Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Банківська система: сутність, принципи побудови та функції.

Читайте также:
  1. Банківська система України. Правовий статус Національного Банку України
  2. Билет №41.Общество как система: структура общественно-экономической формации (базис, надстройка, диалектика их взаимодействия).
  3. Біржова угода: ознаки, сутність, зміст,класифікація
  4. Бюджетная система: основы правового регулирования.
  5. Визначення психології як науки, її значення, основні принципи, завдання
  6. Визначте принципи державного управління та розкрийте їх зміст.
  7. Визначте та проаналізуйте основні принципи поліцейської держави у Німеччині.
  8. Вопрос 8 Принципиальная схема устройства ЭВМ. Персональный компьютер. Его основные и дополнительные устройства.
  9. Гуманітарний та соціальний розвиток Збройних Сил України: сутність, мета та принципи

М О Д У Л Ь 1

СУЧАСНИЙ СТАН БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

 

Тема 1

ГЕНЕЗИС ТА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Лекція 1

СУТНІСТЬ ТА СТАНОВЛЕННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

План.

Банківська система: сутність, принципи побудови та функції.

Еволюція банківської системи.

Становлення та розвиток банківської системи України.

______________________________________

Мета: вивчити основні етапи еволюції, розвитку банківської системи України; її сутність, принципи побудови та функції.

Література:

[2]; [3]; [6]; [7]; [8]; [10].

Банківська система: сутність, принципи побудови та функції.

Функціональна специфіка діяльності банків зумовлює необхідність організаційно-правового виділення їх у самостійну, відносно замкнуту структуру, яка називається банківською системою. Банківська система – це складова кредитної системи, яка, у свою чергу, є складовою фінансової системи України.

Банківська система – законодавчо визначена, чітко структурована та субординована сукупність фінансових посередників, які здійснюють банківську діяльність на постійній професійній основі і функціонально взаємопов’язані в самостійну економічну структуру.

Виникає банківська система не внаслідок механічного поєднання окремих банків, а ґрунтується на заздалегідь виробленій концепції, у межах якої кожний вид банків і кожний окремий банк посідають певне місце.

Самостійність банківської системи як економічної структури має подвійне спрямування:

1) у відношенні до окремих банків як її структурних елементів;

2)у відношенні до інших подібних великих систем, які функціонують в економіці паралельно з банківською.

У відношенні до окремих банків самостійність системи проявляється у специфічних цілях та функціях порівняно з цілями банків.

Головною метою діяльності окремих банків є одержання прибутку. Стосовно банківської системи ця мета не просто збільшується пропорційно кількості банків, що входять до системи, а взагалі переміщується на другий план, залишаючись лише метою окремих банків.

 

 

 

Жодна з цих цілей не під силу окремому банку, яким би великим він не був. Тільки скоординоване об’єднання їх у систему, зорієнтовану на зазначені цілі, робить досягнення їх реальним.

Банківська система взаємодіє з іншими системними структурами, з якими вона створює як підсистема більш загальне утворення – економічну систему в цілому. Це зокрема, бюджетна, податкова, валютна, торговельна та інші системи.

 

 

Порівнюючи банківську підсистему з іншими, можна виявити в ній риси, які спільні для них усіх, що підтверджує її системний характер, а також суто специфічні риси, які підкреслюють її банківську специфічність.

 

 

Закритість: банківська система є системою «закритого типу», що проявляється в концентрації уваги її суб’єктів переважно на специфічній діяльності, пов’язаній з грошовою сферою

Саморегуляція: банківська система має здатність до самонастроювання, саморегулювання: якщо один з банків банкрутує, його «нішу» займають інші банки; при зміні економічної ситуації – банки змінюють методи діяльності
С

 

До специфічних рис, які характерні тільки для банківської системи, можна віднести:

- дворівневу побудову;

- поглиблене централізоване регулювання діяльності кожного банку окремо і банківської діяльності в цілому;

- централізований механізм контролю і регулювання руху банківських резервів;

- наявність загальносистемної інфраструктури, що забезпечує функціональну взаємодію окремих банків;

- гнучке поєднання високого рівня централізованої керованості банківської системи зі збереженням повної економічної самостійності і відповідальності за результати своєї діяльності кожного окремого банку, що входить у систему.

 
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 175 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | <== 4 ==> | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав