Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Екзаменаційний білет № 2

Читайте также:
  1. Lt;question>Рухани байлық қандай қабілеттерді қамтиды?
  2. Абілет және нышан
  3. Банктердің несие беру қабілеттілігінің көрсеткіштері
  4. Білет № 25
  5. Білет № 32
  6. Білет № 35
  7. Білет № 52
  8. Білет №1
  9. Білет №22
  10. Білет №26.

з предмета «Математика»

№ з/п, рівень складнос-ті Зміст тесту та варіантів відповідей Макси-мальна кільк. балів
І рівень (початковий) 1.1.Знайти область визначення функції . 1 бал
а) б) в) г)
1.2. Обчислити значення виразу . 1 бал
а) 6 б) 9 в) 125 г) 5
1.3. Обчислити інтеграл . 1 бал
а) б) в) г)
1.4. Обчислити значення виразу . 1 бал
а) б) в) г) 1
ІІ рівень (середній) 2.1. Скількома різними способами з класу, в якому навчається 24 учні, можна вибрати 4 учні для чергування? 1 бал
2.2. Обчислити об’єм піраміди, основою якої є прямокутник зі сторонами 6 см і 10 см, а висота піраміди дорівнює 15 см. 1 бал
ІІІ рівень (достатній) 3.1. Розв’язати рівняння . 1 бал
3.2. Точка рухається за законом Знайти швидкість та прискорення точки через 3 с після початку руху. 1 бал
3.3.Знайти проміжки зростання і спадання та точки екстремуму функції . 1 бал
ІV рівень (високий) 4.1. Обчислити площу фігури, обмеженої гіперболою і прямими та . 1 бал
4.2. Площа бічної поверхні зрізаного конуса дорівнює см2, а площі нижньої та верхньої основ – відповідно см2 і см2. Знайти кут між твірною і площиною основи цього зрізаного конуса. 2 бали

Всього 12 балів

Підпис викладача _____________________

«___» _____________ 201__ р.


Міністерство освіти і науки України

Одеський національний політехнічний університет
Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 30 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав