Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ФІРМА ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКА ОДИНИЦЯ

Читайте также:
  1. Адміністративно-територіальними одиницями України мали б стати: область (земля), район, місто, селище і село.
  2. В одиницях СІ
  3. Визначення оптимальної ціни, при якій фірма отримає максимальний прибуток
  4. Запорізька Січ як військова і адміністративно-територіальна одиниця.
  5. Зв'язок між логарифмічними і звичайними одиницями вимірювань потужностей, напруги і струмів
  6. Одиниця фізичних величин. Система СІ.
  7. Підприємство і фірма
  8. Показник V показує, скільки разів у середньому за рік певна грошова одиниця витрачається на купівлю товарів і послуг, тобто відображає інтенсивність руху грошей.
  9. Показники рентабельності виробництва ПОП «Агрофірма Узинська»порівняно з СВК «Перемога» у 2010 році
  10. Рухова одиниця
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Засновник моделі: Хекмен Джеймс-Джозеф, д. е. н., професор, лауреат Нобелівської премії з економіки (2000 р.) за розвиток теорії та методів аналізу соціально-економічних чинників.

Модель життєвого циклу отримання доходів, навчання і споживання дає змогу дослідити зміни в поведінці громадян протягом їхнього життєвого циклу залежно від початкового запасу людського капіталу і фінансового багатства, ринкової відсоткової ставки, ставок податків та спроможності індивіда.

Значення дослідження для маркетингу: проведено аналіз життєвого циклу типового споживача; виведено вікові профілі параметрів життєвого циклу типового споживача; зроблені висновки і розроблена модель дозволяє визначити потреби і переваги споживачів відповідно їх життєвого циклу.

ТЕМА 3

ПІДПРИЄМСТВО ЯК ОБ’ЄКТ МЕНЕДЖМЕНТУ

 

План лекції

1. Фірма як організаційно-господарська одиниця

2. Мікросередовище менеджменту організації

3. Макросередовище менеджменту організації

4. Характеристика окремих чинників макросередовища організації

 

ФІРМА ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКА ОДИНИЦЯ

 

Управління і підприємство (організація, фірма, установа чи за­клад), менеджмент і організація — ці два терміни нероздільні, взаємозв'язані, не можуть існувати окремо одне від одного, оскільки управління покликане організовувати та контролювати діяльність під­приємства. Отже, перш ніж визначати суть управління, слід з'ясувати, що ж таке, власне, підприємство.

Класифікація фірм (під цим терміном ми будемо мати на увазі будь-який суб'єкт підприємницької діяльності, що наділений правами юридичної особи) за різноманітними принципами, які покладені в її основу, дає можливість отримати в результаті вивчення конкретної фірми повну уяву про її організаційно-правовий стан, характер і масштаби її діяльності, ринкові позиції фірми, внутріфірмові відносини тощо.

В Україні процес формування структури національної еко­номіки зазнає кардинальних, часом болючих та невиправданих, однак об'єктивно необхідних змін. Від колишнього СРСР ми успадкували недосконалу структуру народного господарства країни (зокрема відсутні деякі галузі промисловості, а решта мали недосконалий або гіпертрофований розвиток, існувала монополія державної власності тощо). Економічна криза, що виникла внаслідок різкого зламу системи господарювання, окрім безлічі негативних явищ (розвал господарської інфраструктури, інфляція, зубожіння населення, падіння обсягів ви­робництва, якісного та технологічного рівня, неконкурентоспроможність національної продукції на світовому рівні, недосконала пра­вова база бізнесу, криза неплатежів та ін.), призвела також до появи альтернативних форм господарювання (спочатку кооперативний рух, оренда з правом викупу, формування інституту приватної власності, а згодом поява безлічі нових форм організації бізнесу, видів підприємств тощо).

На сучасному етапі відбувається формування різних форм підприємств, що властиво ринковій економіці. Загалом фірми класифікуються за такими ознаками:

§ вид і характер діяльності;

§ правове становище (юридичний статус);

§ форма організації;

§ характер власності;

§ належність капіталу та контролю;

§ сфера діяльності;

§ ступінь охоплення ринку;

§ інші ознаки (ринки, виробництво, технологія, типи організації, тощо).

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-20; просмотров: 44 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав