Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Відомо, що під час м язевої діяльності виникають підвищені потреби у кисні. Дати характеристику періоду відпочинку з точки зору оплати кисневого боргу.

Читайте также:
  1. IV. Поведение потребителей
  2. MS DOS С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. ФАЙЛЫ И КАТАЛОГИ.
  3. Q находят угол, отложенный от точки весеннего равноденствия, и соединяют с центром Вселенной.
  4. quot;О защите прав потребителей" 0
  5. VI. Употребить одну из форм Indefinite или Continuous.
  6. А) требования рынка и нужды потребителя
  7. А146. Предприятие с точки зрения гражданского права...
  8. А47. Верны ли суждения о роли потребителя в рыночной экономике?
  9. А99. Что является обязательным расходом потребителя?
  10. АА особенности И-П для потребителей.

Під кисневою заборгованістю розуміють кисень, який споживається в період відновлення після роботи над рівнем спокою. Для визначення величини кисневого боргу протягом 30-40 хв відновного періоду неперервно або через невеликий проміжок часу проводиться визначення О - споживання. З отриманого сумарного кисневого споживання за період відновлення вираховується кількість О , яке би спожив за той же самий період організм, який знаходиться в стані спокою.

/Існуючі методи розрахунку О -боргу дозволяють вирахувати його величину на основі 10-14 визначень О -споживання протягом 3--40 хвилин відновного періоду/.

Використанння кінетичних методів розрахунку О -боргу дозволяють виявити в його складі дві фракції - алактатну і лактатну. Відповідно з сучасними науковими уявленнями, величина алактатної фракції відображає кількість розщепленого за період роботи креатинфосфату, тобто відображає склад креатинфосфатного механізму в енергетичне забезпечення роботи. Лактатний киснеевий борг пов'язаний з усуненням утвореної молочної кислоти. Величина лактатної фракції О -боргу пов'язана прямою залежністю з кількістю нагромадженої за роботу молочної кислоти, і відповідно, відображає вклад анаеробного гліколізу в енергетиччне забезпечення роботи. Сумарна величина боргу - показник участі анаеробних механізмів перетворення енергії в енергетичному забезпеечеенні роботи.

Після роботи, при якій можливе встановлення стійкого стану, зниження соживання кисню проходить швидко - наполовину за 27-30 сек, повністю - за 3-5 хв. При більш інтенсивній роботі у кривій зниження споживаня кисню виражено 2 фази – початковий швидкий спад і більш повільний затяжний процес повернення до стану спокою. Швидкий компонент кисневого боргу ( так званий "алактатний") дає можливість приблизно оцінити вклад креатинфосфатного механізму в енергозабезпеченні роботи, повільний компонент кисневого боргу ("лактатний") при порівняно короткочасній роботі може служити відображенням розвитку гліколітичного процесу, але при тривалій роботі в його утворенні дуже значна частка і інших процесів, оцінити яку точно є досить важко. Час, протягом якого повільний компонент кисневого боргу знижується наполовину, складає 10-15 хв, а для його ліквідації повністю необхідно декілька годин. Після напруженої і тривалої роботи підвищене споживання кисню може утримуватися до 2-3 діб.

При роботі без стійкого стану або з несправжнім стійким станом кількість недоокислених продуктів весь час збільшується по ходу роботи, і усуваються вони вже у відновному періоді. Ліквідація анаеробних метаболітів може проходити шляхом їх повного окислення до кінцевих продуктів (СО і Н О) або ресинтезу до відновних речовин. Для цих процесів потрібний кисень, тому деякий час після закінчення роботи споживання кисню продовжує бути підвищеним порівняно зі станом спокою. Цей відновний надлишок споживання кисню одержав назву "кисневого боргу". Вимірювання величин дефіциту кисню і кисневого боргу показали, що кисневий борг завжди білший дефіциту, і чим білша інтенсивність і тривалість рооботи, тим більш виражені ці відмінності.

Біг на короткі дистанції (100 і 200 м) є вправою максимальної потужності, тривалість виконання якої не перевищує 25 с. Характерними рисами його виконання є високий кисневий борг (92-96%) і максимальна інтенсивність. Тому основним механізмом енергозабезпечення організму під час бігу на 100 м є креатинфосфокіназний, при виконанні бігу на 200 м крім цього механізму істотну роль у ресинтезі АТФ відіграє гліколіз. Тому у м’язах спостерігається різке зниження вмісту креатинфосфату і глікогену при одночасному збільшенні концентрації креатину, неорганічного фосфату, молочної кислоти і підвищенні активності ферментів реакцій гліколізу.

При бігу на короткі дистанції в м’язах відбувається активне утворення молочної кислоти, виділення якої в кров спостерігається переважно по закінченню роботи. Після подолання 100-метрової дистанції вміст молочної кислоти в крові починає підвищуватися лише на 30-60-й секунді від моменту закінчення роботи і досягає максимуму (1,0-1,5 г/л), на 2-5-й хвилині відновного періоду.

Повне відновлення організму після виконання роботи максимальної потужності настає через 30-40 хв. За цей час ліквідується кисневий борг, нормалізується вміст молочної кислоти в крові, ресинтезуються використані джерела енергії (креатинфосфат, глікоген). Після такої тривалості відпочинку виконання вправи можна повторювати.

 


Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 27 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав