Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Екзаменаційний білет № 3

Читайте также:
  1. Lt;question>Рухани байлық қандай қабілеттерді қамтиды?
  2. Абілет және нышан
  3. Банктердің несие беру қабілеттілігінің көрсеткіштері
  4. Білет № 25
  5. Білет № 32
  6. Білет № 35
  7. Білет № 52
  8. Білет №1
  9. Білет №22
  10. Білет №26.

з предмета «Математика»

№ з/п, рівень складнос-ті Зміст тесту та варіантів відповідей Макси-мальна кільк. балів
І рівень (початковий) 1.1.Знайти область визначення функції . 1 бал
а) б) в) г)
1.2. Обчислити значення виразу . 1 бал
а) 3 б) 4 в) г) 2
1.3. Знайти похідну функції . 1 бал
а) б) в) г)
1.4. Обчислити значення виразу . 1 бал
а) б) в) г)
ІІ рівень (середній) 2.1. Скількома способами можна розсадити двох учнів на 20 місцях? 1 бал
2.2.Обчислити площу бічної поверхні конуса, радіус основи якого дорівнює 3 см, а твірна у 3 рази більша за радіус. 1 бал
ІІІ рівень (достатній) 3.1. Розв’язати рівняння . 1 бал
3.2. Знайти первісну функції , графік якої проходить через точку . 1 бал
3.3.Знайти проміжки зростання і спадання та точки екстремуму функції . 1 бал
ІV рівень (високий) 4.1. Обчислити площу фігури, обмеженої параболою і прямою . 1 бал
4.2.В основі піраміди лежить трикутник зі сторонами 13 см, 14 см і 15 см. Усі бічні грані піраміди нахилені до площини основи під кутом 45°. Знайти площу бічної поверхні цієї піраміди. 2 бали

Всього 12 балів

Підпис викладача _____________________

«___» _____________ 201__ р.

 
Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 5 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2023 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав