Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Фінансове обґрунтування

Читайте также:
  1. Актуальність теми. Обґрунтування теми.
  2. Бюджетний федералізм і фінансове вирівнювання
  3. ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ
  4. ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ
  5. Вдосконалення методики економічного обґрунтування механізму управління на підприємстві
  6. Екологічне обґрунтування
  7. Економіко-математичне обґрунтування ефективності надання кредитних послуг.
  8. Економічне обґрунтування
  9. Класична електронна теорія електропровідності металів і її дослідне обґрунтування. Виведення закону Ома в диференціальній формі із електронних представлень
  10. Маркетингове обґрунтування

Реалізація інвестиційного проекту здійснюється в умовах як функціонуючого підприємства, так і в середовищі організаційної структури, що спеціально створена для реалізації даного інвестиційного проекту. Але успішне функціонування таких підприємств в умовах ринку залежить від їх здатності отримувати прибуток.

Прибуток - це кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства, що засвідчує його ефективність або неефективність. В умовах реалізації інвестиційного проекту це означає, що проект ефективний, якщо підприємство в результаті його реалізації отримує розрахунковий прибуток, або ж він неефективний, якщо такого прибутку досягти неможливо, і в такому разі функціонування підприємства (проекту) є недоцільним. Тому в умовах ринкової економіки прибуток є найважливішим фактором стимулювання виробничої і підприємницької діяльності. Ефективна діяльність підприємства (як і ефективна реалізація інвестиційного проекту) є джерелом погашення позик, боргових зобов'язань підприємства перед позичальниками. Сума прибутку залежить від обсягу продажу, від якості продукції, від її конкурентоспроможності як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках та у співвідношеннях рівнів витрат, ураховуючи й інвестиційні процеси. Крім цього, податок на прибуток у разі успішної реалізації інвестиційного проекту (від ефективної діяльності підприємства) стає одним із найважливіших джерел формування або поповнення бюджету (державного, регіонального, місцевого). Прибуток стає й основним джерелом відтворення власного капіталу, розширення власного виробництва.

Тому й потрібне попереднє ґрунтовне вивчення фінансових можливості самого інвестиційного проекту, підприємства, усіх його агентів і контрагентів для оцінки їх діяльності, платоспроможності та інвестиційної привабливості

В умовах ринкових відносин підвищується роль і значення аналізу фінансового стану підприємства, яке несе повну економічну відповідальність за результати виробничо-господарської діяльності перед акціонерами, працівниками, кредитно-фінансовими структурами та іншими учасниками виробничо-господарського процесу.

Фінансовий стан підприємства - це сукупність показників, що відображають його можливість погасити боргові зобов'язання. Фінансово-господарська діяльність охоплює всі процеси формування, руху та забезпечення збереження майна підприємства, контролю за його використанням. А фінансовий стан є результатом взаємодії всіх елементів його системи та їх фінансових відносин.

Основними завданнями аналізу фінансового стану підприємства, що бере участь у реалізації проекту, є:

• оцінка динаміки складу та структури активів, їх стан та рух;

• оцінка динаміки складу та структури власного та позичкового капіталу, їх стан та рух;

• аналіз величин і динаміки абсолютних та відносних показників фінансової стійкості;

• аналіз платоспроможності та ліквідності активів балансу.

Основним джерелом аналізу фінансового стану підприємства є бухгалтерський баланс (форма № 1), що визначає стан справ підприємства на момент його складання. У процесі аналізу використовують форми № 2, 3, 4 і 5 бухгалтерської звітності, а також розшифрування різних балансових статей.

 


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 8 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.019 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав