Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Ануїтет та його види.

Читайте также:
  1. Безробіття, його показники і види.
  2. Бенчмаркінг як альтернатива маркетингового дослідження: сутність, функції, види.
  3. Відпустки:поняття та види.
  4. Відпустки:поняття та види.
  5. Господарські зобов’язання , підстави їх виникнення та види.
  6. Договори, що опосередковують акціонерні відносини: поняття, ознаки, види.
  7. Зведений бюджет поняття та види.
  8. Звичаї як джерело міжнародного приватного права: поняття та види.
  9. Зобовязання: поняття, структура та види.

Рента (ануїтет) - це серія вкладів або виплат рівних сум, що здійснюються через певні інтервали часу або певну кількість періодів. Такі вклади можуть проводитись або на початку, або в кінці кожного періоду.

Якщо вони здійснюються в кінці періоду така рента називається звичайною або відстроченою (постнумерандо).

Якщо виплати провадяться на початку кожного періоду, то така рента називається авансовою або ануїтетом до сплати.

Майбутня варість звичайного ануїтету визначається за формулою:

(3.9)

де R – регулярний платіж;

((1+i)n -1)/i- множник нарощування звичайного ануїтету FVIFA.

 

Теперішня варість грошових потоків з визначається як:

(3.10)

або

(3.11)

 

Майбутня варість авансового ануїтету визначається за формулою:

(3.12)

Фактично виплату для авансових рент здій­снюють на один період раніше, ніж для звичайних рент, отже і суми за цими ануїтетами є більшими.

Теперішня варість грошових потоків з визначається як:

(3.13)

Нескінчена рента (перпетуїтет) — це рента, послідовність платежів за якою нескінчена, тобто вважається, що така рента бу­де виплачуватися необмежено довго.

Майбутня вартістьнескінченої ренти прямує до не­скінченості, а теперішню величину нескінченої ренти знаходять з рівняння:

 

(3.14)

З виразу видно, що теперішня вартість нескінченої ренти залежить лише від розміру щорічного платежу та річної ставки дохідності.

Приклад.

Компанія орендує приміщення за 60 тис. грн. на рік. Чому дорівнює викупна ціна оренди, якщо річна ставка ринкової дохід­ності складає 15 %?

Рішення.

Викупна ціна — це теперішня величина всіх майбутніх оренд­них платежів.

За формулою (3.14) вона дорівнює:

А = 60 / 0,15 = 400 тис. грн.

Неважко побачити, що при збільшенні річної ставки до 20 % викупна ціна становитиме лише 300 тис. грн. Тобто, при збільшенні ринкової норми дохідності теперішня вартість нескінченої ренти буде зменшуватися, тобто строк окупності капіталовкладень буде ко­ротший.

 
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 22 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2023 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав