Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Г) забороняється, крім зразків для проведення наукових досліджень.

Читайте также:
  1. Апарати для проведення гідромеханічних та механічних процесів.
  2. Апарати для проведення теплових процесів.
  3. Вибори і референдуми в Україні, їх види та умови проведення
  4. Визначення втрат на проведення гідравлічного розриву пласта
  5. Вихідні дані для проведення групування
  6. Вставте пропущене: «Незаконне проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних чи підводних робіт наОб’єкті археологічної спадщини».
  7. Геолого-геоморфологічні, гідрологічні, біологічні, техногенні особливості району розташування об’єкту досліджень.
  8. Ефективність наукових досліджень.
  9. Завдання 1. Особливості проведення нервового імпульсу в м`якітних та безм`якітних нервових волокнах.

9. Земельні спори вирішуються:

а) в судовому та позасудовому порядку;

б) виключно в судовому порядку;

в) виключно в позасудовому порядку;

г) в порядку досягнення мирової угоди між суб’єктами спору.

10. Який вид відповідальності передбачено за знищення громадянами межових знаків меж землекористувань:

а) дисциплінарна;

б) адміністративна;

в) кримінальна;

г) адміністративна та кримінальна.

1. Ознаками землі як природного ресурсу є:

а) середовище мешкання людей для забезпечення їх життя;

б) незамінність, обмеженість у просторі, локальність і нерухомість;

в) ґрунтова характеристика;

г) родючість, приналежність до майнових об’єктів.

2. Земельний сервітут не може бути встановлений на підставі:

а) договору;

б) закону;

в) усної вимоги власника сусідньої земельної ділянки;

г) рішенням суду.

3. Земельні торги визнані такими, що не відбулися, якщо:

а) суб’єкт підприємницької діяльності вже має земельну ділянку на праві власності;

б) є тільки два покупця;

в) жоден з покупців не запропонував ціну, вищу за стартову ціну земельної ділянки;

г) суб’єкт підприємницької діяльності зареєстрований не за місцем знаходження земельної ділянки.

4. У суб’єктивному розумінні право землекористування розглядається як:

а) інститут Загальної частини екологічного права;

б) сукупність правових норм, що регулюють права і обов’язки землекористувачів та інших осіб;

в) правовідношення;

г) забезпечена і гарантована державою можливість конкретної особи добувати у встановленому законом порядку корисні властивості землі;

5. У разі невиконання орендодавцем або орендарем обов‘язків, передбачених договором або законом, договір оренди землі може бути:

а) продовжений на встановлений законом строк;

б) на вимогу однієї із сторін достроково розірваний за рішенням суду;

в) за згодою сторін переглянутий місцевою радою;

г) перереєстрований в установленому порядку районним відділом земельних ресурсів.

6. Вкажіть суб’єктів, які мають податкові пільги щодо сплати податку:

а) інваліди всіх груп;

б) фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей до 18 років;

в) фізичні особи при будівництві індивідуальних гаражів;

г) фізичні особи при використанні присадибної земельної ділянки протягом трьох років з моменту її придбання.

7. Ведення моніторингу земель здійснюється:

а) місцевими державними адміністраціями;

б) Кабінетом Міністрів України;

в) сільськими, селищними, міськими, районними та обласними радами;

Г) уповноважені органи виконавчої влади з питань земельних ресурсів за участю уповноважених органів виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, з питань аграрної політики.

8. Вкажіть суб’єктів, які мають право на подання клопотання щодо проведення обов’язкової державної експертизи землевпорядної документації:

а) виключно замовник об’єктів державної експертизи;

б) виключно розробник об’єктів державної експертизи;

в) замовник чи розробник об’єктів державної експертизи;

г) виключноспеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері державної експертизи.

9. Відсутність однієї із сторін без поважних причин при повторному розгляді земельного спору в позасудовому порядку:

а) зупиняє розгляд спору остаточно;

б) вказує на необхідність перенесення розгляду спору;

в) не зупиняє розгляд спору і прийняття рішення;

г) вказує на необхідність розгляду спору в судовому порядку.

10. Покладення на правопорушника обов’язку відшкодувати потерпілій стороні майнову шкоду, яка була вчинена внаслідок порушення земельних вимог, передбачає притягнення до:

а) адміністративно-правової відповідальності;

б) земельно-правової відповідальності;

в) кримінальної відповідальності;


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 9 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав