Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Вивчення нового матеріалу

Читайте также:
  1. II. Засвоєння учнями нового матеріалу.
  2. III. Изложение нового материала.
  3. III. Изучение нового материала.
  4. III. Практичне засвоєння учнями нового матеріалу.
  5. III.Объяснение нового материала
  6. V. Узагальнення і систематизація вивченого матеріалу
  7. VI. Первинне закріплення матеріалу
  8. VI. Этап. Первичная проверка понимания учащимися нового материала
  9. Автосцепное устройство нового поколения
  10. Алгоритм вивчення теми

Урок 10. Будова речовини. Атоми та молекули. Б удова атома. Рух і взаємодія атомів і молекул. Залежність швидкості руху атомів і молекул від температури тіла. Дифузія

Мета уроку: сформувати уявлення про атоми та молекули, залежність швидкості їх хаотичного руху від температури, ознайомити з явищем дифузії.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

План уроку:

1. Будова речовини. Атоми та молекули.

2. Рух і взаємодія молекул. Температура.

3. Дифузія.

4. Розв’язування задач.

 

Зміст уроку

Вивчення нового матеріалу

Питання про будову матерії здавна цікавило людей. Але протягом тисячоліть неможливо було перевірити висловлені здогадки та обґрунтувати їх. Проте поступово картина ставала яснішою. Всі сучасні уявлення про будову матерії ґрунтуються на трьох основних положеннях.

1. Всі тіла складаються з частинок.

2. Ці частинки перебувають у безперервному хаотичному русі.

3. Частинки взаємодіють одна з одною.

Ще давньогрецький учений Демокрит стверджував, що у світі існують тільки атоми та пустота. Атомами він називав найменші частинки речовини. Після довгих досліджень нарешті вдалося здобути докази існування атомів, проте майже відразу з’ясувалося, що вони не є неподільними, а самі складаються з елементарних частинок. Атоми дуже малі за розмірами (приблизно одна десятимільйонна частка міліметра). Ядро має позитивний електричний заряд, а електрони – негативний . Отже, між ними діє сила електричного притягання.. Вона й не дає електронам покинути атом. До складу ядра входять два типи частинок: нейтрони (нейтральні частинки) та протони (вони мають позитивний електричний заряд). Нині існує багато доказів існування атомів. Найбільш переконливі для вас, мабуть, зображення атомів, отримані на сучасному електронному мікроскопі.Атоми поєднуються в групи та утворюють молекули. Різні речовини складаються з різних молекул. Наприклад, вода - з молекул води, яка, у свою чергу, складається з двох атомів Гідрогену та одного атома Оксигену А от молекула кисню складається з двох однакових атомів Оксигену. Речовини, які складаються з атомів декілька різних сортів нозиваються-складними.приклади назв простих речовин наведені в таблиці стр 82. Речовина складається із атомів, які можуть поєднуватися в молекули.Молекула - це найменша частка речовини, що має її основні хімічні властивості та складається з атомів. В результаті досліджень учені з’ясували, що між молекулами існують проміжки. Це твердження можливо докозати за допомогою досліда змішати 100 мл води і 100 мл спирту, об’єм суміши отримаємо менший за 200мл.

Швидкість руху молекул залежить від температури. Томухаотичний рух частинок, з яких складаються тіла, називають тепловим рухом.

Безперечним доказом руху молекул слугує фізичне явище – дифузія. Дифузією називають взаємне проникнення частинок однієї речовини в іншу, обумовлене хаотичним рухом молекул.

Спостерігати дифузію в газах і рідинах можливо завдяки дослідам з духами і води з барвником.

Ангійський металург Вільям Роберт Остін провів дослід. Він наплавив тонкий диск золота на свінцевий циліндр і на кілька днів помістив цей циліндр у піч, де підтримувалася температура близько 4000С. Виявилась, що золото про дифундувало через увесь циліндр, тим часом за кімнатної температури дифузія практично не спостерігалось.

 


Дата добавления: 2015-04-20; просмотров: 7 | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | <== 4 ==> |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав