Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Витрат і фінансових результатів

Читайте также:
  1. Аналіз витрат і собівартості продукції рослинництва
  2. Аналіз витрат на виробництво продукції
  3. Аналіз витрат на гривню товарної продукції
  4. Аналіз динаміки та структури операційних витрат страхових компаній
  5. Аналіз основних економічних та фінансових показників діяльності підприємства
  6. Аналіз результатів дослідження.
  7. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ
  8. Аналіз результатів експериментального дослідження
  9. Аналіз результатів та їх інтерпретація.
  10. Аналізу прямих матеріальних витрат
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Задача:

Перерахована передоплата постачальнику у сумі 1320 грн., в т.ч.ПДВ – 20 %- 220 грн. Отримано товар на суму 1000 грн, ПДВ 20 % - 200 грн., транспортні послуги –100 грн., ПДВ 20 % - 20 грн.

1. Перерахована постачальнику поперед. оплата затовар Д 371 К 311 1320 грн.

2. Відображені розрахунки по податковому

кредиту по ПДВ (1320х20 :120) Д 641 К 644 220 грн.

3. Отримано та оприбутковано товар по ціні придбання Д 281 К 371 1000

4. Відображена сума ПДВ раніше

включеного до податкового кредиту Д 644 К 371 200

5. Відображена вартість

транспортних послуг по доставці товарів Д 281 К 371 100

6. Відображена сума ПДВ раніше

включеного до податкового кредиту Д 641 К 371 20

4. Облік розрахунків з іншими кредиторами.

На субрахунку 685 “Розрахунки з іншими кредиторами” ведеться облік операцій, які не передбачені для обліку на інших субрахунках рахунку 68 “Розрахунки за іншими операціями”, а саме: з різними організаціями за операціями некомерційного характеру (учбовими та науково-дослідними закладами тощо); за іншими операціями.

Аналітичний облік розрахунків з іншими кредиторами ведеться окремо за підприємствами, організаціями, установами та фізичними особами, з якими здійснюються розрахунки.

1. Нараховані за послуги Д 23,92, 93 К 685

2. Нараховані тепломережі Д 23,92,93 К 685

3. Нараховано банку за інкасацію Д 23, 92 К 685

4. Нараховано за мед. огляд працівників Д 23,92,93 К 685

5. Утримання профспілкових внески з зарплати Д 661 К 685

 

Література:

1.ЛишиленкоО.В. Бухгалтерський облік.-Київ:Вид-во “ЦУЛ”,2003.стор.539-547

2.Чебанова Н.В.Бухгалтерський фінансовий облік.-Київ Вид-во “Академія” 2003.

стор.181-251

Мета вивчення

Після вивчення теми 9 студент повинен знати:

· значення організації бухгалтерського обліку витрат, доходів і фінансових результатів підприємства;

· організацію документування операцій з витратами, доходами та фінансовими результатами.

 

Після вивчення теми 9 студент повинен вміти:

· розробити Положення про облікову політику в частині обліку витрат, доходів і фінансових результатів;

· визначити розрізи аналітичного обліку витрат, доходів і фінансових результатів.

Ключові слова

Витрати, доходи, фінансові результати, прибуток, збиток

 


9.1. Організаційні засади бухгалтерського обліку доходів,

витрат і фінансових результатів

У величині фінансових результатів безпосередньо віддзеркалюються технологія й організація виробництва, особливості діяльності суб’єкта господарювання. Тому зовнішніх і внутрішніх користувачів цікавить інформація про отримані фінансові результати. Проте, розширення видів господарських зв’язків, поява нових організаційно-правових форм підприємств обумовлює можливість використання декількох підходів до визначення результатів різних операцій та варіантів їх відображення в обліку. Для того, щоб отриману інформацію за різні періоди можна було порівняти, необхідно стежити за використанням однієї методики, яка застосовується для визначення фінансових результатів. Тому особливого значення набуває чітке врегулювання порядку відображення та списання доходів та витрат.

Методологію побудови та організацію бухгалтерського обліку затрат, доходів та фінансових результатів діяльності формують 3 принципи: принцип облікового періоду, принцип відповідності, принцип нарахування. За принципом відповідності затрати та доходи порівнюються за один і той самий період. Тому до проведення такого порівняння визначається відповідний період. Це дуже важливо, бо принцип нарахування передбачає відображення результатів діяльності – господарських операцій – у тому звітному періоді, коли вони відбулися, не враховуючи моменту отримання чи сплати грошових коштів. За принципом відповідності витрати та доходи порівнюються також за видами діяльності. Тому іншим принциповим питанням організації обліку цього об’єкта є класифікація видів діяльності.

Оскільки фінансовий результат – прибутки або збитки – є арифметичним результатом порівняння доходів із затратами, організація обліку фінансового результату залежить уже від конкретних умов двох попередніх об’єктів організації: доходів та витрат.

Діяльність будь-якого суб’єкта господарювання неможлива без здійснення витрат. Під витратами розуміють зменшення економічних вигод внаслідок вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).

У бухгалтерському обліку витрати відображаються при дотриманні певних умов. Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Це відповідає застосовуваному в національних стандартах принципу відповідності доходів і витрат.

Суттєвою ознакою класифікації витрат, доходів і фінансових результатів є вид діяльності, від якої отримано дохід.

 

 

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2015-01-05; просмотров: 11 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав