Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Особи, яка до досягнення віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, вчинила суспільно небезпечне діяння

Читайте также:
  1. II. Види законів про кримінальну відповідальність, мають зворотну дію в часі.
  2. III. Закони про кримінальну відповідальність, не мають зворотну дію в часі.
  3. Адміністративна й кримінальна відповідальність за недобросовісну конкуренцію
  4. Антиукраїнська політика російського царизму. Суспільно політичний та національний рух на Наддніпрянщині в другій половині ХІХ ст.
  5. Велике значення для розуміння природи психіки має висвітлення закономірностей її становлення в процесі еволюції живого світу та суспільно-історичного розвитку людства.
  6. Визначте досягнення і прорахунки в науково-технічному розвитку України в перше десятиліття після проголошення державної незалежності України
  7. Влада як явище суспільного життя
  8. Г) юридичні та фізичні особи, які у визначеному законом порядку можуть набути право користування землею для відповідних цілей і мають у зв’язку з цим певні права й обов’язки.
  9. ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ ЛИТВИ
  10. До якого елементу системи відносять таке: імідж, соціальна відповідальність, готова продукція, надані послуги?

(т.б. до особи, котра у період від 11 років до досягнення віку з якого може наставати кримінальна відповідальність, вчинила суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною КК).

У разі наявності достатніх підстав вважати, що суспільно небезпечне діяння вчинене особою, яка досягла одинадцяти років, але до виповнення віку, з якого законом передбачена кримінальна відповідальність, по факту цього діяння порушується кримінальна справа.

 

Суд застосовує примусові заходи виховного характеру;

1.застереження полягає в оголошенні судом у судовому засіданні в обвинувальному вироку осуду (засудження) поведінки неповнол. і попередженні неповн. Про недопущення в його подальшій поведінці таких дій;

2.обмеження судом в обвинувальному вирокудозвілля і встановлення особливих вимог до поведінки неповноліт..Тривалість його визначається судом;

3.передача неповнол.під нагляд батьків чи осіб, які їх заміняють, чипід нагляд педагогічного або трудового колективу за його згодою, а також окремих громадян на їхнє прохання.

4.Покладення на неповнолітнього обов’язку відшкодування заподіяних майнових збитків

5.Направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і підлітків

 

Ст.10 передбачає особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності в зв'язку із закінченням строків давностіпритягнення до такої відповідальності. Відповідно до ч. 1 ст. 106 для застосування цієї норми суду необхідно, насамперед, враховувати загальні підстави застосування інституту давності притягнення до кримінальної відповідальності передбачені (закінчення передбачених законом строків після вчинення злочинів і до дня набрання вироком законної сили, невчинення під час цих строків нового злочину, відсутність ухилення від слідства або суду).

 

При наявності загальних підстав і умов застосування такого звільнення суд повинен врахувати його особливості щодо неповнолітніх.

 

Такими особливостями є:

по-перше, можливість її застосування до осіб, які не досягли вісімнадцяти років до вчинення злочину, незалежно від їх віку на момент вирішення питання про звільнення;

по-друге, встановлення в ній знижених строків давності.

 

такі строки давності:

1)два.роки - уразі вчинення злочину невеликої тяжкості;
2)п'ять.років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості;
3) сім років - у разі вчинення тяжкого злочину;
4) десять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

 

 

93. Види покарань, що можуть бути застосовані до неповнолітніх.

 

Відповідно КК України, до неповнолітніх застосовуються лише такі основні види покарань:

1) штраф;

2) громадські роботи;

3) виправні роботи;

4) арешт;

5) позбавлення волі на певний строк.

 

До неповнолітніх не можуть застосовуватися конфіскація майна, обмеження волі, довічне позбавлення волі.

Не можуть бути призначені неповнолітнім і такі специфічні покарання, як позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу, службові обмеження для військовослужбовців, тримання в дисциплінарному батальйоні.

 

У тих випадках, коли вказані покарання передбачені санкцією статті Особливої частини КК, за якою засуджується неповнолітній, вони не призначаються, а натомість суд обирає покарання з інших.

 

3. Основні види покарання вказані у відповідному порядку — від менш тяжкого до більш тяжкого.

 

4. Штраф до неповнолітніх може застосовуватися і як основне, і як додаткове покарання, а позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю — лише як додаткове покарання.

 

Як додаткове покарання штраф може призначатися лише в сукупності з іншим видом основного покарання.

 

Інакше кажучи, штраф як основне покарання(призначений, наприклад, замість іншого, більш тяжкого основного покарання) не може бути призначений одночасно з таким же додатковим покаранням.

 

94. Особливості застосування до неповнолітніх окремих видів покарань (штраф, громадські роботи, виправні роботи, арешт, позбавлення волі на певний строк).

 

Штраф

 

Штраф – це грошове стягнення, що накладається судом у випадках і межах, встановлених в особливій частині КК України, розмір якого визначається судом залежно від тяжкості вчиненого злочину та з урахуванням майнового стану винного в межах до п'ятисот встановлених законодавством неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Штраф як додаткове покарання може бути призначений лише тоді, коли його спеціально передбачено в санкції статті особливої частини КК України.

 

У разі неможливості сплати штрафу суд може замінити несплачену суму штрафу покаранням у виді громадських робіт із розрахунку: десять годин громадських робіт за один встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян,

або виправними роботами із розрахунку один місяць виправних робіт за чотири встановлених законодавством неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, але на строк не більше двох років.

 

Виходячи з принципу індивідуалізації кримінального покарання, штраф застосовується лише щодо неповнолітніх, які можуть його сплатити за рахунок свого доходу, тобто власних коштів, а не за рахунок батьків.

 


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 11 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав