Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі.

Читайте также:
  1. ATL та BTL на сучасному ринку маркетингових комунікацій
  2. Аналіз небезпеки підприємства
  3. Біологічні фактори небезпеки
  4. Евакуація – це переміщення людей із осередку небезпеки у безпечну зону через заздалегідь передбачені шляхи евакуації.
  5. Естонська кухня - яскраво виражена «відварна», причому винятково в рідкому середовищі.
  6. Завдання психології вищої школи на сучасному етапі реформування вищої освіти в Україні
  7. Залежно від потреби небезпеки класифікують за різними ознаками
  8. ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ЗА СТУПЕНЕМ НЕБЕЗПЕКИ
  9. Зростання ролі міжнародної торгівлі (МТ) на сучасному етапі. Міжнародна торгівля як форма МЕВ.
  10. І. НЕБЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ВИРОБНИЧІЙ СФЕРІ ТА ПОБУТІ. ЗАСОБИ ЇХ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Нині спостерігається стійке зростання кількості людей, що проживають в містах. Загальна площа урбанізованого простору земної кулі становила в 1980 р. 4,69 млн км2. Очікується, що 2070 р. вона досягне 19 млн км2 — 12 % всього і більше 20 % життєпридатної території суші. До 2030 р. переважним місцем проживання людей будуть селища міського типу. Економічні витрати в урбанізовано­му суспільстві від захворювань (стресу, шуму, забруднень та іншого) в деяких розвинених країнах дорівнює втратам, що заподіяні страй­ками робітників.

Збільшення площі урбанізованого середовища сприяє знищенню природного середовища за рахунок зрубування лісів та інших на­саджень, зміни умов життя і, як результат, явищ підвищеної захво­рюваності мешканців нових районів.

Гострота соціального розвитку міст за своїм характером в Україні має свої особливості. Відсутня тенденція зростання чи утворення малих міст. Тенденція розвитку суспільства знаменує перехід від старого типу розселення — невеличке місто, село — до нових агло­мерацій — київська, харківська, донецька, львівська, які ставлять нові соціальні проблеми, викликані проживанням величезної чи­сельності населення на обмеженій території. Саме функціонування міст має загальні і специфічні проблеми.

Урбанізація проходить на фоні специфічної поведінки населен­ня — його міграції. Міграція населення — складний суспільний процес, пов'язаний з переміщенням населення в регіони зі стабіль­ним соціально-економічним становищем. Міграції населення віді­грали важливу роль в історії людства. Люди змінюють звичайні для них місця проживання через ряд обставин, що змушують їх переселятися в інші міста, регіони, країни. Це, по-перше, виштовху­вання, пов'язане із серйозними соціальними потрясіннями, конфлік­тами та іншими економічними кризами, стихійними лихами та ін. По-друге, притягання — сукупність привабливих рис або умов для проживання в інших містах (в регіонах, де високі заробітки, де мож­на зайняти високий соціальний статус та ін.). Відмінні умови жит­тя можуть створювати штучно в процесі виникнення потоків емі­грантів, під час притягання робочої сили і кваліфікованих кадрів в певні регіони, де їх не вистачає. По-третє, шляхи міграції — це характеристики безпосереднього пересування мігрантів з одного гео­графічного місця в інше (доступність міграції, відсутність бар'єрів для міграції тощо).

З міграцією населення зв'язані процеси засе­лення, господарського освоєння і змішування рас, мов і народів.

Зростання населення внаслідок визначених міграційних проце­сів викликає інші соціальні процеси в суспільстві. В умовах нор­мальної адаптації нового населення загальні риси суспільства зали­шаються незмінними. Але в умовах, коли більшість нового насе­лення не адаптується у великих конгломераціях, то з'являються передумови виникнення негативних відповідних наслідків у су­спільстві.

З іншого боку, збільшення населення великих конгломерацій веде до перевантаження структури обслуговування, систем постачання найнеобхіднішої продукції та енергетичних ресурсів життєдіяль­ності. Одночасно з розвитком конгломерацій збільшується їх нега­тивний тиск на біосферу. Кожне велике місто становить штучне середовище антропогенного походження. Це середовище — досить складна екологічна система зі своїми специфічними умовами, створе­ними співвідношенням природних факторів середовища та технічних особливостей виробництв.

Характерними наслідками дії згаданих вище негативних факторів є ураження здоров'я населення, внаслідок чого виникають захворювання ендокринної системи, інфекційні, крові, органів дихан­ня, туберкульоз, педикульоз та інші.

Збільшився рівень дорожньо-транспортного травматизму, аварій в побуті (пожеж, вибухів та ін.). Найбільш поширеною причиною вибухів у побуті є низька культура у використанні газових приладів (особливо в умовах користування, коли споживачі знаходяться в нетверезому стані). З такої ж причини збільшується кількість випадків пожеж у помешканнях.

 

Контрольні запитання.

1. Дайте характеристику небезпечним природним явищам.

2. Дайте характеристику геологічним небезпечним явищам.

3. Що таке небезпечні метеорологічні явища?

4. Дайте характеристику техногенним небезпекам.

5. Які ураження електричним струмом Ви знаєта?

6. Дайте характеристику видів струму.

7. Які наслідки дії струму на організм людини Ви знаєта?

8. Шляхи надходження хімічних речовин у організм людини.

9. Які рівні електромагнітного випромінювання є шкідливими для людини?

10. Вплив рентгенівського випромінювання на організм людини.

11. Вплив шуму на організм людини та захист від нього.

12. Вплив вібрації на організм людини та захист від неї.

13. Соціальні небезпеки, їх характеристика.

14. Політичні небезпеки та їх характристика.
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 64 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав