Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Вимоги, що ставляться до звітності П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».

Читайте также:
  1. IV. Вимоги до зберігання вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного
  2. V. Вимоги до транспортування вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного
  3. Аналіз фінансової діяльності ломбардів.
  4. Аналіз фінансової стійкості банку
  5. Банкіри озвучили топ-10 проблем фінансової системи України
  6. В апеляційній інстанції не приймаються і не розглядаються вимоги, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.
  7. Визначення страхування життя і вимоги до нього за діючим законодавством
  8. Вимоги безпеки перед початком роботи
  9. Вимоги безпеки перед початком роботи
  10. Вимоги безпеки щодо розташування та компонування виробничого обладнання
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь
На прийняття рішень користувачами впливає суттєва інформація. 1.Суттєвість Суттєва інформація – інформація відсутність якої може вплинути на рішення користувачів фінансової звітності. Суттєвість інформації визначається відповідними П(С)БО та керівництвом підприємства.2.Доречність Фінансова звітність повинна містити лише доречну інформацію (доречність означає відповідати вимогам часу). Вона впливає на прийняття рішення користувачами, дає змогу вчасно оцінити минулі, теперішні, та майбутні події, підтвердити та скоригувати їхні оцінки зроблені минулому.

3.Достовірність

Звітність повинна бути достовірною. Інформація наведена у фінансовій звітності є достовірною, якщо вона не містить помилок та перекручень, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності.

4.Своєчасність

Важливою вимогою є її своєчасність. (Тобто складена і здана в установлені терміни.) ст.29П(С)БО.

5.Зіставленість (Порівнювальність)

Фінансова звітність повинна надавати можливість користувачам порівнювати:

- Фінансові звіти підприємства за різні періоди;

- Фінансові звіти різних підприємств.

 

4.Принципи побудови та заповнення бухгалтерської звітності;

Принципи виписати із принципи бух.обл.

 

Фінансова звітність підприємства формується з дотриманням таких принципів:· автономності підприємства, за яким кожне підприємство розглядається як юридична особа, що відокремлена від власників. Тому особисте майно і зобов'язання власників не повинні відображатись у фінансовій звітності підприємства;· безперервності діяльності, що передбачає оцінку активів і зобов'язань підприємства, виходячи з припущення, що його діяльність триватиме далі;· періодичності, що припускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності;· історичної (фактичної) собівартості, що визначає пріоритет оцінки активів, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;· нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким для визначення фінансового результату звітного періоду слід зіставити доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в обліку і звітності у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей;· повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі;· послідовності, який передбачає постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики повинна бути обгрунтована і розкрита у фінансовій звітності;· обачності, згідно з яким методи оцінки, що застосовуються в бухгалтерському обліку, повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства;· превалювання змісту над формою, за яким операції повинні обліковуватись відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;· єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємства у його фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці. ·

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2015-01-05; просмотров: 10 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав