Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Первісне суспільство: характерні ознаки організаційних форм виховання

Читайте также:
  1. Адміністративні методи -це сукупність прийомів, впливів, за­снованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
  2. Акти застосування норм права, їх ознаки та види
  3. Атрибутивні ознаки і властивості культури
  4. Виховання в Афінах
  5. Виховання у родині.
  6. Виховання у Спарті
  7. Виховання у Спарті
  8. Виховання у Стародавній Греції та Римі
  9. Виховання як категорія педагогіки, основні категорії теорії виховання
  10. Відносини фактичого виховання.

Людство існує на Землі — за розрахунками вчених — близько мільйона років. І лише 4-5 тисячоліть тому в деяких місцях земної кулі окремі людські спільноти стали вступати в так звану епоху цивілізації, створюючи класовий устрій і державу. Період від створення людини до створення держави називається первіснообщинним чи періодом докласового суспільства.

Первісна епоха є історично першим типом виробничих відносин. Основу первіснообщинного ладу складає суспільна власність на засоби виробництва. Не існувало в цю епоху ні соціальної нерівності, ні майнової диференціації, ні експлуатації людини людиною.

Первісна епоха — дуже віддалене минуле людства. Природно постає питання: які підстави, які джерела є у нас для того, щоб відновити це минуле? Історія наступних епох ґрунтується в основному на письмових пам'ятках. Первісна історія такого матеріалу не має, хоча низка різноманітних джерел дає широкий матеріал для того, щоб більш-менш повно висвітлити первісне минуле людства. Це насамперед антропологія (антропогенез), археологія (матеріальні залишки діяльності первісної людини), етнографія (особливо вивчення культури відсталих племен і народностей, які до сьогодні ще подекуди зустрічаються у важкодоступних районах світу),фольклор (твори усної народної творчості), нарешті, і самамова, що зберігає у смисловій зміні окремих слів пам'ять про їх давнє, первісне значення.

Виходячи з вищесказаного, погляд на виховання у первісному суспільстві можна виробити на основіетнографічного опису і етнологічного аналізу. Неповний образ первісних стадій буття народів доповнюється спостереженням над тими сучасними племенами, які в порівнянні з нашою цивілізацією залишилися на примітивному рівні розвитку.

Історії первісного суспільства властивий ряд стадій чи етапів розвитку. Розглядаючи характер виховання в первісну епоху і маючи на увазі його змінність, доцільно пам'ятати періодизацію історії первісного суспільства. В сучасних працях істориків можна зустріти різні підстави для виділення стадій розвитку:

а) за матеріалом, з якого виготовлялись знаряддя праці (вік каменю — палеоліт, неоліт; вік бронзи; вік заліза);

б) за галузями вироб­ничої діяльності (стадія мисливства, стадія землеробства, ста­дія скотарства);

в) за матеріальними і господарськими ознаками (період дикунства, період варварства, період цивілізації) та інші.

Враховуючи той факт, що виховання як суспільне явище значною мірою визначається характером організації суспільства, за основу періодизації доцільніше взяти саме суспільні відносини, в залежності від розвитку яких виділяються такі періоди первісного суспільства:

а) період первісного стада;

б) родовий лад (матріархат; патріархат);
Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 17 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2023 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав