Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Керівництво викладачем семінарським заняттям.

Читайте также:
  1. Назвіть причини, наслідки та значення Визвольної війни українського народу під керівництвом Б.Хмельницького.

 

Студенти повинні уяснити теоретичні положення питань, що винесені на заняття. Для перевірки рівня підготовленості студентів до заняття викладачам рекомендується застосувати письмове опитування по ключовим категоріям дисципліни, що вивчається. Виясняти знання студентів з зазначених питань теми, підводити їх до самостійних логічних висновків.

Після розгляду кожного з питань, доцільно ще раз у вигляді резюме розглянути вузлові моменти питання.

Оцінка підготовленості студентів до заняття здійснюється на підставі правильності й повноти відповіді на запитання, що були поставлені викладачем за темою заняття.

 

В ході розгляду першого питання « Сутність і зміст морально – психологічного забезпечення бойових дій» слід акцентувати увагу студентів на структурі системи всебічного забезпечення Збройних Сил України. Морально-психологічне забезпечення як елемент цієї системи - комплекс узгоджених заходів, які здійснюються державним і військовим керівництвом країни, усіма органами військового управління та посадовими особами Збройних Сил України з метою підтримання морально-психологічного стану особового складу збройних сил і населення країни на рівні, необхідному для виконання навчально-бойових завдань у мирний час і досягнення перемоги в можливій війні (конфлікті).

Сьогодні цей термін, зокрема, вживається у Концепції виховної роботи у Збройних Силах та інших військових формуваннях України (затвердженій Указом Президента України від 04.09.98 № 981/98), Концепції морально-психологічного забезпечення підготовки та ведення операцій (бойових дій) ЗС України, (затвердженій наказом Міністра оборони від 05.05.99 № 142), Концепції гуманітарного і соціального розвитку у Збройних Силах України (схваленій Указом Президента України від 12.01.04 №28/2004) та інших нормативно-правових актах.

МПЗ має здійснюватися з урахуванням сучасних технологій роботи із людиною. Схематично його організацію можна умовно поділити на декілька компонентів, а саме: духовний, психологічний, регламентаційний, організаційно-діяльний, а також життєзабезпечуючий.

Під час розгляду другого питання: Психотравмуючі фактори сучасного бою, їх вплив на морально-психологічний стан військовослужбовців необхідно зясувати, що досвід сучасних воєнних конфліктів свідчить про те, що як би якісно не були підготовлені війська, яким би вмілим не було воєнне управління їх бойовими діями, психіка військовослужбовців не завжди, витримує ті психологічні перевантаження, які створює сучасний бій.

Практично, у сучасній війні всі військовослужбовці піддаються психологічному впливу противника, і тому їм усім у певному обсязі необхідна психологічна допомога. Цей обсяг визначається психічною стійкістю воїна до стрес-факторів сучасного бою і конкретно отриманими ним психічними та психофізіологічними травмами. Психологічна допомогаце комплекс психічних, психологічних, організаційних, медичних та інших заходів, що спрямовані на забезпечення успішного подолання військовослужбовцями обставин сучасного бою, що травмують психіку, на збереження боєздатності та попередження розвитку у них посттравматичних психічних розладів.

Вона включає психологічну підтримку і психологічну реабілітацію.

Третє питання: Морально-психологічне забезпечення наступу. Сутність, зміст та мета

Наступ є вид бою. Він проводиться з метою розгрому (знищення) противника і оволодіння важливими районами (рубежами, об'єктами) місцевості. Сутність наступу полягає в ураженні противника всіма засобами, які є, рішучій атаці, стрімкому просуванні підрозділів в глибину його бойового порядку, знищенні та полоненні живої сили, захопленні озброєння, техніки та намічених районів (рубежів) місцевості.

Проведення заходів морально-психологічного забезпечення має за мету формування та підтримання морально-психологічної переваги над противником, створення позитивних соціально-психологічних умов наступальних дій.

Характер сучасного наступального бою вимагають від морально-психологічного забезпечення високої оперативності в постановці задач, широкої ініціативи її організаторів та провідників, їх вміння самостійно визначати найбільш оптимальні форми і методи впливу на особовий склад.

При розгляді четвертого питання: Морально-психологічне забезпечення оборони. Сутність, зміст та мета необхідно усвідомити особливості морально-психологічного стану, які можуть впливати на свідомість військовослужбовців, їх поведінку та дії в різних умовах бойової обстановки.

Оборона – вид загальновійськового бою. В сучасних умовах тим хто обороняється, прийдеться відбивати атаки противника, який буде мати 5-6 - кратну перевагу в особовому складі і бойовій техніці. Тому головна мета оборони - відбити наступ переважаючих сил противника, нанести йому максимальну поразку в живій силі, озброєнні і техніці, утримати військові райони місцевості і створити умови для переходу в наступ.

Під час організації і ведення бою в обороні морально-психологічне забезпечення спрямовується на підтримання у особового складу стійкості, мужності завзятості, взаємної підтримки і підмоги в бою, мобілізацію особового складу на безумовне відбиття атак противника і завзяту оборону зайнятих позицій, здатність вести бойові дії навіть при повному оточенні, виховання глибокого розуміння кожним військовослужбовцем того, що ніхто і ні за яких обставин не має права залишити зайняту позицію без наказу старшого командира; захист військовослужбовців від інформаційно-психологічного впливу противника.

Головні зусилля морально-психологічного забезпечення оборонних дій зосереджуються:

* на формуванні та підтримці морально-психологічної готовності та здатності особового складу військ (сил) відбити вторгнення агресора;

* перехопленні та утриманні морально-психологічної переваги над противником;

* створенні умов завдання рішучої поразки угрупованням агресора.

При розгляді п’ятого питання: Психологічна підготовка. Сутність, зміст та мета необхідно акцентувати увагу на тому, що одним із основних завдань організації морально-психологічного забезпечення діяльності частин (з’єднань) у надзвичайних (екстремальних) ситуаціях є організація заходів психологічної підготовки, психологічної допомоги та психологічної реабілітації військовослужбовців.

Психологічна підготовка особового складу – це система цілеспрямованих дій командирів (начальників), що має за мету сформувати і закріпити у воїнів психологічну готовність та стійкість до психотравмуючих факторів, переважно на основі самоудосконалення особистісних і розвитку професійно важливих якостей, набуття досвіду успішних дій у змодельованих умовах бойової обстановки.

Метою психологічної підготовки особового складу є:

- формування психічної стійкості;

- формування психологічної готовності.

Розрізняють загальну, цільову і спеціальну психологічну підготовку особового складу.

Загальна психологічна підготовка призначена формувати і удосконалювати єдині для всіх військовослужбовців психологічні якості згідно з вимогами сучасної війни.

Спеціальна психологічна підготовка організується з метою розвитку специфічних військово-професійних якостей бійця відповідного роду військ.

Цільова психологічна підготовка проводиться в інтересах адаптації психіки воїна до умов виконання конкретного бойового завдання.

Ефективність формування психологічної стійкості та готовності зумовлюється додержанням командирами підрозділів основних принципів психологічної підготовки.

Головний принцип психологічної підготовки – це моделювання, тобто відтворення в ході розв’язання навчально-бойових завдань зовнішньої картини бойової операції.

Рекомендації щодо самостійної роботи з літературою:

В ході підготовки до семінару доцільно визначити декілька основних питань, з яких студентам рекомендується виступити на семінарі. В бібліотеці студентам необхідно підібрати всю наявну літературу з цих питань, ознайомитись з її змістом, підібрати джерела, в яких найбільш повно висвітлюються ці питання. Виступаючим доцільно скласти план свого виступу і викласти його основні положення в робочому зошиті. Крім того, необхідно бути готовим до обговорення всіх інших питань семінару.

Підготовка студента до семінару та його активна участь у семінарському занятті має завершити розуміння ним психологічних проблем бойової діяльності та питань організації морально-психологічного забезпечення підготовки та ведення бойових дій.

 
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 38 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | <== 9 ==> |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав