Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Вивчення показників роботи і організації бухгалтерського обліку підприємства

Читайте также:
  1. II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ, ВИВЧЕННЯ НОВОГО
  2. IV. Вивчення нового матеріалу.
  3. VI. Вивчення нового матеріалу.
  4. VIII. Правила обліку вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного
  5. VІІ. Організації контролю застосування СУР
  6. Автоматизована (комп’ютерна) форма ведення бухгалтерського обліку
  7. Актуальність соціальної роботи у світлі реформування пенітенціарної системи України.
  8. Алгоритм виконання курсової роботи
  9. Алгоритм розрахунку показників фінансового стану підприємств
  10. Алгоритмічні роботи з величинами
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

«Хмельниччина - Авто» - досить потужна корпорація, яка займає суттєву частку на автомобільному ринку. Для ефективного управління товариством, яке налічує тисячі працівників невід’ємною складовою є правильне ведення бухгалтерського обліку, яке зазначається в наказі про облікову політику (додаток 1.1).

Облікова політика – це сукупність принципів, методів та процедур, які використовуються підприємством для складання і подання фінансової звітності підприємства. Метою облікової політики є забезпечення одержання достовірної інформації про майнове і фінансове становище підприємства та регулювання його діяльності.

Організація бухгалтерського обліку та звітності на підприємствах ПАТ «Хмельниччина – Авто» здійснюється на підставі Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 № 996-ХІ, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених наказами Міністерства фінансів України, інших нормативних актів та для забезпечення на підприємствах ПАТ «Хмельниччина – Авто» в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності єдиних методологічних принципів та методів, що зазначено в обліковій політиці.

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться з дня його реєстрації. Формою ведення обліку на підприємствах товариства ПАТ «Хмельниччина - Авто» є комп’ютеризована з використанням програми «1С – Підприємство 7.7». Встановлена тривалість операційного циклу – один місяць. Відповідальність за організацію бухгалтерського та податкового обліку несе головний бухгалтер.

Податковий облік ведеться відповідно до законодавства України, визначеного Податковим Кодексом України. Система оподаткування – загальна.

Згідно з обліковою політикою товариства, головний бухгалтер Бойко Н.О., затверджує у Генерального директора та доводить до підприємств Товариства робочий план рахунків (додаток 1.2) з використанням рахунків першого, другого та третього порядку. Головний бухгалтер забезпечує відображення господарських операцій в бухгалтерському обліку підприємствами корпорації відповідно до Плану рахунків, затвердженого Генеральним директором; зберігання первинних документів та облікових регістрів, які були підставою для складання податкової та бухгалтерської звітності, їх оформлення та передачу в архів відповідно до вимог чинного законодавства.

З метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансових звітів перед складанням річної фінансової звітності постійно діюча інвентаризаційна комісія проводить інвентаризацію активів та зобов’язань відповідно до Інструкції про інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів та розрахунків, затверджених наказом Мінфіну України від 11.08.94 № 69.

З метою застосування в цілому по системі підприємствами ВАТ «Хмельниччина - Авто» єдиних принципів та методів бухгалтерського обліку та фінансової звітності рекомендується підприємствам Товариства застосовувати ту облікову політику, яка визначена наказом. Контроль за виконанням наказу про облікову політику покладено на головного бухгалтера. А сам наказ затверджує генеральний директор Підмурняк О.В.

Штат бухгалтерії складається з головного бухгалтера Бойко Н.І., заступника головного бухгалтера Зачепи О.С., а також 4 бухгалтерів, кожен з яких відповідає за свою частку роботи згідно посадової характеристики (додаток 1.3).


Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-20; просмотров: 94 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.019 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав