Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Камяний вік на території України. Трипільська культура.

Читайте также:
  1. D) — преференційні тарифні заходи, що містяться в угодах, які ЄС уклав з певними країнами або територіями за межами митної території ЄС або групами країн чи територій.
  2. Аварійно - рятувальні служби України.
  3. Адміністративно-правовий статус Президента України.
  4. Актуальність соціальної роботи у світлі реформування пенітенціарної системи України.
  5. Валютна політика України. Основні напрями лібералізації валютного ринку та посилення внутрішньої стабільності гривні
  6. Вимоги до усного ділового спілкування та його культура.
  7. Війна радянської Росії проти УНР і проголошення незалежності України.
  8. г) Укладені і належним чином ратифіковані Україною міжнародні договори (Закон України від 10.12.1991 р. “Про дії міжнародних договорів на території України”).
  9. Географічне розташування, природно-ресурсний потенціал і національний склад населення України.
  10. Геополітичне середовище і стратегічні вектори зовнішньої політики України.

Сучасна наука розділяє такі основні етапи зародження і розвитку ку-ри східних словян: 1)Мізинський, 2)Трипільський, 3)Черняхівський.Деякі вчені висловлювали думку, що вже в епоху пізнього палеоліту(близько 25 тис.р.до н.е.) на території сучасної України існувала ку-ра певного рівня. Про це свідчать стоянки біля сіл Мізин(Чернігівська обл..), Гінці(Полтавська обл.), де було знайдено залишки житла, стоянки мисливців, невеликі статуетки з образами матері і прикраси. В цей час сх..словяни навчилися видобувати вогонь. Головним заняттям було полювання. Вони вийшли із печери і вже вміли споруджувати житло із дерева і слонових кісток. В цей час зявляються перші примітивні релігії (магія, фетишизм, анімізм).В період мезоліту (10-7 тис.р.до н.е.) людина вже навчилася загострювати камяні знаряддя праці. В цей час люди навчилися виготовляти лук і стрілу. Формується матріархат, який став основою суспільного розвитку. Зявляється елементарна ку-ра обробітку і сіяння землі.В епоху неоліту (6-4 тис.р.до н.е.) відбувся перший розподіл праці, хліборобство і скотарство відділилися від мисливства і рибальства, що дало можливість підвищити продуктивність праці. Зявляється багацтво і перші прошарки більш заможніх людей і менш заможних.Цю подію наз. Неолітичною революцією.До періоду неоліту відноситься трипільська ку-ра(5-3 тис. до н.е.)- територія від Дніпра до Карпат і дунаю. Характерні особливості:1)трипільці вели господарство колективно. Основним джерелом існування було хліборобство і скотарство.2)поселення зводили на відкритих місцевостях. Поселення мали форму кола, середина залишалася порожньою і використовувалась як загін для худоби. Хати будували каркасні, алплощею 140 м2, стіни розписували яскравим орнаментом. Хату опалювали зведенною глинянною піччю. В ній могли проживати до 20 осіб. А поселення нараховувало до 500 мешканців.3)трипільці жили великими родами, які очолювали жінки.4)поряд з високою ку-рою землеробства і скотарства у трипільців існував великий інтерес до мистецтва. Вироблялися миски, глечики, декоративна кераміка.5)мали досить розвинені релігійні вірування та поховальні обряди. В їхніх житлах знайдено жертовники, що мали форму хреста.

 

 

9.Кочові племена та їх роль у формуванні укр..ку=ри. на формування укр.. етносу помітний влив спричинили індо-європейські племена, що принесли на територію України важливі зміни в суспільну сферу, а саме патріархат, поклоніння сонцю, флективну мову(це мова для якої властиве утворення граматичних форм слів за допомогою зміни їх закінчень або звуків їх основи). Другим творцем асимільованої ку-ри були племена, які прийшли на терит. України з Півночі, тобто країн Прибалтики і Центр. Європи. Сучасній науці відомо, що на ку-ру сх.-словянських племен суттєво вплинули кіммерійці – це перший історично зафіксований народ на терит. Укр.З 10 по 7 ст. до н.е. на території між Доном і Дністром поселилися іракомовні кочові племена, які наз. Кіммерійцями. Вони займалися конярством. Кіммерійці прославилися тим, що вже вміли виготовляти залізні знаряддя праці.На зміну кіммерійцям на укр.. землі прийшли скіфи і мешкали в степах північного причорноморя з 7-3 ст. до н.е. Були прекрасними воїнами, але поганими ремісниками. Шедеврами скіфського мистецтва є відомі вази та інші артефакти, що були знайдені археологами під час розкопок. Скіфи(біла сорочка, слова – топір, собака).Суттєвий вплив на ку-ру стар. Населення справили сармати, що мешкали на схід від Дону, а потім і в півн.причорноморї з 3-4 ст. н.е.(були пережитки матріархату, сарматський курган – Соколова могила на Миколаївщині).
Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 80 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав