Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Класифікація джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих факторів.

Читайте также:
  1. II. Що свiдчать iсторичнi джерела про iснування русiв до IХ столiття?
  2. Internet-джерела
  3. Internet-джерела
  4. IX. Джерела надходження, порядок використання коштів
  5. Puc. 2. Класифікація ринків за призначенням і структурою
  6. А* колодязну та джерельну воду
  7. Абсорбційне очищення атмосферного повітря від шкідливих газів
  8. Адсорбційне очищення атмосферного повітря від шкідливих газів
  9. Акти судової влади як джерела трудового права
  10. Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці в організації

Джерелами (носіями) небезпек єприродні процеси та явища, елементи техногенного середовища, людські дії, що криють у собі загрозу небезпеки. Небезпеки існують у просторі й часі та реалізуються у вигляді потоків енергії, речовини та інформації. Найбільш вдалою є класифікація небезпек життєдіяльності людства за джерелами походження, згідно з якою всі небезпеки поділяються на чотири групи: природні, техногенні, соціально-політичні та комбіновані.

Природні джерела небезпеки - це природні об'єкти, явища природи та стихійні лиха, які становлять загрозу для життя чи здоров'я людини. Техногенні джерела небезпеки - це передусім небезпеки, пов'язані з використанням електричної енергії, хімічних речовин, різних видів випромінювання. До соціальних джерел небезпек віднесено небезпеки, викликані низьким духовним та культурним рівнем людей. Це такі явища, як бродяжництво, проституція, п'янство, алкоголізм, злочинність, тощо. Джерелами політичних небезпек є конфлікти на міжнаціональному та міждержавному рівнях, духовне гноблення, політичний тероризм, ідеологічні, міжпартійні, міжконфесійні та збройні конфлікти, війни.

Вражаючий фактор - це чинник життєвого середовища, який за певних умов завдає шкоди як людям, так і системам життєзабезпечення людей, призводить до матеріальних збитків.

Залежно від наслідків впливу конкретних вражаючих факторів на організм людини вони в деяких випадках (наприклад, в охороні праці) поділяються на шкідливі й небезпечні.

Шкідливі -цечинники життєвого середовища, які призводять до погіршення самопочуття, зниження працездатності, захворювання і навіть до смерті як наслідку захворювання.

Небезпечні -чинники життєвого середовища, які призводять до травм, опіків, обморожень, інших пошкоджень організму або окремих його органів і навіть до раптової смерті.

Для реалізації потенційної загрози необхідна тріада«джерело небезпеки - причина (умова) - небезпечна ситуація».

22.. Класифікація НС за причинами походження, територіального поширення і обсягів заподіяних, або очікуваних збитків

Надзвичайна ситуація (НС) – це порушення нормальних умов і діяльності людей на окремій території чи об’єкті на цій території або на водному об’єкті, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом або іншою небезпечною подією, в тому числі епідемією, пожежою, які призводять до неможливості проживання населення на території чи об’єкті, ведення там господарської діяльності, загибелі людей та / або значних матеріальних втрат.

Аварія – це небезпечна подія техногенного характеру, що спричинила загибель людей або створює на об’єкті чи окремій території загрозу життю та здоров’ю людей і призводить до руйнування будівель, обладнання і транспортного засобів, порушення виробничого або транспортного процесу чи завдає шкоди довкіллю.

Катастрофа – це велика за масштабами аварія чи інша подія, що призводить до важких наслідків, а саме: масові загибелі живих організмів, матеріальні збитки, зміна середовища.

Всі НС за масштабом можливих наслідків поділяються з урахуванням територіального поширення, характеру сил і засобів, що залучаються для ліквідації наслідків н а НС:

1.Загальнодержавного рівня – надзвичайна ситуація розвивається на територіях двох або більше областей (Автономної Республіки Крим, міста Києва та Севастополя) або загрожує транскордонним перенесенням, а також у разі, коли для її ліквідації необхідні матеріали і технічні ресурси в обсягах, що перевищують власні можливості окремої області

2.Регіонального рівня - надзвичайна ситуація розвивається на території двох та більше адміністративних районів (міст обласного підпорядкування) Автономної Республіки Крим, областей, міста Києва та Севастополя або загрожує перенесенням на територію суміжної області держави.

3.Місцевого рівня -надзвичайна ситуація, яка виходить за межі потенційно небезпечного об’єкту, загрожує поширення самої ситуації або її вторинних наслідків на довкілля, сусідні населені пункти,

4.Об’єктивного рівня –надзвичайні ситуації, які не підпадають під зазначені визначення.

Надзвичайна ситуація, незалежно від походження, масштабу, має чотири характерні стадії: ініціювання, зародження, кульмінація, затухання, кожна з яких потребує певних дій, робіт. В стадії ініціювання велику роль відіграє людський фактор, зокрема різні помилки. За статистичними даними так виникають 60 % аварій.

23. Концепція прийнятого (допустимого) ризику.

Сучасний світ відкинув концепцію абсолютної безпеки і прийшов до концепції прийнятного (допустимого) ризику, сутність якої у прагненні до такої безпеки, яку приймає суспільство у даний період часу.

Знехтуваний ризик має настільки малий рівень, що він перебуває в межах допустимих відхилень природного (фонового) рівня.

Гранично допустимий ризик — це максимальний ризик, який не повинен перевищуватись, незважаючи на очікуваний результат.

Надмірний ризик характеризується виключно високим рівнем, який у переважній більшості випадків призводить до негативних наслідків.

Управління ризиком. Основне питання теорії й практики безпеки «Як підвищити рівень безпеки»? Очевидно, що для цієї мети кошти можна витрачати за трьома напрямами:

а) удосконалювання технічних систем та об’єктів;

б) підготовка персоналу;

в) ліквідація наслідків.

24. Космічні небезпеки

Космос - один з елементів, що впливають на земне життя. Розглянемо деякі небезпеки, що загрожують людині з космосу.

Астероїди - це малі планети, діаметр яких коливається в межах 1-1000 км. В даний час відомо біля 300 космічних тіл, що можуть перетинати орбіту Землі. Усього за прогнозами астрономів у Космосі існує приблизно 300 тисяч астероїдів і комет.

Зустріч нашої планети з такими небесними тілами подає серйозну погрозу для всієї біосфери. Величезний вплив на земне життя робить сонячна радіація. Вона є потужним оздоровчим і профілактичним чинником і одночасно джерелом небезпеки. Тривалий вплив інфрачервоного випромінювання призводить до теплового удару, опікам шкіри, підвищенню температури і погіршенню стана здоров'я.

 
Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 63 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав