Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Ліцензування валютних операцій комерційних банків

Читайте также:
  1. Аналіз руху грошових коштів у результаті операційної діяльності СТОВ «НІКА» за 2011-2013 рр.
  2. Банківська система України. Правовий статус Національного Банку України
  3. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції.
  4. Банківське право України: поняття , предмет регулювання, джерела і система
  5. Банківський нагляд на консолідованій основі
  6. ВІДКРИТТЯ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО ФОНДУ ТОВ
  7. Еволюція банківської системи.
  8. Еволюція операційних систем
  9. ІІ. Судова та банківська практика
  10. Історія розвитку банківської діяльності

Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання та валютного контрою» та Закону України «Про банки і банківську діяльність» валютні операції здійснюються банками та іншими фінансовими установами на основі ліцензії На­ціонального банку. Залежно від тривалості дії ліцензій, характеру та тривалості валютних операцій можуть видаватися індивідуальні та генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій.

Генеральні ліцензії видаються комерційним банкам та іншим кредитно-фінансовим установам України на здійснення валютних операцій, що не потребують індивідуальної ліцензії, на весь період дії режиму валютного регулювання.

Індивідуальні ліцензії видаються резидентам і нерезидентам на здійснення разової валютної операції на період, необхідний для здійснення такої операції.

Індивідуальної ліцензії потребують такі операції:

а) вивезення, переказування і пересилання за межі України валютних цінностей, за винятком:

- вивезення, переказування і пересилання за межі України
фізичними особами — резидентами іноземної валюти на суму, що
визначається Національним банком України;

- вивезення, переказування і пересилання за межі України
фізичними особами — резидентами і нерезидентами іноземної
валюти, яка була раніше ввезена ними в Україну на законних
підставах;

—платежів в іноземній валюті, що здійснюються резидентами за
межі України на виконання зобов'язань у цій валюті перед нерезидентами щодо оплати продукції, послуг, робіт, прав інтелектуальної
власності та інших майнових прав, за винятком оплати валютних
цінностей та за договорами (страховими полісами, свідоцтвами, сертифікатами) страхування життя;

—платежів в іноземній валюті за межі України у вигляді процентів
за кредити, доходу (прибутку) від іноземних інвестицій;

- вивезення за межі України іноземної інвестиції в іноземній
валюті, раніше здійсненої на території України, в разі припинення
інвестиційної діяльності;

б) ввезення, переказування, пересилання в Україну валюти України в межах, встановлених законодавством;

в) надання і одержання резидентами кредитів в іноземній валюті,
якщо терміни і суми таких кредитів перевищують встановлені законодавством межі;

г) використання іноземної валюти на території України як засобу
платежу або як застави;

д) розміщення валютних цінностей на рахунках і у вкладах за межами України, за винятком:

— відкриття фізичними особами — резидентами рахунків у іно­земній валюті на час їх перебування за кордоном;

• відкриття кореспондентських рахунків уповноваженими банками;

• відкриття рахунків в іноземній валюті резидентами;

е) здійснення інвестицій за кордон, у тому числі шляхом придбання цінних паперів, за винятком цінних паперів або інших корпоративних прав, отриманих фізичними особами — резидентами як дарунок або у спадщину.

Чинне законодавство забороняє Національному банку обмежу­вати права суб'єктів валютного ринку на здійснення операцій з іно­земною валютою, гарантовані їм законом.

 
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 28 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | <== 2 ==> | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав