Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Зарахування за співбесідою

Читайте также:
  1. Зарахування на звільнені протягом перших днів навчання місця та зберігання робіт вступників
  2. Зарахування поза конкурсом
  3. Коригування списку рекомендованих до зарахування
  4. Наказ про зарахування
  5. Нарахування та строки сплати податку, а також зарахування податку визначено ст. 306 Податкового кодексу.
  6. Призначення покарання за сукупністю вироків. Правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув’язнення.
  7. Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання

7.1. За результатами співбесіди зараховуються до НТУУ «КПІ» особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право. Для вступників на напрями підготовки «Образотворче мистецтво» та «Здоров’я людини» проходження творчого конкурсу з результатами не меншими нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня обов’язкове.

 

7.2. Співбесіда із зазначеними категоріями осіб проводиться з загальноосвітніх конкурсних предметів, визначених цими Правилами для вступників на відповідний напрям підготовки за програмами ЗНО 2015р.

 

7.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених цими Правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

 

8. Особливості прийому вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли особливих успіхів та/або успішно закінчили систему довузівської підготовки НТУУ «КПІ»

8.1. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти додатково додаються бали за умови, якщо вони вступають на напрями, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:

інформатика — при вступі на напрями Прикладна математика», «Системний аналіз», «Комп’ютерні науки», «Комп’ютерна інженерія», «Програмна інженерія», «Системна інженерія», «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»;

інформаційні технології - при вступі на напрями «Прикладна математика», «Системний аналіз», «Комп’ютерні науки», «Комп’ютерна інженерія», «Програмна інженерія», «Системна інженерія», «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»;

основи економіки — при вступі на напрями галузі знань «Економіка та підприємництво»;

основи правознавства — при вступі на напрями галузі знань «Право»;

історія – при вступі на напрями «Реклама і зв’язки з громадськістю», «Видавнича справа та редагування» та напрями галузей знань «Мистецтво», «Гуманітарні науки», «Соціально-політичні науки», «Соціальне забезпечення»;

екологія —при вступі на напрям «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування;

педагогіка і психологія - при вступі на напрями галузей знань «соціально-політичні науки»;

фізична культура і спорт – при вступі на напрям «здоров’я людини».

 

Призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (далі МАНУ) додатково додаються бали відповідно до секції, по якій вступник брав участь у конкурсі-захисті. Відповідність секцій напрямам підготовки визначається згідно з переліком секцій відповідно до напрямів підготовки, на які при вступі до вищих навчальних закладів для навчання за ступенем бакалавра додатково зараховуються конкурсні бали призерам – особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступеня – ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАНУ за секціями наукових відділень МАНУ, наведеним у додатку 5 до Умов прийому до ВНЗ України в 2015 році.

 

8.2. Положення пункту 8.1. цього розділу, поширюються на призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАНУ, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки України.

Додатковий бал додається лише за однією з перелічених вище підстав.

 

8.3. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу успішно закінчили систему довузівської підготовки НТУУ «КПІ», при вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти до природничо-математичних та інженерно-технічних напрямів підготовки НТУУ «КПІ», визначених у додатку 6 до цих Правил, додатково додаються бали за успішне закінчення підготовчих курсів пропорційно до результатів підсумкової атестації.

Порядок визначення результатів підсумкової атестації регламентується Положенням про випускників системи довузівської підготовки НТУУ «КПІ», які досягли особливих успіхів у навчанні.

 

8.4. Вага додаткового бала наведена у додатку 7 до цих Правил.

 
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 29 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав