Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Правила здійснення операцій з купівлі та продажу іноземної валюти та банківських металів

Читайте также:
  1. I. Правила и приемы конспектирования лекций
  2. II. Основные принципы и правила служебного поведения государственных служащих
  3. II. Основные принципы и правила служебного поведения гражданского служащего органов прокуратуры
  4. II. Основные принципы и правила служебного поведения гражданского служащего органов прокуратуры
  5. III. Правила выполнения и оформления контрольной работы
  6. III. Рекомендательные правила поведения государственных служащих
  7. III. Рекомендательные правила поведения государственных служащих
  8. IV. Основные виды вопросов и правила их постановки и формулирования.
  9. IV. Правила судейства.
  10. Аналіз руху грошових коштів у результаті операційної діяльності СТОВ «НІКА» за 2011-2013 рр.

Торгівля іноземною валютою на території України резидентами і нерезидентами — юридичними особами здійснюється через упов­новажені банки та інші фінансові установи виключно на міжбанкі­вському валютному ринку України. Структура міжбанківського ва­лютного ринку, а також порядок та умови торгівлі іноземною валю­тою на міжбанківському валютному ринку України визначені НБУ у Правилах здійснення операцій на міжбанківському валютному рин­ку України від 18 березня 1999 р.1 Відповідно до зазначених Правил операції на міжбанківському валютному ринку України дозволяєть­ся здійснювати лише суб'єктам цього ринку, до яких належать НБУ, уповноважені банки (комерційні банки, які отримали ліцензію На­ціонального банку України на право здійснення операцій з валют­ними цінностями); уповноважені кредитно-фінансові установи (які отримали ліцензію Національного банку України на здійснення опе­рацій з валютними цінностями) та валютні біржі. НБУ встановлює офіційний обмінний курс гривні до іноземних валют та міжнарод­них розрахункових одиниць згідно з Порядком встановлення і ви­користання офіційного обмінного курсу гривні до іноземних валют2.

Після отримання ліцензії НБУ на здійснення валютних операцій уповноважені банки України можуть відкривати кореспондентські рахунки, порядок відкриття та використання яких в іноземній ва­люті передбачений відповідним Положенням НБУ про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків — резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків — нерезидентів у гривнях, затвердженим постановою Прав­ління НБУ від 26 березня 1998 р. № 118.

Суб'єкти міжбанківського валютного ринку купують іноземну ва­люту для власних потреб і за дорученням клієнтів (резидентів і нере­зидентів). Операції з купівлі-продажу іноземної валюти за іноземну валюту здійснюються суб'єктами ринку на міжнародних валютних ринках та/або на міжбанківському валютному ринку України.

З метою лібералізації і подальшого впорядкування здійснення операцій з банківськими металами на міжбанківському валютному ринку України Правління Національного банку України змінило по­рядок організації торгівлі банківськими металами на валютному рин­ку України1. Зокрема, визначено, щодо оптової торгівлі банківськи­ми металами належать операції з купівлі-продажу за однією угодою банківських металів на суму, що становить понад 50 тис. грн. на день укладення угоди.

Роздрібну торгівлю банківськими металами здійснюють уповно­важені банки та інші уповноважені фінансові установи, які отрима­ли ліцензію Національного банку України на право здійснення опе­рацій з банківськими металами. Зазначені установи проводять опе­рації з роздрібної торгівлі банківськими металами з клієнтами (фізич­ними особами -- резидентами і нерезидентами та юридичними особами—резидентами) через каси уповноважених банків (уповно­важених фінансових установ). Роздрібна торгівля банківськими ме­талами здійснюється з їх фізичною поставкою. Якщо учасником роз­дрібної торгівлі виступає юридична особа-резидент, така торгівля може здійснюватися за умови укладення відповідного договору в письмовій формі. При цьому купівля або продаж банківських металів здійснюється за наявності сертифіката якості цих металів. Громадя­ни мають право придбавати банківські метали за готівку.

Протягом робочого дня уповноважений банк (уповноважена фінан­сова установа) може продати одному клієнту банківських металів на суму, що не перевищує 50 тис. грн. Приймання та оцінку банківських металів здійснює експерт (касир-експерт) з банківських металів.

 
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 31 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | <== 4 ==> | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав