Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Конкуренція та її види.

Читайте также:
  1. I. Конкуренція аналогів
  2. Ануїтет та його види.
  3. Безробіття, його показники і види.
  4. Бенчмаркінг як альтернатива маркетингового дослідження: сутність, функції, види.
  5. Відпустки:поняття та види.
  6. Відпустки:поняття та види.
  7. Господарські зобов’язання , підстави їх виникнення та види.
  8. Договори, що опосередковують акціонерні відносини: поняття, ознаки, види.
  9. Звичаї як джерело міжнародного приватного права: поняття та види.
  10. Зобовязання: поняття, структура та види.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

Конкуренція - суперництво між учасниками ринкового господарства за кращі умови купівлі-продажу товарів. Це закон ринкового господарства, вона відбувається між продавцями і покупцями.Прагнення перемогти в конкурентній боротьбі веде до встановлення панівного становища на ринку, захоплення ринкової влади, прояву тенденції монополізму.

Позитивні сторони конкуренції:

- Сприяє розвитку виробництва і підвищенню його ефективності;

- Зростають обсяги виробництва товарів і послуг;

- Створюються нові можливості для споживачів;

- Створюються умови з оптимального використання досягнень науково-технічного прогресу в галузі виготовлення нових товарів;

- Виклиикає необхідність гнучкого реагування;

- Націлює виробників на якість виготовлення товарів;

- Стимулює діяльність суб'єктів ринкових відносин.

Негативні сторони конкуренції:

- Загострює і підсилює економічну диференціацію в суспільстві;

- Зумовлює зростання непродуктивних витрат (наприклад,на зайву рекламу);

- Об'єктивно стимулює створення монополій;

- Позначається на захисті навколишнього середовища;

- Не стимулює розвиток виробництва товарів і послуг колективного користування.

Соціально-економічні наслідки функціонування ринку проявляються, насамперед, у таких його функціях:

1) забезпечення націленості виробника на запити споживача, без чого неможливе отримання прибутку;

2) стимулювання зростання ефективності виробництва, що забезпечує виживання виробників;

3) диференціація виробників;

4) тиск на виробництво;

5) розподіл ресурсів між галузями національної економіки;

6) ліквідація неконкурентоспроможних підприємств, їх продаж, злиття або поглинання іншими, більш сильними підприємствами;

7) стимулювання зниження цін і підвищення якості товарів.

Типи і форми конкуренції.

Внутрішньогалузева - це конкуренція між підприємствами, що випускають однакові товари.

Міжгалузева - це конкуренція між підприємцями, зайнятими в різних галузях виробництва.

Залежно від рівня конкуренції, розрізняють дві форми: досконала і недосконала.

Використовуються такі показники: кількість виробників і споживачів на ринку, тип виробленої продукції, здатність виробника впливати на ринкові ціни, відсутність або наявність нецінових форм конкуренції. З урахуванням цих показників, ринки ділять на конкурентні і неконкурентні.

Досконала конкуренція означає такий стан економічної системи, коли вплив кожного учасника господарського процесу на загальну ситуацію є наскільки малим, що ним можна знехтувати.

Вона передбачає відсутність влади виробника на ринку.У сучасній дійсності, досконала конкуренція - досить рідкісний випадок, лише рідкісні ринки наближаються до неї.

Пануванням виробника на ринку є ситуація, яка характеризується наявністю на ринку єдиного продавця.

Досконала конкуренція, як тип ринкової структури, - це суперництво численних фірм-виробників. Фірми створюють однакові обсяги ідентичної продукції.

Для неї характерні такі риси:

- Наявність великої кількості фірм, що виробляють один і той же вид товару;

- Фірма повинна бути відносно невеликих розмірів;

- Обсяг виробленої продукції повинен бути невеликим;

- Фірма не має можливості впливати на ринкову ціну;

- Гарне знання ринку покупцями і продавцями.

Недосконала конкуренція - обмежена впливом монополій і держави.Існує три моделі даної конкуренції:

- Монополія;

- Монополістична конкуренція;

- Олігополія.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-20; просмотров: 13 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.077 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав