Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ВИСНОВОК

Читайте также:
  1. Висновок
  2. ВИСНОВОК
  3. ВИСНОВОК
  4. ВИСНОВОК
  5. Висновок
  6. Висновок
  7. Висновок

 

Отже, підсумовуючи роботу, слід виділити актуальність даної теми, оскільки податковий механізм будь-якої економічної системи — це важливий важіль за рахунок якого можна скерувати діяльність підприємницького сектору економіки до пожвавлення або занепаду. Податкова система — це та сфера, за рахунок якої держава отримує кошти для державного регулювання, дотримання певного курсу реформ і т.д. Тому відповідальність за порушення податкового законодавства важлива ланка цього процесу.

Існує багато різних тверджень щодо жорсткості в Україні відповідальності за порушення податкового законодавства. Одні дотримуються думки, що потрібні більш жорсткі міри, інші — навпаки.

На наш погляд відповідальність за порушення податкового законодавства має бути краще врегульована відповідно до пропорційності розмірів (розмахів) податкових правопорушень.

Суспільству потрібно найти ту рівноважну крапку, коли платник податків настроєний, в кращому варіанті, сплатити в повному обсязі податки, збори, інші обов’язкові платежі, ніж обходити різними злочинними способами їх, а державна податкова політика мала б на меті не забивання платників податків величезною кількістю різних платежів, а навпаки, максимально спростити податкову систему в країні.

Існуючий податковий тиск, на мій погляд, зависокий, тому платники податків намагаються в будь-який спосіб уникнути або обійти певні види платежів.

Слід зазначити, що найважливішою умовою реалізації всіх заходів, спрямованих на поліпшення податкового клімату, вдосконалення податкового законодавства є забезпечення високого рівня добровільної та своєчасної сплати податків і зборів до бюджету та державних цільо­вих фондів.

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Конституція України прийнята на 5-й сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року.

2. Податковий Кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI

3. Кримінальний кодекс України від 1 вересня 2001.

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення. Кодекси України. т.1. Відпов. ред. В.Ф.Байко. – К.: Юрінком Інтер, 1997.

5. Коментар судової практики в кримінальних та адміністративних справах. Постанова Пленуму Верхового Суду України (1995-1997рр.) Відп. редактор В.Т.Маляренко. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 288с.

6. Податкове законодавство України, т.5. Нормативно-правове видання. За ред. М.Я.Азарова. К.: Ін Юре. – 2009.

7. Степанюк О.І. Відповідальність юридичних осіб за податкові правопорушення. – Тернопіль, 2008. – 158с.

8. Юридична енциклопедія. І-й т. Відп. редактор Ю.С.Шемшученко Київ: “Українська енциклопедія” ім.М.П.Бажана. – 2006р. – 672с.

9. Юридична енциклопедія. ІІ-й т. Відп. редактор Ю.С.Шемшученко Київ: “Українська енциклопедія” ім.М.П.Бажана. – 2008р. – 672с.

10. Пашкевич О. “Посадити відтепер буде набагато важче. А вкрасти, щоб посадили, слід істотно більше” // Галицькі контракти. – №15. – 2001.

11. Сильницький Ю. “Партнерські відносини між податковою службою та підприємцями у проекті Податкового кодексу України” // “Вісник податкової служби України”. - №48. – 2005.

 

 
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 54 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | <== 24 ==> |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав