Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ при підготовці до практичного заняття

Читайте также:
  1. U Домашнє завдання до практичного заняття № 10.
  2. VII. Перелік питань для підготовки студентів до підсумкових модульних контролей
  3. VІІ. Організації контролю застосування СУР
  4. VІІІ. Критерії оцінювання знань і вмінь студентів з дисципліни
  5. Актуальність соціальної роботи у світлі реформування пенітенціарної системи України.
  6. Алгоритм виконання курсової роботи
  7. Алгоритм виконання практичного навику №10
  8. Алгоритм виконання практичного навику №4
  9. Алгоритмічні роботи з величинами
  10. Аналіз загальних показників організації праці

1. Какова роль и функции медицинской социологии?

2. Почему медицинская социология, помимо научного, имеет ценностно-аксиологический аспект?

3. Сравните модель Гиппократа и модель Парацельса.

4.Сравните деонтологию и биоэтику. Почему принципы этих подходов могут входить в противоречие друг с другом?

5. Сравните различные подходы к пониманию здоровья. Выделите принципиальные различия между подходами.

6. Находятся ли в прямой зависимости разные виды здоровья (физическое, психическое, духовное, социальное)? Ответ обоснуйте.

7. Как образ жизни влияет на уровень здоровья? Приведите примеры.

8. Приведите примеры различия здоровья в зависимости от демографических показателей (пол, возраст, семейное положение).

9. Что такое ролевая перегрузка? Каким образом она влияет на здоровье?

10. Каким образом социально-экономический статус влияет на уровень здоровья?

11. Как культура влияет на уровень здоровья?

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ при підготовці до практичного заняття

 

Навчальна дисципліна Дитяча терапевтична стоматологія
Модуль №2 «Захворювання тканин пародонта і слизової оболонки порожнини рота у дітей. Комплексна діагностика та визначення індивідуальних підходів до профілактики і лікування основних стоматологічних захворювань у дітей»
Змістовий модуль №2 «Захворювання слизової оболонки порожнини рота і губ (травматичні, вірусні, алергічні, грибкові та при захворюваннях внутрішніх органів і систем) у дітей: етіологія, патогенез, клінічні прояви, діагностика, диференційна діагностика, лікування, профілактика.»
Тема заняття №9 «Прояви інфекційних захворювань на слизовій оболонці ротової порожнини у дітей.»
Курс V курс
Факультет Стоматологічний
Кількість годин

Виконавець: доц. Зайцева Є.М.

Рецензент: проф. Савичук О.В.

 

КИЇВ – 2013

 

 

1. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

 

Слизова оболонка порожнини рота знаходиться у анатомо-фізіологічному зв`язку з різними органами та системами організму. При інфекційних захворюваннях прояви у порожнині рота не є специфічними. Однак ряд симптомів виникає у порожнині рота перед появою загальних ознак захворювання. При деяких хворобах ці симптоми мають діагностичне значення. Тому лікар-стоматолог повинен вміти своєчасно визначити і діагностувати захворювання, намітити план лікування.

 

 

2. НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ

1. Знати клінічні періоди перебігу інфекційних захворювань.

2. Вміти виявити елементи ураження слизової оболонки порожнини рота.

3. Знати клінічні прояви у порожнині рота при корі.

4. Знати клінічні прояви у порожнині рота при скарлатині.

5. Знати клінічні прояви у порожнині рота при дифтерії.

6. Знати клінічні прояви у порожнині рота при інфекційному мононуклеозі.

7. Знати зміни крові при інфекційному мононуклеозі.

 

3. МАТЕРІАЛИ ДО АУДИТОРНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 16 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.035 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав