Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Завдання 1. 1.Хто з поданих філософів належав до теологічного напрямку:

Читайте также:
  1. I. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ
  2. II. Завдання та обов'язки
  3. II. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
  4. U Домашнє завдання до практичного заняття № 10.
  5. VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
  6. VII. Домашнє завдання.
  7. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України у системі органів державної влади та його завдання.
  8. Бойові завдання і бойові порядок механізованих підрозділів у наступі.
  9. ВАРІАНТ 1 ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
  10. Варіант 1.Тестові завдання

1. Хто з поданих філософів належав до теологічного напрямку:

а) К. Маркс; б) Августін Блажений; в) Р. Декарт; г) Ф. Бексі?

2. Як називається точка після якої зміни якості призводять до змін якості:

а) середина; б) край; в) межа міри; г) оптима?

3. Дайте вірне визначення:

Буття суспільства, індивіда, яке існує об’єктивно це:

а) ідеальне буття; б) матеріальне буття; в) небуття.

4. Філософи Мілетської школи Фалес, Анаксимен, Анаксимандр були:

а) ідеалістами; б) теологами; в) матеріалістами; г) емпірістами.

5. Які категорії універсального зв’язку не існують:

а) зміст – форма; б) одиничне – загальне; в) сутність – явище; г) віра – об’єкт?

6. Явище котре за певних умов щоразу з необхідністю породжує інше явище:

а) наслідок; б) форма; в) зв’язок; г) причина.

 

Завдання 2

Закони матеріалістичної діалектики.

Завдання 3

Поясніть вислів філософа Й. Шумпетера “Бути підприємцем - значить робити не те, що роблять інші. Роби не так, як роблять інші”.

Білет 18

Завдання 1

1. Теорію, що людина є останньою ланкою розвитку живих істот і має спільних предків з людиноподібними мавпами, створив:

а) В. Вернацький; б) З. Фрейд; в) Г. Дарвін; г) К. Ясперс;

2. Яка філософська дисципліна осмислює власний шлях ґенезу філософії:

а) антологія; б) логіка; в) ысторія філософії; г) антропологія

3. Що визначається марксистами як об’єктивна реальність, яка дана нам в почуттях:

а) свідомість; б) емоційність; в) рух; г) матерія

4. За Арістотелем людина – це:

а) двоноге без пір’я; б) політична тварина; в) моральна істота.

5. В світі існують “речі – тіні ідей”. Цей вислів належить:

а) Діогену; б) Платону; в) Сократу; г) Арістотелю.

6. Чи тотожні поняття “людина” та “особистість”:

а) так; б) ні.

 

Завдання 2

Німецька класична філософія.

Завдання 3

Поясніть поняття “цінності” та “ідеали”.

Білет 19

Завдання 1

1. Хто є автором вчення про невідоме:

а) Конфуцій; б) Ф.Бексі; в) З.Фрейд; г) Г.Спенсер

2. Який вислів є правильним:

а) «рух» і «розвиток» поняття тотожні; б) будь-який розвиток є рухом; в) будь-який рух є розвитком.

3. Як називається священна книга християн:

а) Талмуд; б)Коран; в) Біблія; г) Авеста.

4. Найпростішою формою відродження є:

а) свідомість; б) подразливість; в) пізнання; г)психічне відображення.

5. Яка філософська категорія відображає полярну спрямованість тенденцій, явищ, процесів, що є взаємовиключними:

а) протилежність; б) форма; в)зміст; г)причина.

6. Мислитель XVII ст., засновник раціоналізму і дедукції:

а) Р.Декарт; б) Ф.Бекси; в) Б.Спіноза; г) Д.Дідро.

 

Завдання 2

Середньовічна філософська думка.

Завдання 3

Пояснити на прикладі дію закону єдності і боротьби протиріч.

 

Білет 20
Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 36 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав