Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Витрати ® перетворення ® результати

Читайте также:
  1. Бюджетний дефіцит -це та сума, на яку в даному році витрати бюджету перевищують його доходи.Допустимо 3% від ВВП.
  2. Витрати
  3. Витрати з перевезення майна;
  4. Витрати на виробництво і зміна собівартості 1 ц кукурудзи на зерно по статтях
  5. Витрати на виробництво продукції: сутність, види, рахунки для обліку та їх характеристика
  6. Витрати на оплату праці працівників підприємства.
  7. Витрати на покращення умов і охорону праці.
  8. Витрати на проектно-конструкторську документацію
  9. Витрати, пов’язані з розглядом справи. Критерії визначення РОЗМІРУ витрат, пов’язаних з розглядом справи

заочної форми навчання к.е.н. Н.В. Олексієнко

Сутність операційної функції

Операційна функція включає в себе дії, у результаті яких виробляється продукція та послуги, що поставляються організацією зовнішньому споживачеві. Функцію «операції» виконують усі без винятку організації, інакше вони просто не можуть існувати. Терміни «операції» і «виробництво» можна розглядати як взаємозамінні, однак під «виробництвом» найчастіше розуміють переробку сировини та створення і випуск матеріальної продукції, тоді як термін «операції» за змістом ширший — він включає не лише виробництво товарів, а й надання послуг.

Операції – це цілеспрямована діяльність щодо створення будь-якої корисності, що може обрати наступні форми:

n виробництво матеріальної продукції;

n виконання робіт;

n надання послуг .

Виробництво – процеси праці та природні процеси, що здійснюються з метою перетворення предметів праці в готову матеріальну продукцію. Основною ознакою виробництва є створення матеріального продукту.

Більш за все організації відрізняються одна від одної за характером конкретних видів діяльності, що складають операційну функцію. У процесі виробництва, наприклад, автомобілів або побутової техніки переробляються величезні обсяги сировини, матеріалів та комплектуючих: спочатку з сировини виробляють окремі деталі й вузли, після чого їх збирають у готові вироби стандартної конструкції. Діяльність будівельних фірм характеризується також споживанням великих обсягів матеріалів, але кожна одиниця готової продукції в цьому разі найчастіше унікальна та неповторна за своєю конструкцією, місцезнаходженням тощо; крім того, будівельні роботи здійснюються не в умовах фабрики чи заводу, а на окремих будівельних майданчиках, де надалі й експлуатуватимуться вироби будівельної промисловості. Юридичні фірми, лікарні, більшість установ сфери послуг споживають, на відміну від організацій виробничої сфери, незначну кількість матеріально-сировинних ресурсів, але характерною рисою їхньої діяльності є те, що вони пристосовують свої послуги до вимог клієнта. Авіаційні лінії, банки й університети пропонують стандартизований набір послуг, даючи змогу клієнтові вибрати ті, які він побажає. Правоохоронні органи теж часто «надають послуги» «клієнтам» (маються на увазі правопорушники), які, одначе, зовсім не схильні до такого «співробітництва».

У виробничих організаціях діяльність пов'язана із створенням товарів, таких як телевізори, підручники, автомобілі, є очевидною. В організаціях сервісної сфери її важче визначити. Продукт, що виробляється, може мати досить незвичні форми, наприклад заповнення різноманітних бланків збанку, отримання усної інформації в довідковому бюро чи прослуховування музичного твору в концертному залі,

В сфері ФкіС – це надання фізкультурно-спортивних послуг (ФСУ).

 

Таблиця 2.1.

Відмінність між процесами виробництва матеріальної продукції та наданням фізкультурно-спортивних послуг

Товари Послуги
Продукт є відчутний на дотик Послуга не є відчутною на дотик
Право власності передбачається під час купівлі Право власності, як правило, не передається
Продукт може бути перепроданий Перепродаж неможливий
Продукт можна продемонструвати перед продажем Послуга не існує до моменту її продажу

 

Операційна функція, тобто перетворення матеріальних ресурсів у товари та послуги, необхідні інституціональним чи індивідуальним споживачам, є основою основ будь-якого бізнесу. Особливу увагу функція операцій (виробництва) привертає до себе саме в останні роки, коли передові компанії всього світу намагаються посилити свою конкурентоспроможність шляхом підвищення якості та продуктивності, скорочення тривалості виробничих циклів і зниження виробничих витрат.

Сутність операцій полягає в процесі конверсії (трансформації, перетворення), тобто в послідовній низці подій, у ході яких ресурси перетворюються на готову продукцію чи послуги. Схематично це явище можна передати просто:витрати ® перетворення ® результати.

Ця формула може бути застосована як до виробництва матеріальних товарів, так і до надання нематеріальних послуг. Наприклад, знання фахівця про компанію і його спроможність установлювати стосунки з робітниками (витрати) можуть бути перетворені у ході аналітичної роботи в спеціальну консультацію щодо управління персоналом компанії (результати). Інший приклад: при пошитті сорочки ресурси, що піддаються перетворенню, тобто конверсії — тканина, нитки та ґудзики — мають матеріальну форму (витрати); так само матеріальну форму має і готовий продукт (результати).

Розрізняють два основних типи конверсії. Перший, відомий під назвою аналітичного, припускає, що сировина перетворюється в один або кілька різноманітних продуктів, що можуть мати, а можуть і не мати схожість з первісним ресурсом за формою та за функціями. Наприклад, на м’ясокомбінаті, розфасовуючи м’ясо, тушу бика (первісний ресурс) розчленовують так, щоб отримати окремо шкіру, кістки, шматки м’яса тощо (кінцеві продукти). Інший тип конверсії, що є відомим під назвою синтетичного, передбачає створення єдиного виду продукції на базі використання великої кількості різноманітних первісних матеріалів: так, у сталеливарній промисловості для отримання сталі (кінцевий продукт) залізо за високих температур з’єднують з невеликими порціями інших видів мінеральної сировини (первісні ресурси).

Таким чином, операційна функція:

n включає в себе дії, у результаті яких виробляється продукція та надаються послуги, що поставляються організацією зовнішньому споживачеві.

n сутність операційної функції полягає в процесі конверсії (трансформації, перетворення), тобто в послідовній низці подій, у ході яких ресурси перетворюються на готову продукцію чи послуги.

Витрати ® перетворення ® результати

 
Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 5 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав