Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Абсолютні, відносні і вимірювальні рівні

Читайте также:
  1. Абсолютні й відносні статистичні показники.
  2. В залежності від виду підприємства та рівнів ієрархії, з яких воно складається, можуть застосовувати різні види стратегій.
  3. Види, рівні та стилі спілкування.
  4. Відносні показники, їх роль і типологія.
  5. Всі ці рівні взаємозв’язані. Здоров’я країни таким чином визначає здоров’я світу.
  6. Граничнодопустимі рівні ГПЕ, що створюють двоканальні
  7. Деструктивні функції конфлікту на особистісному рівні
  8. За змістом поняття поділяються на конкретні й абстрактні, позитивні і негативні, відносні і безвідносні, збірні і несобірательное (розділові).
  9. Загальна характеристика рівнів менеджменту

Як відомо, основною системою одиниць для виміру фізичних величин є система СІ. При цьому широко застосовуються кратні і дольові одиниці.

Та обставина, що поширення електромагнітної енергії уздовж лінії характеризується множником , де – основа натурального логарифма (2,718), – стала поширення і – довжина лінії, спонукало ввести логарифмічні одиниці вимірювань. Такі одиниці істотно полегшують розрахунки, оскільки замість множення або ділення дозволяють користуватися додаванням або відніманням.

За міжнародною згодою з 1971 р. повинні використовуватися тільки десяткові логарифми і результат вимірювань визначається в децибелах (дБ). Раніше широко використовувалися логарифми натуральні, і результат визначався в неперах (Нп): 1 дБ = 0,115 Нп, 1 Нп = 8,686 дБ.

Для фіксації в логарифмічних одиницях значень потужності, напруги або струму в деякій точці ланцюга Міжнародним консультативним комітетом з телеграфії і телефонії (МККТТ) за початок відліку обрана потужність 1 мВА (1 мВт для активної потужності), що відповідає приблизно потужності, виділюваної звичайним мікрофоном. В Україні і за кордоном ця потужність прийнята відповідною в логарифмічних одиницях абсолютному нульовому рівневі потужності. Всі інші абсолютні рівні потужності, дБп, визначаються з виразу

, (1.1)

де х – точка ланцюга, у якій фіксується рівень; Р – удавана потужність (мВА), що виділяється на опорі, що має місце в цій точці.

Вираження рівня в дБп указує, що рівень узятий у децибелах по потужності (позначення дБн означало б, що рівень узятий по напрузі, а дБс – по струму).

У залежності від величини опору, на якому виділяється удавана потужність 1 мВА, абсолютному нульовому рівневі потужності відповідають різні значення напруги і струму. Маючи на увазі, що кожне з цих значень може служити початком відліку рівнів напруги або струму, можна назвати їх абсолютними нульовими рівнями (для того або іншого опору).

Однак, щоб уникнути плутанини, термін абсолютний нульовий рівень напруги (без згадування про систему) відносять тільки до випадку, коли 1 мВА виділяється на опорі 600 Ом, тобто до величини , рівної (із припустимою похибкою) 0,775 В. Тут 600 Ом – середнє значення хвильового опору повітряного мідного ланцюга. Інші ж значення нульових рівнів напруги В – для симетричних кабельних ланцюгів або В – для коаксіальних ланцюгів можна називати абсолютними тільки з обов'язковою вказівкою опору, до якого вони відносяться.

За абсолютний нульовий рівень по струму (без згадування про систему) приймається 1,29 мА (). Рівні по струму використовуються рідко. Відмінні від нуля абсолютні рівні по напрузі і струмові, дБ, визначаються відповідно (без згадування про систему) по формулах

 

(1.2)

(1.3)

 

При мВА, В логарифми й абсолютні рівні додатні; при мВА, В вони від’ємні, тому, говорячи про рівні, треба згадувати знак.

Абсолютні рівні по потужності, напрузі і струмові зв'язані між собою формулами:

 

(1.4); (1.5)

 

де — модуль опору, на якому визначаються рівні. Ці формули легко одержати з (1.1) і (1.2):

 

 

Очевидно, що зміна (на лінійному опорі ) рівня потужності на а дБ завжди приведе до зміни рівня по напрузі або струму на цьому опорі (і на кожнім опорі даного лінійного ланцюга) на ті ж а дБ, оскільки різниця для цього опору (і для кожного опору ланцюга) не зміниться. Цією зручністю для розрахунків і викликане визначення рівнів потужності як , а рівнів напруги або струму як (відповідно при розрахунку в неперах беруть і цілий ).

Корисно відзначити, що абсолютний рівень потужності перевищує абсолютний рівень напруги, коли , а при навпаки, ,оскільки знак логарифма зміниться. При абсолютні рівні по потужності, напрузі і струмові збігаються.

Часто в техніці зв'язку виявляється зручним мати справу не з абсолютними рівнями, а з рівнями (), відлічуваними щодо деякого рівня (), прийнятого за початковий (відповідно якійсь нормі або наявного в якійсь точці ланцюга, прийнятої за вихідну). Такі рівні називаються відносними. Їхня величина визначається як різниця між абсолютним рівнем у даній точці ланцюга (р 1) і абсолютним рівнем (), що відповідає початкові відліку:

(1.6)

 

При підрахунку відносних рівнів зберігають силу формули (1.4), що визначають співвідношення рівнів по потужності і напрузі. Позначаються відносні рівні, наприклад, потужності «дБп».

Широке застосування має в техніці зв'язку поняття ще про один рівень, що характеризується режимом на вході ланцюга, який називають вимірювальним рівнем. Вимірювальним рівнем () у деякій точці ланцюга зв'язку називається абсолютний рівень, що має місце в цій точці при подачі на вхід ланцюга струму частотою 800 Гц від генератора, що має ерС 1,55 В и внутрішній опір 600 Ом (так званий нормальний генератор, що виділяє на навантаженні 600 Ом абсолютний нульовий рівень напруги 0,775 В).

 
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 112 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав