Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Станом на 1 січня 2008 року

Читайте также:
  1. Державний нагляд і громадський контроль за станом ОП
  2. За роки війни якісний склад кадрів ВТУ різко погіршав. Це пояснюється залученням на роботу осіб, що не підлягають призову в армію за станом здоров'я і зросту, а також жінок.
  3. Здійснення контролю за станом поверхневих і підземних вод й атмосферного повітря.
  4. Класифікація країн за станом соціально-економічного розвитку.
  5. Контроль за станом водного середовища і організація його охорони
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

Вікова група Все населення
від до обидві статі мужчини жінки
понад 90
Разом

 

Якщо не брати до уваги міграційних потоків, то головними чинниками, які вплинуть на зміну статево-вікової структури населення, є народжуваність (для першої вікової групи) і смертність (для всіх вікових груп).

Чисельність населення вікової групи «0 – 4 років» визначають, виходячи з інформації, яка може бути розрахована за даними відповідних статистичних даних. Наприклад, за даними демографічного щорічника «Населення Львівської області» у 2006 році коефіцієнти народжуваності за віком матері становили (число народжених на 1000 жінок відповідного віку):

· 23,9 – для жінок віком 15-19 років;

· 105,1 – для жінок віком 20-24 роки;

· 89,9 – для жінок віком 25-29 років;

· 44,5 – для жінок віком 30-34 роки;

· 16 – для жінок віком 35-39 років;

· 2,7 – для жінок віком 40-44 роки;

За цими даними можна розрахувати наступні значення:

· матерями 8% новонароджених є жінки віком 15-19 років;

· матерями 37% новонароджених є жінки віком 20-24 роки;

· матерями 32% новонароджених є жінки віком 25-29 років;

· матерями 16% новонароджених є жінки віком 30-34 роки;

· матерями 6% новонароджених є жінки віком 35-39 років;

· матерями 1% новонароджених є жінки віком 40-44 роки;

 

Для розрахунку кількості осіб віком до 4 років включно потрібно мати дані про те, скільки дітей в середньому народжує жінка протягом дітородного періоду (так званий коефіцієнт фертильності). Для обчислення цього числа можна використати дані, наведені вище.

Загальна кількість дітей віком до 4 років включно становила 35752. Їх народжували жінки віком від 15 до 44 років, які за даними табл.1 попадають у вікові групи від 20 до 49 років (це зміщення пов’язано з тим, що народження відбувалися впродовж попередніх 5 років). Враховуючи ці дані, можна розрахувати середню кількість дітей, народжених однією жінкою протягом дітородного періоду (коефіцієнт фертильності) КФ. Для м. Львова ця величина у 2008 році становила:

КФ2008 = 35752/(0,08*35395+0,37*30389+0,32*27502+0,16*27533+0,06*27754+

+0,01*33121)=1,22.

Для підвищення достовірності розрахунків доцільно аналогічні обчислення зробити за даними для інших років і взяти середнє значення цього показника. Наприклад, за аналогічними даними у 2006 році ця величина становила

КФ2006 = 33885/(0,08*35068+0,37*28940+0,32*27645+0,16*26830+0,06*30143+

+0,01*33612)=33885/(2805+10708+8846+4293+1809+336) =

=33885/28797 =1,18.

Середнє значення коефіцієнта фертильності для м.Львова:

КФс = 0,5(КФ2006 + КФ2008) = 0,5(1,18+1,22) = 1,2.

За отриманими даними можна визначити очікувану чисельність новонароджених в наступні 5 років. Кількість новонароджених хлопчиків очікується (з новонароджених приблизно 51% становлять хлопчики):

Нх = 0,51*1,2*(0,08*28936+0,37*35395+0,32*30389+0,16*27502+0,06*27533+

+0,01*27754)=19257.

Кількість новонароджених дівчаток становить:

Нд = 0,49*1,2*(0,08*28936+0,37*35395+0,32*30389+0,16*27502+0,06*27533+

+0,01*27754)=18502

або

Нд = Нх*0,49/0,51=19473*0,49/0,51=18502 .

Зауважимо, що в усіх розрахунках результат потрібно заокруглювати до цілого числа.

Для вікових груп (крім останньої) чисельність населення визначається лише з урахуванням коефіцієнтів смертності КС (табл.4). Наприклад, кількість мужчин у віковій групі 40-44 роки в 2013 році становитиме зменшену на відповідну величину (у зв’язку зі смертністю) чисельність вікової групи 35-39 років, яка була у 2008 році (коефіцієнт смертності помножено на 5, що відповідає періоду прогнозу):

Км[40_44]=0,001*Км[35_39]*(1000-КСм)=0,001*26174*(1000-5*5,1)=25507.

Таблиця 4

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-15; просмотров: 7 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав