Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Г) така підстава відсутня.

Читайте также:
  1. Тобто і автокореляція відсутня.
  2. Юридична підстава кримінально-правової кваліфікації

4. Для здійснення концесійної діяльності концесіонеру земельні ділянки надаються:

а) у постійне користування;

б) в оренду;

в) у спільну сумісну власність;

г) у спільну часткову власність.

5. Власник земельної ділянки має право вимагати від власника сусідньої земельної ділянки:

а) плату за використання земельної ділянки;

б) сприяння встановленню твердих меж між ділянками та їх відновленню;

в) примусового відчуження сусідньої земельної ділянки у випадку затінення її деревами;

г) ліквідувати дерева, що служать межовими знаками, якщо вони заважають відпочивати.

6. Чи має право орендодавець отримати орендну плату від орендаря у разі розірвання договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення:

а) не має такого права;

б) має право отримати тільки за згодою орендаря;

в) має право отримати за шість місяців;

г) має право отримати за рік.

7. Вкажіть, на яких рівнях передбачено проведення землеустрою чинним земельним законодавством:

а) на загальнодержавному; адміністративно-територіальному; локальному;

б) на загальнодержавному; адміністративно-територіальному; регіональному; науковому; місцевому;

в) на національному (загальнодержавному); регіональному; локальному і господарському (місцевому);

г) на національному; регіональному; виробничому; господарському.

8. Консервація земель здійснюється на підставі:

а) усної домовленості з власником земельних ділянок;

б) договору з землекористувачами земельних ділянок;

в) договору з власником земельних ділянок;

г) рішення суду.

9. Земельні спори це:

а) конфлікт між власниками земельної ділянки;

б) конфлікт між власником (або користувачем) земельної ділянки та органом місцевого самоврядування;

в) особливий вид правових відносин, в основі яких лежать розбіжності суб’єктів, що виявляються в процесі виникнення, реалізації, зміни чи припинення земельних прав, їх охорони (захисту), у зв’язку з порушенням прав та законних інтересів (чи їх визнанням) власників земельних ділянок, землекористувачів, у тому числі й орендарів земельних ділянок та інших суб’єктів земельних правовідносин;

г) особливий вид правових відносин, в основі яких знаходиться конфлікт суб’єктів, що виявляється в процесі реалізації ними земельних прав.

10. Відповідно до Земельного кодексу України, які види юридичної відповідальності передбачені за порушення земельного законодавства:

а) земельно-правова;

б) кримінальна, адміністративна, цивільна, дисциплінарна;

в) цивільна, адміністративна, кримінальна;

г) кримінальна, адміністративна.

1. До складу земель України належать:

а) усі землі в межах її території, в тому числі острови та землі, зайняті водними об’єктами, які за основним цільовим призначенням поділяються на категорії;

б) землі, які розташовані в межах державного кордону, в тому числі заморські території;

в) земельні ділянки державної, комунальної та приватної власності;

г) землі сільськогосподарського призначення, земля житлової і громадської забудови.

2. Право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту:

а) державної реєстрації цих прав;

б) після одержання її власником або користувачем документа, що посвідчує право власності чи право постійного користування земельною ділянкою;

в) після одержання її власником або користувачем документа, що посвідчує право власності чи право постійного користування земельною ділянкою, та його державної реєстрації;

г) після прийняття рішення відповідним органом державної влади чи місцевого самоврядування.

3. Припинення права приватної власності на земельні ділянки з мотивів суспільної необхідності здійснюється у випадку:

а) примусового викупу під майданчики відпочинку;

б)примусового викупу під притулки для безпритульних;

в) примусового викупу під об'єкти природно-заповідного фонду;

г) примусового викупу під стадіони.

4. Вкажіть, хто є суб’єктом права землекористування:

а) лише фізичні особи, які володіють право дієздатністю, а також недержавні юридичні особи;

б) виключно громадяни України, які є власниками окремих природних ресурсів;

в) виключно громадяни України та державні й комунальні підприємства, установи, організації;


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 8 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав