Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання

Читайте также:
  1. A) Плавно или с помощью кнопок- строки заголовка.
  2. I.3. Строки и столбцы
  3. Види навчання. Особливості проблемного, розвивального, модульно-розвивального навчання.
  4. Вплив інформаційних технологій на індивідуалізацію навчання
  5. Втрата документів, що містять державну таємницю
  6. Глава VI Строки
  7. Дидактичні принципи та вимоги до організації процесу навчання мови
  8. Для студентів денної форми навчання
  9. Для студентів денної форми навчання
  10. Для студентів зачної форми навчання

4.1. Розклад роботи Приймальної комісії НТУУ «КПІ» під час прийому документів:

Термін Дні Години
06-31 липня 2015 року Понеділок - п’ятниця 900-1800
Субота 1000-1300
Неділя Вихідний
01 серпня 2015 року Субота 900-1200
02 серпня 2015 року Неділя 1200-1800
03-05 серпня 2015 року Понеділок - середа 1000-1800
06 - 27 серпня 2015 року Понеділок, середа, четвер 1400-1700
Вівторок, п’ятниця 1000-1300
Субота – неділя* Вихідний
Cвяткові дні Вихідний

* 08 серпня - 1200-1500

Увага: у розкладі роботи можливі зміни

 

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти та на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної компанії Для всіх напрямів підготовки денної форми навчання та для напряму підготовки «Образотворче мистецтво» заочної форми навчання Для всіх напрямів підготовки заочної форми навчання крім напряму підготовки «Образотворче мистецтво»
вступники на основі повної загальної середньої освіти
Початок прийому заяв та документів 10 липня 2015 року 18 липня 2015 року
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які мають проходити творчий конкурс (мають право складати вступні випробування, співбесіду, що проводить НТУУ «КПІ») у тому числі для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст 24 липня 2015 року, 1800 24 липня 2015 року, 1800
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчий конкурс 01 серпня 2015 року, 1200 10 серпня 2015 року, 1700
Строки проведення НТУУ «КПІ» творчих конкурсів 25 липня – 01 серпня 2015 року -
Строки проведення НТУУ «КПІ» вступних випробувань (співбесід) 25 липня – 01 серпня 2015 року 25 липня – 01 серпня 2015 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 12 години 02 серпня 2015 р не пізніше 10 години 11 серпня 2015 р
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 18 години 05 серпня 2015 р не пізніше 17 години 13 серпня 2015 р
Терміни зарахування вступників за державним замовленням – не пізніше 12 години 08 серпня; за кошти фізичних та юридичних осіб за умови виконання державного замовлення відповідного напряму підготовки в межах факультету (інституту) - не пізніше 14 серпня. за державним замовленням - не пізніше 14 серпня; за кошти фізичних та юридичних осіб, після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки в межах факультету (інституту) - не пізніше 14 серпня.

5. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до НТУУ «КПІ»

5.1. Вступники подають заяву на участь у конкурсному відборі до НТУУ «КПІ» (далі — заява) в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до відбіркової комісії відповідного факультету/інституту.

 

5.2. В заяві вступники вказують спеціальність (напрям), факультет (інститут), спрямування (за необхідністю) із зазначенням пріоритетності, форму навчання та інші дані, необхідні для реєстрації вступника. Пріоритетність, визначена вступником в заяві про участь у конкурсі, не може бути змінена протягом вступної кампанії.

5.3. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство»), військовий квиток або посвідчення про приписку, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;

документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), виданий у 2015 році.

На вимогу вступника Приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копії документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, додатка до нього і сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів.

 

5.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим вибором оригінали або копії;

копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

 

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття Приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

Для вступників на напрям підготовки «Здоров’я людини» подання медичної довідки форми 086 –о обов’язкове.

 

5.5. Вступник подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2015 році.

 

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною (відбірковою) комісією НТУУ «КПІ» або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

 

5.7. Вступники, зазначені у абзаці другому цього пункту подають заяву в паперовій формі разом з документами, що засвідчують їх право на складання вступних екзаменів у НТУУ «КПІ».

Право брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у НТУУ «КПІ» мають особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880, через які вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання.

 

5.8. Заяви в електронному вигляді мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі атестата про повну загальну середню освіту, сертифікату (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року з конкурсних предметів, визначених цими Правилами прийому.

 

5.9. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн та розглядається Приймальною (відбірковою) комісією згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2014 року № 1172.

 

5.10. При вступі на навчання за ступенем бакалавра вступник може подати заяву (заяви) в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки у кожному з них. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою Приймальної (відбіркової) комісії у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі - Єдиній базі) безпосередньо під час прийняття заяви.

Заяви до НТУУ «КПІ» на певний напрям підготовки на різні форми навчання подаються вступником окремо, але вважаються фактом подання однієї заяви.

Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано вищим навчальним закладом на підставі рішення Приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази відповідальною особою відбіркової комісії факультету/інституту, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такої подачі анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення у день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність до цього самого вищого навчального закладу.

Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

 

5.11. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої цими Правилами мінімальної кількості балів, до участі у конкурсному відборі не допускаються і на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацом четвертим пункту 6.1 розділу 6 цих Правил).

 

5.12. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази.

Письмове підтвердження Адміністратора (розпорядника) Єдиної бази або директора Українського центру оцінювання якості освіти про недостовірність інформації, поданої вступником до вищого навчального закладу, є підставою для відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).

Відбіркові комісії, в разі необхідності, здійснюють перевірку середнього бала документа про освіту (обчислюють в разі відсутності), затверджують його і вносять інформацію про середній бал до Єдиної бази.

 

5.13. Відбіркові комісії розглядають заяви та документи вступників та приймають рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до відповідного факультету (інституту) протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних екзаменів (творчих конкурсів, фахових випробувань), але не пізніше 01 серпня, що затверджується рішенням Приймальної комісії. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на інформаційних стендах відбіркових комісій та веб-сайті НТУУ «КПІ».

 

5.14. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також наявності/відсутності підстав для вступу поза конкурсом фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

 

5.15. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється Міністерством освіти і науки України відповідно до Порядку визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28 травня 2012 року № 632, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за № 960/21272. Визнання і встановлення еквівалентності цих документів здійснюються протягом першого року навчання.

 

 
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 34 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав