- медичний сертифікат про стан здоров'я та відсутність протипоказань для навчання у медичному вищому навчальному закладі, завірений офіційним органом охорони здоров'я країни, з якої прибуває іноземець, і виданий не пізніше, ніж за два місяці до виїзду на навчання в Україну;

- копія паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

- страховий поліс про надання невідкладної медичної допомоги (за виключенням країн, з якими підписані угоди про безоплатне надання невідкладної медичної допомоги);

- 6 фотографій розміром 4x6 см;

- копія посвідчення закордонного українця (за наявності).

Копії документів про освіту, народження та медичний сертифікат повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

17.5. Іноземні громадяни з країн СНД заключають контракт на навчання і під час вступу на медичний та стоматологічний факультети проходять співбесіду з біології (профілюючий), а при вступі на фармацевтичний факультет - з хімії (профілюючий). Результат оцінювання знань виставляється у формі "рівень достатній" або "рівень недостатній".

Іноземні громадяни, які вступають на навчання з англійською мовою викладання, заключають контракт на навчання і під час вступу проходять співбесіду на визначення володіння англійською мовою та проходять співбесіду англійською мовою з біології або хімії залежно від напряму вступу. Результат оцінювання знань виставляється у формі "рівень достатній" або "рівень недостатній".

17.6. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, зараховуються у межах встановлених квот за співбесідою з предметів, передбаченими Правилами прийому за рекомендаціями дипломатичних установ України за кордоном та українських національних культурних товариств.

17.7. Іноземці, які вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, зараховуються до Державного закладу «Луганський державний медичний університет» не пізніше 15 листопада на підставі наказів про зарахування, що веріфікуються в Єдиній базі.

17.8. Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на здобуття вищої освіти.
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 45 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | <== 10 ==> |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав