Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Основні компоненти для виводу елементів багатовимірних масивів

Читайте также:
  1. Cтратегiя виводу новинки на ринок.
  2. II. Основні засоби
  3. Uml; Основні теоретичні положення
  4. Uml; Основні теоретичні положення
  5. Базисні умови постачання відповідно до правил “Інкотермс-2000”. Основні обов’язки сторін за базисом постачання
  6. Біогеохімічні цикли основних хімічних елементів
  7. Будова нагрівальних елементів
  8. Будова нагрівальних елементів
  9. В) Екзистенціалізм та його основні напрями.
  10. В.Г. Афанасьєв називає наступні основні управлінські функції: вироблення і ухвалення управлінського рішення; організація; регулювання і корегування; облік і контроль.

Виводити значення масивів можна у файл або на форму, використовуючи різноманітні компоненти Delphi. При цьому, виводити значення елементів масивів можна лише поелементно, для чого слід організувати цикли змінювання за значеннями кожного індексу. Розглянемо, як організувати виведення багатовимірних масивів на форму за допомогою компонентів Edit, Label, Memo, ListBox, StringGrid та функції ShowMessage.

В наведених прикладах використовуватимемо змінні, які мають такий опис:

Соnst R :array[1..3,1..4] of integer = ((1,2,3,4),(5,6,7,8),(9,–1,–2,–3));

Var B: array [ 1.. 5, 1.. 5 ] of integer;

i,j, ier : integer;

sb, st :string;

В компонент Edit можна виводити лише один рядок значень багатовимірного масиву, відокремлюючи елементи пропусками. Кількість елементів, котрі можна побачити, є обмеженою довжиною компонента Edit на формі вікна.

Приклад фрагмента програми виведення 3-го рядка масиву В:

і:=3; // присвоєння номера рядка

st:=’’; // очищення рядка st,

For j:=1 to 5 do // початок циклу за індексами у рядку масиву

begin

str(В[i,j]:4:1, sb); // перетворення числа на рядкову величину

st:=st+sb +’ ’; // нагромадження рядка значень масиву

end;

Edit1.Text:=st; // присвоєння значень рядка масиву компоненту Edit1

В компонент Label можна виводити масиви, відокремлюючи елементи пропусками (’ ’) або символами переходу до нового рядка (#13) за тими ж самими правилами, що і в компонент Edit, лише в програмі замість Edit1.Text треба писати Label1.Caption (наприклад, Label1.Caption:=st; ).

Приклад виведення матриці R:

Label1.Caption:= ’’; // очищення компонента Label

For i:=1 to 3 do // початок циклу за індексами рядків

begin

st:=’’; // очищення рядка st

For j:=1 to 4 do // початок циклу за індексами стовпчиків

begin

str(R[i,j]:2, sb); // перетворення числа на рядкову величину

st:=st+sb +’ ’; // нагромадження рядка значень масиву

end;

Label1.Caption:=Label1.Caption+st+#13; // виведення рядка

end;

Виведення у вікно діалогу за допомогою функції ShowMessage організують так само, як і в попередніх прикладах, лише замість оператора присвоєння треба записати оператор виклику процедури. Наприклад,

ShowMessage(st);.

За допомогою компонента Memo можна виводити масиви з будь-якою кількістю елементів, оскільки можна використовувати лінійки прокручування (надати властивості ScroollBar значення ssBoth або ssVertical).

Приклад виведення значень матриці R:

Memo2.Clear; // очищення компонента

For i:=1 to 3 do // початок циклу за індексами рядків

begin

st:=’’; // очищення рядка st

For j:=1 to 4 do // початок циклу за індексами стовпчиків

begin

str(B[i,j]:2, sb); // перетворення числа на рядкову величину

st:=st+sb +’ ’; // нагромадження рядка значень масиву

end;

Memo2.Lines.Add(sb); // виведення рядка значень масиву

end;

Виведення масивів за допомогою компонента ListBox організують так само, як і з компонентом Memo, лише замість Memo треба писати оператор виклику процедури ListBox. Наприклад, замість оператора

Memo2.Lines.Add(sb);

треба записати

ListBox1.Items.Add(sb); .

Виведення масивів за допомогою компоненту StringGrid(сітка).

Компонент String-Gridмає вигляд таблиці з комірками і розташований на вкладці Additional палітри компонентів.

Наведемо опис основних властивостей компонента String-Grid(таблиця 1.1):

Таблиця 1.1 – Властивості компонента StringGrid

Властивість Призначення
Name Ім’я компонента для доступу до його властивостей
ColCount Кількість стовпчиків таблиці
RowCount Кількість рядків таблиці
Cells Масив комірок таблиці. Наприклад, Cells[i,j] – це комірка розташована на перетині i-го стовпчика та j-го рядка (нумерація починається з нуля).
FixedCol Кількість фіксованих стовпчиків (для заголовка)
FixedRow Кількість фіксованих рядків (для заголовка)
Options.goEditing Ознака дозволу на редагування вмісту комірки
Options.Tabs Ознака дозволу на переміщення по таблиці за допомогою клавіші <Tab>
Options.goColSizing Ознака дозволу на змінювання ширини стовпчиків
Options.goRowSizing Ознака дозволу на змінювання висоти рядків

 

За допомогою компонента StringGridможна вводити масиви лише під час виконання програми.

У роботі для виводу масивів ми будемо використовувати компоненти StringGrid.


Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 20 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав