Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Культурний доробок українців діаспори 19-20 ст.

Читайте также:
  1. Влияние эстетики символизма на формирование стиля модерн на рубеже 19-20 веков. Характерные черты стиля.
  2. Вплив Визвольної війни (Національної революції ) середини XVII ст. на формування національної самосвідомості українців
  3. Загальнолюдський культурний компонент в мовній семантиці
  4. Історія формування та географія Західної української діаспори
  5. Історія формування та географія Східної української діаспори
  6. Культурний та освітній розквіт Київської Русі ( період княжої доби).
  7. Назвіть головні причини масового перенаселення українців за кордоном у кожну з чотирьох еміграційних хвиль.
  8. Основные направления русской фило-и 19-20 века. Философия В.Соловьева, Н. Бердяев.
  9. Политич и экономич картина мира на рубеже 19-20вв. Особенности развития России.

Значним був доробок українських літераторів-емігрантів, прозаїків У.Самчука, І.Багряного, Ю.Косача, поетів Т.Осьмачки, Ю.Клена, В.Барки, Яра Славутича, Б.Кравціва. Славу одного з видатних ук-раїнських поетів здобув Олег Ольжич (справжнє прізвище – Кан-диба) (1907–1944), який народився у м. Житомирі. Він був сином іншого українського поета – Олександра Олеся (1878–1944). В теат-ральному житті українців за кордоном найпомітнішою постаттю став актор Й.Гірняк.

 

63. «Велесова книга»- видатна пам’ятка культури стародавніх слов’ян. Це пам'ятник древнєруського письма IX сторіччя. За описом очевидців, це 35 березових дощечок розміром 22 на 38 сантиметрів. В верхній частині вони зв'язувались ремінцями, протягнутими через отвори. Поверхня дощечок пошкрябана чи то випалена письменами, подібними "кирилиці". Зміст тексту відтворює історію слов'янських племен. Описуються події, які відбувались задовго до Різдва Христового, а також в часи Володимира Великого.
На гадку вчених, ці письмена новгородського виникнення. Знайдені вони були в 1919 році офіцером - білогвардійцем Д. Ізанбеком в маєтку князів Задонських, в Великому Бурлуку (є ще одна версія щодо місця знахідки - поміщицька садиба під Орлом). В кінці громадянської війни А.Ізанбек вивіз таблички з письменами закордон, де Ю.Миролюбовим були зроблені з них копії. А оригінал щез після смерті А.Ізанбека в 1941 році. “Велесова Книга" - це збірка міфів, легенд, дум, епічних творів. Починається книга описом подій, які відбулися задовго до нашої ери - на дощечках записана розповідь про пересування слов'янських племен, про те, що на території України в V тисячолітті до нашої ери жив осідлий хліборобський народ арійського походження, тобто, брав свій початок від міфічного праотця Арія (Ора) - батька Кия, Щека і Хорива, розповідається про битви з готами, гунами, аварами, про походження родів древлян, кривичів, полян, сіверян, русів. В тексті часто згадується ім'я Бога тварин Велеса, тому книга і одержала назву "Велесова".

 

Реформи Володимира Великого,їх соціально – політичне, військове і культурне значення

Адміністративна – суть полягала в тому, що землі князівства, де правили залежні від нього місцеві правителі, передавалися 12 синам князя, та наближеним людям. Зробив територіальний поділ земель. Військова – спрямована на посилення обороноздатності країни, так і на зміцнення влади князя. Роздавав земельні наділи, зобов’язуючи їх до військової служби. Релігійна – культ Перуна, потім в 988 р запровадження християнства. Грошова – карбував золоті та срібні монети «златники».

 
Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 74 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав