Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема 14. Боротьба з пожежами

Читайте также:
  1. Антифеодальна боротьба селянства України: гайдамаччина, опришки, коліївщина
  2. Боротьба за визволення.
  3. Боротьба Київської Русi з монголо-татарами та її iсторичне значення.
  4. Боротьба українського народу за національну освіту й рідну мову
  5. Військово-політична діяльність козацтва в другій пол. XVI– середині XVII ст.. Боротьба з турецько-татарською агресією
  6. Ідея народності виховання в історії вітчизняної педагогіки (Г.С.Сковорода, К.Д.Ушинський). Боротьба з офіційною теорією народності російського самодержавства.
  7. Пожежами, затопленням і загазованістю на шахтах
  8. Політика полонізації в 16-першій половині 17ст. Братства і сеймова боротьба проти неї.
  9. Рівень і диференціація доходів. Боротьба з бідністю.
  10. Статті" 1654 р. Боротьба за вплив на Україну в 1654-1657рр.

 

Пожежна охорона, пожежний нагляд та пожежна профілактика; їх задачі і організація. Склад і завдання пожежно-технічних комісій. Протипожежні заходи при проектуванні промбудівель. Протипожежні перепони, евакуаційні виходи. Пожежна безпека в електроустановках. Спринклерні і дренчерні системи пожежогасіння. Пожежна сигналізація. Ручні та автоматичні оповіщувачі. Первинні засоби пожежогасіння. Гасіння пожеж водою, паром, інертним газом, хімічною і повітряно-механічною піною.

 

Приблизний перелік лабораторних робіт

 

1 Дослідження метеоумов у виробничих приміщеннях.

2.Дослідження промислового освітлення.

3.Дослідження виробничого шуму механізмів.

4.Дослідження захисного заземлення.

5.Дослідження температури сполоху горючої суміші.

6.Вивчення первинних засобів пожежогасіння і методів їх застосування.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ

РОБОТИ

Загальні вимоги

 

Контрольна робота складається з п'яти питань і двох задач.

Варіант контрольної роботи вибирають за останніми двома цифрами залікової книжки, які визначають учбовий шифр студента (розділ 3.2).

Питання для контрольної роботи за своїм варіантом вибирають з розділу 3.3. Варіант вихідних даних для розв'язання задач вибирають з відповідних таблиць до них за останньою цифрою шифру.

Контрольну роботу виконують чорнилом, чітким і розбірливим почерком в учнівському зошиті або на аркушах формату А-4, пронумерованих і скріплених належним чином. Можливо також виконання роботи у надрукованому вигляді. На кожній сторінці залишають поля для зауважень рецензента.

Відповіді на питання повинні бути чіткими, повними, з посиланням на джерела інформації, за необхідності пояснюватися схемами, ескізами, графіками. Пояснювальний графічний матеріал повинен відповідати вимогам ЄСКД та технічного креслення.

При виконанні задачі треба навести її умови, вихідні дані і розгорнуте рішення з формулами, що використовуються, розшифровкою прийнятих позначень і вказівкою одиниць виміру параметрів. В кінці наводять відповідь або висновок до рішення.

Варіант задачі вибирається по останній цифрі учбового шифру.

В кінці контрольної роботи слід навести перелік використаної літератури, поставити дату виконання та підпис.

Зарахована робота подається викладачеві під час складання заліку.

Завдання до індивідуальної контрольної роботи

УВАГА!!!

НОМЕР ВАРІАНТУ – це дві останні цифри вашої залікової книжки Варіант вихідних даних для розв’язання задач вибирають з відповідних таблиць до них за останньою цифрою шифру.


Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 10 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.02 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав