Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Екзаменаційний білет № 1

Читайте также:
  1. Lt;question>Рухани байлық қандай қабілеттерді қамтиды?
  2. Абілет және нышан
  3. Банктердің несие беру қабілеттілігінің көрсеткіштері
  4. Білет № 25
  5. Білет № 32
  6. Білет № 35
  7. Білет № 52
  8. Білет №1
  9. Білет №22
  10. Білет №26.

з предмета «Математика»

№ з/п, рівень складнос-ті Зміст тесту та варіантів відповідей Макси-мальна кільк. балів
І рівень (початковий) 1.1. Знайти область визначення функції . 1 бал
а) б) в) г)
1.2. Обчислити значення виразу . 1 бал
а) 100 б) в) 2 г) 10
1.3. Знайти похідну функції . 1 бал
а) б) в) г)
1.4. Обчислити значення виразу . 1 бал
а) б) в) г)
ІІ рівень (середній) 2.1. Скільки семицифрових чисел, кратних 5, можна скласти з цифр 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 так, щоб цифри в числі не повторювались? 1 бал
2.2.Висота конуса дорівнює 9 см, а його об’єм – см3. Чому дорівнює площа основи конуса? 1 бал
ІІІ рівень (достатній) 3.1. Розв’язати рівняння . 1 бал
3.2.Тіло рухається прямолінійно зі швидкістю, що змінюється за законом м/с. Знайти шлях, який проходить тіло за інтервал часу від с до с. 1 бал
3.3. Знайти проміжки зростання і спадання та точки екстремуму функції . 1 бал
ІV рівень (високий) 4.1. Обчислити площу фігури, обмеженої параболою і прямою . 1 бал
4.2. Основою прямого паралелепіпеда є паралелограм зі сторонами 3 м і 4 м. Одна з діагоналей паралелепіпеда дорівнює 5 м, а інша – 7 м. Знайти об’єм паралелепіпеда. 2 бали

Всього 12 балів

Підпис викладача _____________________

«___» _____________ 201__ р.


Міністерство освіти і науки України

Одеський національний політехнічний університет
Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 5 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2023 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав