Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Вимоги до рівня освіти вступників

Читайте также:
  1. IV. Вимоги до зберігання вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного
  2. V. Вимоги до транспортування вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного
  3. Адміністративно-правове регулювання у галузі освіти і науки.
  4. Алгоритм складання рівнянь хімічних реакцій.
  5. Аналітична оцінка рівня економічної безпеки підприємства.
  6. Братства як феномен національної культури: роль братських шкіл у розвитку освіти та збережені етнокультурної ідентичності.
  7. В апеляційній інстанції не приймаються і не розглядаються вимоги, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.
  8. В Україні немає свого фільмофонду і державного кіномузею, низький рівень кіноосвіти. Зовсім зникла кінопреса (журнали “Новини кіноекрана”, “Вавилон”).
  9. Вартість залучення власного капіталу є лінійно зростаючою функцією до рівня заборгованості підприємства.
  10. Визначення страхування життя і вимоги до нього за діючим законодавством

 

13. Что, по Вашему мнению, выступает питательной почвой для неофашизма, политического экстремизма и государственного терроризма?

Правила прийому

До Національного технічного університету України

Київський політехнічний інститут» в 2015 році

 

 

Київ - 2014

Правила прийому до Національного технічного університету України

Київський політехнічний інститут» в 2015 році

Загальні положення

1.1. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (далі – НТУУ «КПІ») оголошує прийом для здобуття вищої освіти за ступенями (освітньо–кваліфікаційними рівнями), напрямами (спеціальностями) відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України щодо надання відповідних освітніх послуг, виданої в порядку, установленому законодавством, в межах ліцензованого обсягу, у тому числі у Славутицькій філії НТУУ «КПІ».

 

Прийом до Державного закладу «Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації НТУУ «КПІ» здійснюється у відповідності до окремого додатка до цих Правил.

 

1.2. До НТУУ «КПІ» приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, мають відповідний ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) та виявили бажання здобути вищу освіту.

 

1.3. Прийом до НТУУ «КПІ» на всі ступені та освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється на конкурсній основі незалежно від форми та джерел фінансування навчання.

 

1.4. Вступники, які допущені до складання вступних випробувань, в разі необхідності можуть бути поселені в гуртожиток на час їх проведення. Поселення відбувається у гуртожитки блочної або коридорної системи по 3-4 особи до кімнати. Правила поселення вступників та студентів до гуртожитків визначаються Положенням про поселення та проживання в гуртожитках студмістечка НТУУ «КПІ».

 

 

Вимоги до рівня освіти вступників

2.1. На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників, рівня їх творчих та/або фізичних здібностей (вступних випробувань) у випадках визначених Умовами прийому до ВНЗ України та цими Правилами з урахуванням середнього бала документа про повну загальну середню освіту та (у випадках визначених Умовами прийому до ВНЗ України та цими Правилами) балів за особливі успіхи.

 

2.2. Прийом на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за результатами вступних випробувань. На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

 

2.3. НТУУ «КПІ» приймає на перший курс (за індивідуальними програмами підготовки) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття ступеня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки.

 

Прийом осіб, зазначених у пунктах 2.2 – 2.3 розділу 2 цих Правил здійснюється у відповідності до Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста, магістра; та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст.

 

НТУУ «КПІ» може приймати на навчання осіб, які здобули базову або повну вищу освіту, для здобуття ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки (спеціальністю) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу. Питання про прийом на навчання таких осіб (крім випадків конкурсного відбору при вступі на перший курс) розглядає навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» (деканати відповідних факультетів/інститутів).

 

 
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 26 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав