Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Задача 5. У виробничому приміщенні розмірами 20´10´4м з апаратів об/ємом V1 і V2, м 3 за припустимих умов їх герметизації крізь нещільності відбувається

Читайте также:
  1. D1. Задача
  2. I. Обоснование соответствия решаемой проблемы и целей Программы приоритетным задачам социально-экономического развития Российской Федерации
  3. III. Практическая задача
  4. III. Практическая задача
  5. Адаптация как основная задача и метатехнология социальной работы.
  6. Алгоритм моделирования ЗАДАЧА 2
  7. Алгоритм моделирования ЗАДАЧА 2
  8. Анализ соответствия организационной структуры предприятия целям и задачам его деятельности
  9. Билет 36 , задача 2.
  10. Билет 36,задача 3

 

У виробничому приміщенні розмірами 20´10´4м з апаратів об/ємом V1 і V2, м 3 за припустимих умов їх герметизації крізь нещільності відбувається виток газів відповідно А1 і А2. Тиск в апаратах становить Р1 і Р2, МПа; температура t1 і t2,0С. Визначити потрібний повітрообмін у приміщенні, якщо у припливному повітрі концентрація цих газів складає а,% від їх ГДКрз.

 

Таблиця 3.5- Вихідні дані до задачі 5

№№ вар. Газ Р1, МПа Р2, МПа V1 3 V2 3 t1,0С. t2,0С. а,%
А1 А2
SO2 H2S 0,1 0,2
SO2 NO2 0,3 0,5
SO2 HF 0,6 0,8
HF HCl 1,0 1,2
Cl2 HCl 1,6 1,0
SO2 SO3 0,6 1,6
NH3 NO2 1,0 2,5
SO3 NO2 2,0 3,0
Cl2 NH3 4,0 6,0
HF SO3 0,5 1,0

 

Вказівки до рішення

Кількість газів, що точиться крізь нещільності апаратів, визначають за наближеною формулою Н. Н. Репіна:

, кг/годину; і = 1, 2,

де Кі - коефіцієнт, що враховує ступінь зношування обладнання; Кі = 1¸2;

Vі – об/єм і – того апарата, м3;

Мі і Ті – молекулярна маса газу або пари в і – тому апараті і їх абсолютна температура, К;

bi – коефіцієнт, що залежить від тиску газу або пари в і – тому апараті і який визначають інтерполяцією з додатку 5.

Для комбінацій шкідливих речовин, що володіють ефектом сумарної дії на організм, повітрообмін у приміщенні повинен забезпечувати дотримання умови:

 

C1/ГДК1 + C2/ГДК2 ≤ 1,

 

де С1, С2 – фактичні концентрації окремих шкідливих домішок у повітрі, мг/м3;

ГДК1, ГДК2 – їх гранично допустимі концентрації у робочій зоні приміщення, мг/м3, які наведені у додатку 6.

З урахуванням цієї умови і концентрації шкідливих речовин у припливному повітрі: , мг/м3; , мг/м3 з рівнянь матеріального балансу шкідливих компонентів:

, мг/с;

, мг/с

 

Визначають потрібний повітрообмін V, м3/с і коефіцієнт повітрообміну:

, с-1,

де Vпр – об/єм приміщення, м3 .

 


Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 6 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав