Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аналіз показників ліквідності

Читайте также:
  1. E. Руховий аналізатор.
  2. V. ЕТАП САМОАНАЛІЗУ, ГРУПОВОЇ РЕФЛЕКСІЇ ТА САМОРОЗВИТКУ
  3. Алгоритм розрахунку показників фінансового стану підприємств
  4. Аналіз активно-пасивних операцій ломбардів.
  5. АНАЛІЗ ВАЛЮТНОГО РИНКУ ТА ОПЕРАЦІЙ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ
  6. Аналіз виконання договірних зобов’язань
  7. Аналіз виконання договірних зобов’язань
  8. Аналіз виконання договірних зобов’язань
  9. Аналіз виробництва культури
  10. Аналіз витрат і собівартості продукції рослинництва

 

Ліквідність підприємства може бути визначена як спроможність підприємства швидко сплатити свої поточні зобов’язання.

За ступенем ліквідності активи підприємства можуть бути згруповані таким чином.

До першої групи належать високоліквідні засоби, що включають грошові кошти в касі, на розрахунковому рахунку, валютному рахунку, інших рахунках у банку, а також поточні фінансові інвестиції. Що стосується поточних фінансових інвестицій, необхідно оцінити можливість перетворення їх у грошові кошти в будь-який момент без значних втрат. Якщо такі умови не можуть бути забезпечені, то засоби по цій статті доцільно віднести до наступної групи ліквідних засобів.

До другої групи засобів за ступенем ліквідності відносять розрахунки з дебіторами. Суму дебіторської заборгованості треба зменшити на суму безнадійної заборгованості.

До третьої групи –– групи низьколіквідних засобів –– належать запаси. При цьому в межах цієї групи можлива також градація засобів за ступенем ліквідності. Більш ліквідними є товари, менш ліквідними –– виробничі запаси. Разом із тим треба мати на увазі, що у складі запасів можуть бути важкореалізуємі або зовсім неліквідні оборотні активи.

До четвертої групи відносяться неліквідні засоби –– основні засоби, нематеріальні активи тощо.

Аналіз ліквідності підприємства здійснюється шляхом розрахунку таких показників (коефіцієнтів): коефіцієнта покриття, коефіцієнта швидкої ліквідності, коефіцієнта абсолютної ліквідності та чистого оборотного капіталу.

Коефіцієнт покриття (Кп) розраховується як відношення оборот-них активів до поточних зобов’язань підприємства та показує достат-ність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань.

.

Нормативне значення коефіцієнту покриття –– 1. Збільшення цього показника свідчить про поліпшення фінансового стану підприємства.

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Кшл) розраховується як відношення найбільш ліквідних оборотних засобів (грошових засобів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості) до поточних зобов’язань підприємства. Він відображає платіжні можливості підприємства щодо сплати поточних зобов’язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами.

.

Нормативне значення цього коефіцієнту 0,6 ÷ 0,8 (збільшення).

Коефіцієнти абсолютної ліквідності (Кал) обчислюється як відно-шення грошових засобів та їхніх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов’язань. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів підприємства може бути сплачена негайно.

.

Нормативне значення 0 (збільшення).

Чистий оборотний капітал (Чок) розраховується як різниця між оборотними активами підприємства та його поточними зобов’язаннями. Його наявність та величина свідчать про спроможність підприємства сплачувати свої поточні зобов’язання та розширювати подальшу діяльність.

Чок = ф1 (р.260 – р.620).

Нормативне значення 0 (збільшення).
Дата добавления: 2015-01-12; просмотров: 77 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав