Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Вимоги до вимови

Читайте также:
  1. IІІ. Вимоги, пропоновані до водолазного складу.
  2. Вимоги безпеки до автоматичних лінй.
  3. Вимоги до АУВ
  4. Вимоги до вибору кольорів при оформленні презентації.
  5. Вимоги до завершальних слайдів презентації
  6. Вимоги до змісту курсової роботи
  7. Вимоги до знань та вмінь
  8. Вимоги до особистості вчителя.
  9. Вимоги до особистості вчителя.

 

Для нейтралізації негативного впливу фонетичних навичок рідної мови навчання іншомовної вимови має будуватися на основі порівняльного аналізу фонологічних систем рідної та іноземної мов, що єодним з важливих спеціальних принципів навчання фонетичного матеріалу.

Враховуючи труднощі, з якими зустрічається учень при оволодінні вимовою іноземної мови, у процесі навчання доцільно використовувати імітативний та аналітичний методи одночасно (пояснення і а аналіз). Такий метод одержав назву аналітико-імітативного.

в)Основна мета навчання фонетичного матеріалу - формування слухо-вимовних і ритміко-інтонаційних навичок (на апроксимованому рівні).

Слухо-вимовні навички - це навички фонемно правильної вимови усіх звуків у потоці мовлення та розуміння всіх звуків при аудіюванні мовлення.

Ритміко-інтонаційні навички - це навички інтонаційно і ритмічно правильного оформлення мовлення і, відповідно, розуміння мовлення інших людей.

ІІ. За ознакою схожості/розбіжності звуків ІМ та рідної мови усі звуки іноземної мови умовно діляться на три групи:

 

 


Звуки другої групи потребують особливої уваги та спеціального тренування в різноманітних вправах, особливо в тих, де є контрастування з відповідними звуками рідної мови.

Звуки третьої групи також потребують посиленої уваги з боку вчителя.

 

Для навчання вимови іншомовних звуків використовуються:

а) вправи на рецепцію;

б) вправи на репродукцію/продукцію.

Вони тісно пов'язані між собою і націлені на формування як слухових (фонематичний слух), так і вимовних (або артикуляційних) навичок.
Дата добавления: 2015-04-20; просмотров: 29 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | <== 8 ==> | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав