Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

III.ПРАКТИЧНА РОБОТА

Читайте также:
  1. II.ПРАКТИЧНА РОБОТА
  2. III.ПРАКТИЧНА РОБОТА
  3. III.ПРАКТИЧНА РОБОТА
  4. X. Робота самодіяльних організацій засуджених.
  5. XV. Аналітична робота.
  6. Виховна та позакласна робота.
  7. Дипломна робота
  8. Емісійно-касова робота установ Національного банку України
  9. Завдання 1. Робота з клавіатурою

1. Перенесення проектів землеустрою в натуру кутомірним способом.

2. Перенесення проектів в натуру способом промірів.

3. Перенесення проектів в натуру графічним способом.

IV.САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

1. Заповнити щоденник навчальної практики.

2. Вкажіть зміст польових робіт при перенесенні проектів землеустрою кутомірним способом.

__

Перенесення проекту кутомірним способом слід віддавати перевагу в двох випадках:
1) місцевість відкрита, тобто прокладання проектної лінії на місцевості не перешкоджають деревні насадження, будівлі, рельєф;
2) положення решт переносяться в натуру ліній визначається промером між точками, які позначені на плані і надійно визначаються в натурі (знаки, стовпи, палі, вершини кутів поворотів чітко відображених контурів ситуації).
Якщо проектування проводилося аналітичним або графічним способом, коли в процесі проектування обчислювалися промірів довжини, то в якості опори при перенесенні проекту використовуються точки раніше прокладених теодолітних ходів або пункти інших геодезичних мереж.
Такими кутами рясніють плани аерофотозйомки і в меншій мірі - плани мензульной і теодолитной зйомок.° і не більше 140°При проектуванні планиметром в поєднанні з графічним способом у якості опори для перенесення проекту в натуру можуть бути використані прямі лінії контурів орних земель, прямі дороги, вершини кутів поворотів чітко відображених контурів ситуації величиною не менше 40
Перенесення проекту в натуру теодолітом і мірним приладом проводиться в трьох випадках:
1) умови місцевості зважаючи залісненості, закустаренности, наявності деревних насаджень, застроенности або всхолмленности, закривають видимість в потрібних напрямах, які не дозволяють здійснити перенесення проекту тільки методом промірів;
2) проектні межі являють собою ламані лінії, і при їх проекції виникає необхідність будувати кути;
3) точки ситуації не можуть служити надійною опорою для перенесення проекту в натуру, і виникає необхідність визначати положення проектних точок шляхом побудови кутів і промірів ліній від точок і ліній теодолітних ходів та інших пунктів геодезичних мереж.
Перенесення проекту в натуру мензулой краще проводити в суху погоду і при наявності плану мензульной зйомки або аерофотознімання переважно на жорсткій основі в наступних випадках:
1) проектування здійснювалося механічним способом у поєднанні з недоцільно.
Методи і прийоми перенесення проекту повинні відповідати способам знімальних і проектних робіт. Не можна переносити в натуру

щодо точок контурів ситуації проект, складений аналітичним способом. У цьому разі проект переносять відносно точок раніше прокладених теодолітних ходів або пунктів геодезичних мереж. Але немає необхідності прокладати теодолітний хід для визначення меж між ділянками неправильної конфігурації, у яких внаслідок порізаності і кривої тощо контуру відсутні прямі кути і сторони непаралельних. Тоді цілком застосуємо спосіб визначення меж ділянок промірами від чітко відображених точок контурів ситуації.

 

3. Опишіть порядок виконання робіт з перенесення проекту способом промірів.

Перенесення проекту в натуру виконується по робочому

кресленню, складеному в підготовчий період, на якому повинні

бути записані всі проміри, які визначають розташування

проектних точок.Як опори при перенесенні проекту використовуються

точки теодолітних ходів, прямі лінії контурів пахотних земель,

прямі дороги, вершини кутів поворотів чітко виражених

контурів ситуації величиною не менше 40 і не більше 140

градусів

4. Опишіть порядок проведення польових робіт з перенесення проектів в натуру за допомогою мензули і кіпрегеля.

Перенесення окремих елементів проекту в натуру графічним методом (мензулою) проводять, коли не вимагається достатня паралельність та перпендикулярність сторін запроектованих ділянок, а також при неможливості перенесення проекту в натуру тільки мірним приладом по умовах місцевості та застосування теодоліта нераціонально із-за відсутності геодезичної опори. Для перенесення проекту в натуру мензулою необхідно мати проектний план на твердій основі. Підготовчі роботи для перенесення елементів проекту в натуру графічним методом займає мінімальну кількість часу, але вимагає якісної підготовки геоданих в камеральних умовах. Підготовка даних для перенесення проекту в натуру в основному складається у вивченні місцевості та існуючої опори, в розробці маршрутів мензульних ходів, виборі місць для встановлення мензули. На проектному плані намічають місця, де слід проложити мензульні ходи для створення опори, визначають місцезнаходження точок стояння мензули, які будуть визначені засічками. Прокладання мензульних ходів, як відмічалося раніше, намічають в умовах закритої місцевості. При цьому на початку та в кінці ходу необхідно мати не менше чим по дві точки існуючої геодезичної опори.

Довжина проектного мензульного ходу при М 1: 10 000 намічають не більше 2 км, а середня довжина лінії - 250-300 м. Точки мензульного ходу по можливості суміщають з проектними точками або намічають поблизу них.

На ділянках відкритої місцевості при достатній кількості точок геодезичної опори для перенесення проекту в натуру точки стояння намічають в зоні розташування проектних точок рішенням оберненої засічки (задача Потенота), способом поворота планшету, способом приближень або по способу Болотова. Якщо кількість точок геодезичної опори обмежено, точки стояння мензули визначають прямою або бічною засічкою, в створі між опоровими точками або полярним способом.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Яка послідовність дій при виконанні польових робіт при перенесенні проектів кутомірним способом?

2. Який зміст робіт при перенесенні проектів в натуру способом промірів?

3. Як проводиться перенесення проектів в натуру за допомогою мензули і кіпрегеля?

ЛІТЕРАТУРА:

1. В.Б. Балакірський та інші. Геодезичні роботи при землеустрої. ХНАУ. Харків – 2008.

2. Методичні вказівки з проведення навчальної практики «Землевпорядне проектування».

РОБОЧЕ МІСЦЕ №5

ТЕМА: Оформлення матеріалів практики. Залік по навчальній практиці «Землевпорядне проектування і організація Землевпорядних робіт»
ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧОГО МІСЦЯ: 8 годин
МЕТА: Оформити матеріали та здати залік по навчальній практиці.
ОБЛАДНАННЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ: комп’ютерна техніка, периферійні пристрої, креслярське приладдя.
ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ:

1. Дбайливо відносьтесь до комп’ютерної техніки. Спокійно, не зачіпаючи столи заходьте в лабораторію і займайте відведене вам місце.

2. При виявленні запаху горілого негайно припинити роботу, вимкнути апаратуру і повідомити про це викладача.

3. При роботі слід працювати на відстані 60-70 см від екрану монітору, дотримуючи правильну посадку, не сутулячись, не нахиляючись.

4. Не намагайтесь самостійно усунути несправність в роботі апаратури.

5. Після закінчення роботи у встановленому порядку вимкніть живлення апаратури.

6. Юстування (виправлення) приладів проводити тільки у присутності викладача.

ПЛАН ЗАНЯТТЯ

I.ВСТУПНА БЕСІДА

1. Матеріали, які слід підготувати студентам по навчальній практиці:

- щоденник – звіт по навчальній практиці;

- технічна документація;

- робоче креслення.

2. Виготовлення етикетки на матеріали практики.

3. Порядок здачі заліку по навчальній практиці.

II.ПРАКТИЧНА РОБОТА

1. Оформлення матеріалів практики.

2. Перевірка матеріалів практики керівником.

III.ЗДАЧА ЗАЛІКУ ПО ПРАКТИЦІ

1. Прийом матеріалів навчальної практики.

2. Усне опитування згідно контрольних питань по кожному робочому місці.

3. Оцінки за навчальну практику.

 
Дата добавления: 2015-01-07; просмотров: 170 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав