Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

IV. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

Читайте также:
  1. IX. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів
  2. XIV. Реалізація права вступників на вибір місця навчання
  3. XVII. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України
  4. а)Определители 2-го,3-го и п-го порядков (определения и из св-ва). б)Теорема Лапласа о разложении определителя по элементам строки или столбца.
  5. В основі проблемного навчання — низка об'єктивних обґрунтувань.
  6. Визначити пакет документів, необхідний для відкриття поточного рахунку юридичній особі
  7. Вимоги й завдання до методики навчання плаванню
  8. Вплив інформаційних технологій на індивідуалізацію навчання
  9. Вплив соціалізації, навчання і виховання на розвиток і формування особистості

4.1. Порядок роботи Приймальної комісії: Прийом документів з 10.07. по 01.08. 2015 р. (пн. – пт. з 9.00 до 17.00, сб. з 9.00 до 13.00, нд. – вихідний).
З 01.08.2015 року приймальна комісія працює щоденно до 17.00 без вихідних, (крім 01.08.2014 року, коли комісія працюватиме до 12.00 години і 05 та 07 серпня 2015 року, коли комісія працюватиме до 18.00 години).

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробовування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі освіти
повної загальної середньої повної загальної середньої
Початок прийому заяв та документів у паперовій чи електронній формі 10 липня 2015 року   10 липня 2015 року  
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад та проходять співбесіду 24 липня 2015 року до 18-00 24 липня 2015 року до 18-00
Закінчення прийому заяв та документів у паперовій чи електронній формі від осіб, які не складають вступних випробувань та не проходять співбесіду 1 серпня 2015 року до 12-00   1 серпня 2015 року до 12-00  
Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань з 25 липня 2015 року по 1 серпня 2015 року з 25 липня 2015 року по 1 серпня 2015 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників - перший - не пізніше 12.00 години 2 серпня 2015 року; - другий - не пізніше 12.00 години 7 серпня 2015 року; - третій - не пізніше 12.00 години 8 серпня 2015 року; не пізніше 12 години 2 серпня 2015 року
Терміни зарахування вступників - за державним замовленням не пізніше 12.00 8 серпня; - за кошти фізичних та юридичних осіб - після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) - не пізніше 14 серпня. не пізніше 14 серпня 2015 року

 

- перший строк відбору вступниками місця навчання закінчується о 18-00

годині 05 серпня;

- другий строк відбору вступниками місця навчання закінчується о 18-00

годині 07 серпня;

 

4.3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Державний заклад «Луганський державний медичний університет», конкурсний відбір та зарахування на другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця, для навчання за кошти фізичних та юридичних осіб) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за умови вступу на споріднений напрям підготовки проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії   Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
повної загальної середньої повної загальної середньої
Початок прийому заяв та документів 10 липня 2015 року 10 липня 2015 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати фахові вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад 24 липня 2015 року до 18-00   24 липня 2015 року до 18-00
Строки проведення вищим навчальним закладом фахових вступних випробувань з 25 липня 2015 року по 1 серпня 2015 року   з 25 липня 2015 року по 1 серпня 2015 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 12 години 2 серпня 2015 року   не пізніше 12 години 2 серпня 2015 року
Терміни зарахування вступників не пізніше 14 серпня 2015 року   не пізніше 14 серпня 2015 року

 

V. Порядок прийому заяв та документів для вступу до Державного закладу «Луганський державний медичний університет»

5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до Державного закладу «Луганський державний медичний університет» (далі — заява) в паперовій або в електронній формі.

Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії навчального закладу.

5.2. Вступник може подати заяву (заяви) в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п'яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (на три спеціальності) у кожному з них. Заяви до вищого навчального закладу на певний напрям підготовки (спеціальність) на різні форми навчання подаються вступником окремо, але вважаються фактом подання однієї заяви.

Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструються уповноваженою особою приймальної комісії у Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви.

Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано вищим навчальним закладом на підставі рішення приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку.

Скасована заява вважається неподаною, а факт такої подачі анулюється в Єдиній базі.

5.3. У заяві вступники вказують напрям підготовки, факультет, спеціалізацію, нозологію, профіль, мову тощо (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) і спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра) та форму навчання.

Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності 1 означає найвищу пріоритетність.

 

5.4. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто:

- документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або посвідчення про приписку, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;

- документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ і додаток до нього;

- сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, додатка до нього і сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

5.5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

- документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

- сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або копії;

- копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

- шість кольорових фотокарток розміром 3x4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5.6. Вступник подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2015 році.

5.7. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією Державного закладу «Луганський державний медичний університет», до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред'явлення оригіналів не розглядаються.

5.8. Вступники подають заяву в паперовій формі разом з документами, що засвідчують їх право на складання вступних екзаменів у Державному закладі «Луганський державний медичний університет».

5.9. Брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі мають право особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за №189/14880, через які вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання.

Особи, які не подають сертифікати (сертифікат) зовнішнього незалежного оцінювання, подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у Державному закладі «Луганський державний медичний університет».

5.10. Заяви в електронному вигляді мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі атестата про повну загальну середню освіту, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року з конкурсних предметів, визначених Правилами прийому до Державного закладу «Луганський державний медичний університет».

5.11. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією вищого навчального закладу згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2014 року №1172.

5.12. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази.

Письмове підтвердження Адміністратора (розпорядника) Єдиної бази або директора Українського центру оцінювання якості освіти про недостовірність інформації, поданої вступником до вищого навчального закладу, є підставою для відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).

5.13. Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту (обчислює в разі відсутності), результат якої затверджується рішенням приймальної комісії і вноситься до Єдиної бази.

5.14. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Державного закладу «Луганський державний медичний університет» протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних екзаменів, фахових випробувань, але не пізніше 1 серпня. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті Державного закладу «Луганський державний медичний університет».

5.15. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для вступу поза конкурсом фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.16. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється Міністерством освіти і науки України відповідно до Порядку визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28 травня 2012 року № 632, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 травня 2012 року за № 960/21272 визнання і встановлення еквівалентності цих документів здійснюються протягом першого року навчання.

5.17. Приймальна комісія Державного закладу «Луганський державний медичний університет» перевіряє в Єдиній базі перелік його заяв, поданих до інших навчальних закладів.
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 39 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | <== 6 ==> | 7 | 8 | 9 | 10 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав