Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

І. Загальні положення

Читайте также:
  1. I. Загальні положення
  2. Будова, загальні властивості та значення аналізаторів.
  3. Головні положення теорії розміщення в умовах капіталізму.
  4. Загальне положення
  5. Загальні вимоги
  6. Загальні вимоги безпеки до виробничих факторів
  7. Загальні вимоги до методів вимірювання параметрів мікроклімату та їх оцінки
  8. Загальні вимоги до оформлення курсової роботи
  9. Загальні відомості
  10. Загальні відомості

ЗАТВЕРДЖЕНО

«___»________________ 2014 р.

В.о. ректора Державного закладу
«Луганський державний
медичний університет»

проф. Іоффе І.В.

 

___________________________

(підпис)

 

Правила прийому

До Державного закладу «Луганський державний медичний університет» у 2015 році

Обговорено та затверджено на

Вченій раді ДЗ «Луганський державний

медичний університет»

Протокол № ___ від «___»_____________ 2014 р.

м. Рубіжне - 2014


ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Державного закладу «Луганський державний медичний університет» у 2015 році зі змінами (відповідно до Змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2015 році, затверджених Наказом Міністерством освіти і науки України від 15 жовтня 2014 року № 1172 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2014 року за № 1390/26167).

 

Правила прийому до Державного закладу «Луганський державний медичний університет» у 2015 році

Провадження освітньої діяльності у Державному закладі «Луганський державний медичний університет» здійснюється відповідно до ліцензії МОН України (серія АЕ № 270293 від 05.06.2013, термін дії: лікувальна справа, педіатрія, стоматологія - до 01.07.2018 року, фармація - до 01.07.2018 року, технологія парфумерно-косметичних засобів - до 01.07.2016 року, підготовка іноземних громадян - до 01.07.2017).

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Державного закладу «Луганський державний медичний університет» відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2015 році, затверджених наказом Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України від 15 жовтня 2014 року № 1172 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2014 року за № 1390/26167.

Зміни до Правил прийому розроблені Приймальною комісією Державного закладу «Луганський державний медичний університет» відповідно до Змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2015 році, затверджених наказом Міністерством освіти і науки України від 15 жовтня 2014 року № 1172 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2014 року за № 1390/26167.

І. Загальні положення

• Державний заклад «Луганський державний медичний університет» оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», напрямами підготовки (спеціальностями), формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (додаток 1).

• Підставою для оголошення прийому до Державного закладу «Луганський державний медичний університет» є ліцензія Міністерства освіти і науки України щодо надання відповідних освітніх послуг, видана в порядку, установленому законодавством та затверджені Правила прийому до вищого навчального закладу.

• До Державного закладу «Луганський державний медичний університет» приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту, а також біженці та особи, які потребують додаткового захисту. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

• Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу керівником вищого навчального закладу.

Усі питання, пов’язані з прийомом до Державного закладу «Луганський державний медичний університет», вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті Державного закладу «Луганський державний медичний університет», як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.

Правила прийому оприлюднюються державною мовою. У разі прийняття рішення місцевою радою щодо використання регіональних мов або мов національних меншин Правила прийому також оприлюднюються цими мовами.

• Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку на території Державного закладу «Луганський державний медичний університет» гарантовано на короткочасний термін (подача документів або вступні екзамени) без обмежень.

• Поселення студентів до гуртожитків відбувається у відповідності з «Положенням про поселення до гуртожитку у Державному закладі «Луганський державний медичний університет»».
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 36 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | <== 5 ==> | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав