Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

III.ПРАКТИЧНА РОБОТА. 1. Виконання польових геодезичних робіт з використанням теодоліта та мірної стрічки.

Читайте также:
  1. II.ПРАКТИЧНА РОБОТА
  2. III.ПРАКТИЧНА РОБОТА
  3. III.ПРАКТИЧНА РОБОТА
  4. X. Робота самодіяльних організацій засуджених.
  5. XV. Аналітична робота.
  6. Виховна та позакласна робота.
  7. Дипломна робота
  8. Емісійно-касова робота установ Національного банку України
  9. Завдання 1. Робота з клавіатурою

1. Виконання польових геодезичних робіт з використанням теодоліта та мірної стрічки.

- Огляд меж землекористування.

- Орієнтування теодоліта.

- Прокладання кутомірного ходу для відновлення знаків.

- Контроль правильності прокладання ходу.

- Розподіл нев’язок методом паралельних ліній.

- Закріплення відповідних знаків.

IV.САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

1. Описати суть рекогностування місцевості та закріплення точок геодезичної мережі.

Рекогностува́ння — обов'язковий початковий етап робіт при проведенні інструментальних зйомок, призначений для вибору місця розташування точок знімальної мережі безпосередньо на місцевості. Рекогностування складається з початкового огляду, проектування мережі, закріплення відповідних точок. В залежності від фізико-географічних умов місцевості рекогностування

може бути різної складності. Для визначення висоти знаку в деяких

випадках достатньо обмежитися простим оглядом місцевості. В інших

випадках для цього необхідно виконати додаткові заміри рулеткою або

стрічкою. Для цього необхідно піднятися на поруч розміщені споруди:

будинки, стовпи, башти, дерева тощо, або в місці розміщення майбутнього

знака підняти віхи чи встановити на оточуючих деревах яскраві

маркувальні матеріали (марлю, папір, оберемок сіна або соломи тощо).

Тому в спорядження бригади мають входити найлегші оптичні прилади

(бінокль, технічний теодоліт), мірні засоби (рулетка або стрічка),

підіймальні засоби (блоки, троси, канати, вірьовки тощо), засоби

підняття на дерева, стовпи, будівлі (кігті, страхувальні пояси, каски та ін.).

 

2. Вкажіть порядок створення планової, геодезичної основи при відновленні втрачених межових знаків.

При виготовленні ґрунтових реперів і межових знаків виконуються такі роботи: ремонт форм і їх установлення; виготовлення і закладання у форми арматури; обрізка і заповнення цементним розчином труб при виготовленні ґрунтових реперів; наварювання марки на трубу; приготування бетону і його заливання у форми; зняття форм після затвердіння бетону; огляд готових виробів і виправлення виявлених недоліків. Кінцевою продукцією є виготовлений репер (межовий знак). Закладка межових знаків, ґрунтових реперів, центрів полігонометрії При закладці межових знаків, ґрунтових реперів, центрів полігонометрії враховуються такі категорії ґрунтів:

I категорія - м'які ґрунти (торф, пісок, супісок), копання ями проводиться лопатою без використання кирки;

II категорія - ґрунти середньої твердості (глина, суглинок, дрібний гравій), для копання використовується лопата і частково кирка;

III категорія - ґрунти вище середньої твердості (суглинок із щебенем, галька), копання ями здійснюється кирками і ломами;

IV категорія - тверді ґрунти (глина з валунами, сильно кам'янисті ґрунти), копання ями здійснюється ломами, клинами, молотами.

При закладці межових знаків, ґрунтових реперів, центрів полігонометрії виконуються такі роботи: навантаження і доставка до місця закладки межових знаків (реперів); вибір місця закладки; розмітка котловану і канави; копання ями; установлення готового знака; засипання й ущільнення ґрунту; насипання кургану; оформлення канавою; маркування знаків; складання списку; нанесення на карту; контрольний огляд; усунення виявлених зауважень; здача знака на збереження.

Кінцевою продукцією є: закріплений на місцевості знак; список знаків, топографічна карта з їх місцезнаходженням, акти здачі на збереження, сформовані у справу на знак.

 

 

3. Опишіть порядок ведення польових робіт при відновленні втрачених межових знаків.

При інструментальному відновлені меж землекористування на місцевості будують горизонтальні кути та лінії, значення яких знаходять шляхом вирішення оберненої геодезичної задачі.

Для побудови заданого горизонтального кута (3 (мал. 1) необхідно на місцевості мати вершину кута та одну його сторону. Теодоліт встановлюють у вершині кута на точці А та візують на точку В. Обертанням алідади відкладають на лімбі кут [3, встановлюючи на місцевості точку С. Зорову трубу переводять через зеніт і теж саме виконують при другому положенні вертикального круга, відмічаючи при цьому точку С2. Побудований кут САВ і є заданим горизонтальним кутом р\ Так як він побудований при 2-х положеннях вертикального кута, то він вільний від колімаційної помилки.

 

 

4. Описати виконання дій при контролі правильності прокладання ходу.

При прокладанні теодолітних ходів виконуються такі роботи:

– підбір планово-картографічних матеріалів;

– виписка з каталогів координат пунктів тріангуляції,

– між якими проектується прокладання ходу;

– складання графічних проектів прокладання ходів;

– вибір і перевірка інструментів;

– організація польових робіт;

– обстеження місцевості, де планується прокладання ходу;

– вибір місць установлення точок і їх закріплення;

– пошук пунктів триангуляції, між якими прокладається хід;

– установлення віх на пунктах, де втрачені зовнішні знаки;

– розчищення ліній ходу (без рубки просік), виміри кутів і ліній;

– ведення польового журналу;

– контрольні підрахунки;

– обчислення координат;

– виправлення виявлених недоліків;

– складання короткого звіту.

 

5. Надати поняття розподілу нев’язок методом паралельних ліній.

У камеральних обчисленнях державних опорних мереж велике місцезаймає урівноваження, тобто розподіл нев'язок з метою одержаннякращих результатів і виконання геометричних умов. Спосіб найменшихквадратів є точним методом розподілу нев'язок і нерідко вимагаєвеликих обчислювальних дій. Значення і сутність способу найменшихквадратів можна пояснити на властивості на властивості арифметичної середини.Нехай є ряд равноточних вимірювань однієї і тієї ж іпотрібно з цього ряду результатів знайти значення x від результатівокремих вимірювань, тобтовідомо, що для відшукання мінімуму функції треба взяти першу похіднуі прирівняти її до нуля, звідки ця формула показує, що шукана величина x, знайдена під умовоюмінімуму суми квадратів відхилень від окремих результатів вимірювань, єарифметична середина. З цього випливає, що величина, знайдена попрінцип найменших квадратів, має властивість вероятнейшіго значення.
Принципи найменших квадратів можна застосовувати для вирішення умовнихрівнянь і відшукання імовірніше значення поправок. Припустимо, щотеодолітних полігоні з n кутами нев'язки f треба розподілити так, що-бсума квадратів знайдених поправок була мінімальною.

 

6. Опишіть суть закріплення відновлених знаків.

Для закріплення, а також для зручності використання в процесі будівництва осі виносять на обноску. Обноска являє собою дошку, закріплену горизонтально на стовпах на висоті 400 - 600мм від землі. Застосовують також інвентарну металеву обноску. Осі на дерев'яної обноску фіксують цвяхом, на металевої - спеціальним пересувним хомутом із прорізом. Відомі два види обноски: суцільна й створна.

Суцільну обноску встановлюють строго паралельно основним осям, що утворять зовнішній контур будинку, на відстані, що забезпечує незмінність її положення в процесі будівництва. Суцільна обноска повинна бути прямолінійної, щоб можна було відкладати по створі проектні відстані для розбивки проміжних осей, і горизонтальної, щоб відкладати ці відстані без введення виправлень за нахил. Суцільну обноску застосовують досить рідко через громіздкість і складність її побудови. Крім того, вона заважає нормальній організації робіт на будівельному майданчику, особливо застосуванню землерийних машин.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Як виконується геодезична прив’язка полігону.

2. Які роботи виконують при відновленні втрачених межових знаків кутомірним способом.

3. Які роботи виконують при відновленні втрачених межових знаків мірною стрічкою.

ЛІТЕРАТУРА:

1. В.Б. Балакірський та інші. Геодезичні роботи при землеустрої. ХНАУ. Харків – 2008.

2. Методичні вказівки з проведення навчальної практики «Землевпорядне проектування».


РОБОЧЕ МІСЦЕ №4

 

ТЕМА: Польові роботи при перенесенні проектів землеустрою в натуру.

ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ: 18 годин
МЕТА:
сформувати практичні навички в проведенні польових робіт при перенесенні проектів землеустрою в натуру.
ОБЛАДНАННЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ:
Теодоліт, мірна стрічка, віхи, кілочки, межовій знак, шпильки.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ:

1. До роботи допускаються студенти, які прослухали інструктаж і добре засвоїли основні правила з техніки безпеки.

 

ПЛАН ЗАНЯТТЯ:

I.ПЕРЕВІРКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

1. Перевірка заповнення щоденника по заняттю №3 навчальної практики виконання польових геодезичних вимірів в модулі «Відновлення втрачених межових знаків».

2. Аналіз виконання практичної роботи по бригадах.

3. Оцінки.

II.ВСТУПНА БЕСІДА

1. Зміст польових робіт при перенесенні проектів в натуру кутомірним способом.

2. Зміст польових робіт при перенесення проектів в натуру графічним способом промірів.

3. Зміст польових робіт при перенесенні проектів в натуру графічним способом.
Дата добавления: 2015-01-07; просмотров: 145 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав