Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аналіз інформаційно – аналітичного забезпечення загального відділу у Надвірнянській райдержадміністрації

Читайте также:
  1. E. Руховий аналізатор.
  2. IХ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ
  3. V. ЕТАП САМОАНАЛІЗУ, ГРУПОВОЇ РЕФЛЕКСІЇ ТА САМОРОЗВИТКУ
  4. VII. Забезпечення
  5. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ КРАЇНИ
  6. Аналіз активно-пасивних операцій ломбардів.
  7. АНАЛІЗ ВАЛЮТНОГО РИНКУ ТА ОПЕРАЦІЙ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ
  8. Аналіз виконання договірних зобов’язань
  9. Аналіз виконання договірних зобов’язань
  10. Аналіз виконання договірних зобов’язань
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Інформаційно-аналітичне забезпечення сьогодні стало прикметою усіх сфер, де акумулюються та переробляються значні потоки інформації, а наслідки прийняття рішень є критично важливими для життєдіяльності суспільства. Специфіка інформаційно-аналітичної діяльності в органах державної влади полягає у тому, що вона «вбудована» у процес управління, до неї висува­ються особливі вимоги щодо оперативності підготовки матеріалів, їх дос­товірності та обґрунтованості. Як було зазначено, відповідальним за інформаційно-аналітичне забезпеченням в Надвірнянській районній державній адміністрації є Загальний відділ.

Відділ надає допомогу депутатам, постійним комісіям районної ради у здійсненні ними своїх повноважень. Готує депутатам районної ради довідково-інформаційні та інші матеріали для їх звітів перед виборцями, роботи у раді та в населених пунктах району. Займається розробленням проектів нормативно-правових актів районної ради та проводить експертизу проектів даних актів. Готує проекти розпоряджень голови районної ради з організаційно-масової роботи, здійснює контроль за виконанням прийнятих з цих питань рішень. Отримує у відповідних державних органах, установах і організаціях необхідні для роботи документи та матеріали. Розробляє і вносить на розгляд голови районної ради проект інструкції з діловодства в районній раді, а на розгляд керуючого справами, заступника голови районної ради - номенклатуру справ районної ради та багато іншого.

Також у загальному відділі створено нову програму “Автоматизована система по введенню звернення громадян на основі клієнт/серверних технологій”. Дана Програма сформована на основі довгострокових пріоритетів розвитку району з урахуванням досягнень науки та тенденцій у сфері інформатизації і спрямована на забезпечення контролю за розглядом звернень громадян. Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до вимог абзацу 5 пункту 4 доручення Кабінету Міністрів України від 14.02.2008 р. №7960/1/1-08 до Указу Президента України від 07.02.2008 р. №109/2008(вх..№1178/0/1-08/01-003 від 15.02.2008 р.), листа ОДА від 23.12.2010 року № 1688/0/2-10/01-136 щодо запровадження єдиної комп’ютерної системи обліку звернень громадян та контролю за вирішенням порушених у них питань”. Метою програми є удосконалення системи обліку звернень громадян в органах місцевого самоврядування, яка шляхом використання інформаційних технологій, переоснащення технічної бази могла б розв’язати питання контролю за розглядом звернень громадян.

Основні завдання Програми:

- формування інформаційно-аналітичної та програмно-технічної бази з забезпеченням належного збереження всіх даних, що в свою чергу дасть можливість повно і оперативно контролювати стан розгляду звернень громадян;

- програмний комплекс – комп`ютерна версія форми обліку звернення, який дозволяє вести облік та контроль фізичних та юридичних осіб за інформацією по категоріям. Програма дасть змогу:

- організувати ефективнішу роботу виконавчих апаратів міської, селищних, міської рад;

- сформувати інформаційно-аналітичну та програмно-технічну базу з належним збереження всіх даних, що в свою чергу дасть можливість повністю і оперативно оцінювати та контролювати ситуацію по зверненнях громадян;

- проводити аналіз та перевірку передачі інформації з сільських, селищних та міської радах до райдержадміністрації.

Основним завданням загального відділу, на нашу думку є робота із зверненнями громадян, оскільки вона є пріоритетним напрямком її діяльності. Складені та затверджені щоквартальні плани роботи районної державної адміністрації (див. Додаток …), які передбачають заходи щодо вдосконалення роботи із зверненнями громадян, розгляд стану цієї роботи на колегіях та апаратних нарадах. Відділ несе відповідальність за роботу із зверненнями громадян та організацію особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації.

У зверненнях громадян піднято 128 питання, 36 питань - вирішено позитивно. Моніторинг звернень продовжує відображати тенденцію посилення активізації населення району щодо узаконення володіння земельними ділянками. За перше півріччя 2011 дана категорія звернень становить 28 відсотків.

З метою підвищення рівня роботи із зверненнями громадян та постійного контролю за рівнем цієї роботи, загальним відділом апарату районної державної адміністрації запроваджені бліц - тренінги, суть яких полягає в тому, що за телефонною домовленістю збирається декілька секретарів сільських рад і головним спеціалістом загального відділу відпрацьовуються різні моменти у веденні діловодства за зверненнями громадян відповідно до законодавчих актів. Працівниками загального відділу апарату районної державної адміністрації постійно надається методична та практична допомога посадовцям органів місцевого самоврядування, працівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації з питань роботи із зверненнями громадян.

Крім цього, готується огляд періодичних видань, а саме, таких видань, як «Вітрина Надвірної», «Народна воля», «Репортер», «Надвірнянська свобода», «Експрес» та інші районні видання. Із електронних джерел щоденно опрацьовуються інформаційні портали новин (див. табл. 2.2), сайти районних телерадіокомпаній, газетних видань та сайти партійних організацій.

Назва інформаційного порталу Електронна адреса
Вітрина Надвірної  
Народна воля  
Репортер  
Надвірнянська свобода  
Експрес  

 

Державно-управлінська інформація, що циркулює комунікативними каналами Надвірнянської ради повинна бути актуальною, достовірною, оперативною, достатньо адекватною для прийняття відповідних рішень. Основною метою інформаційного забезпечення органів Надвірнянської ради полягає в тому, що дані повинні бути оброблені та узагальнені з інформацію, яка має стати основою для прийняття управлінських рішень. Досягнення цієї мети здійснюється шляхом збирання первинної інформації, її зберігання, розподілу між структурними підрозділами відповідних державних органів та їхніми працівниками, підготовки до переробки, надання її органу управління в переробленому вигляді, аналізу, забезпечення прямих і зворотних зв’язків.

Найпоширенішими джерелами отримання державно-управлінської інформації у Надвірнянській РДА є: офіційні видання органів державної влади; статистичні дані; засоби масової інформації; бібліотечні фонди; різноманітні інформаційно-довідкові електронні системи, зокрема нормативно-правові; спеціальні соціологічні опитування (на замовлення), професійні консультації та експертизи.

У Надвірнянській РДА є три джерела інформації для вдосконалення певної ситуації. Перше джерело - це дані адміністративної (державної і відомчої) статистики. Адміністративна статистика - фактичний матеріал, що подає як у статиці, так і в динаміці характеристику ситуації щодо усталених параметрів. Проте вона не фіксує якісні характеристики і новоутворені чинники. Також дана статистика виводить на екран дані та цифри, які показують розрахунки на весь рік ( див. Додаток Б)

Другим джерелом є соціологічні дані, які являють собою результати опитування громадської думки стосовно окремих аспектів громадського життя, проблематики різних соціальних процесів тощо. Дане джерело є основним для громадян, які хочуть знати більше про раду та чим вона займається ( див.Додаток В).

Вагомим є третє джерело - експертні оцінки як локальні з окремих процесів і ситуацій у різноманітних сферах діяльності, так і узагальнені на підставі статистики, соціологічних даних і локальних оцінок.

На сьогоднішній день одним з найважливіших і доступних джерел інформації є мережа Інтернет. Хоча орієнтуватися в інформації за допомогою традиційних пошукових систем досить складно, тому що періоди індексації в них складають від тижня до декількох місяців. Тому оптимальним рішенням, здатним допомогти орієнтуватися в новій інформації з Інтернету, є інформаційна служба нового типу ─ системи моніторингу (інтегратори) новин у веб-просторі. Створено Web-сторінку районної ради www.msnad.if.ua, яка стала доступною трибуною для депутатського корпусу ради, надійним джерелом інформації для мешканців краю, і, зокрема, для представників засобів масової інформації. Районна рада завжди відкрита для спілкування, дискусій, об'єктивних заува­жень і ділових конструктивних пропозицій ( див. Додаток Є). Web-сторінка районної ради містить такі розділи: загальна інформація, структура ради, нормативні документи, про чергову сесію ради, рішення районної ради, програми та бюджет району, перелік програм, Бюджет району, публічна інформація, діяльність ради, прийом громадян, комунальне майно, конкурси проектів та відзнаки районної ради.

Основним джерелом для виконання інформаційних запитів керівників органів Надвінянської РДА є їх документаційний фонд, що складається зі службових документів переважно управлінського характеру, а також довідковий апарат цього фонду. Також використовується інформація вхідних, вихідних та внутрішніх документних потоків.

Інформаційні запити керівництва, пов’язані із виконанням доручень вищих і центральних органів державної влади, депутатських запитів часто потребують підготовки на підставі інформації документаційного фонду органу аналітичних ретроспективних довідок, аналітичних оглядів. Для полегшення такої аналітичної діяльності в органах регіонального управління створюють кодифікаційні картотеки і покажчики законодавчих актів та інших нормативних документів.

Є такі основні вимоги до інформаційно-аналітичного забезпечення в Надвірнянській райдержадміністрації та загального відділу зокрема:

- інформаційне забезпечення має бути достатнім для використання всіх функцій інформаційної системи, які автоматизуються;

- для кодування інформації, що використовується як на об’єкті управління, так і на вищому рівні, необхідно використовувати погоджені класифікатори, які в них є;

-інформаційне забезпечення даної інформаційної системи має бути поєднане з інформаційним забезпеченням інших систем з якими воно взаємодіє;

- форми документів і відеокадрів, які вводяться системою, мають відповідати вимогам стандартів, технічним характеристикам терміналів, а також погодженні з замовником;

- сукупність інформаційних масивів організується у вигляді бази даних на машинних носіях.

У результаті інформаційно – аналітичної роботи створюються різні документи, інформаційні матеріали, які сприяють інформаційному забезпеченні Надвірнянської РДА. Інформація, яка використовується повинна відповідати наступним вимогам: тобто вона має бути достовірною, об'єктивною, корисною, повною, точною, максимально стислою, з найменування документа , наприклад довідка, огляд, інформація, звіт та матеріали, які підписуються першим керівником структурного підрозділу райдержадміністрації, міським, селищним, сільським головою, або у випадку їх відсутності, особою, на яку покладено виконання обов’язків відсутнього керівника.

Можна зробити висновок, що існує нагальна потреба в інформаційно-аналітичному забезпеченні Надвірнянської райдержадміністрацій, тому виникає необхідність підготовки компетентних службовців районного рівня виконавчої влади, які б могли забезпечувати інформаційно-аналітичну діяльність. Суттєва різниця між показниками рівня потреб райдержадміністрацій в інформаційно-аналітичному забезпеченні та кваліфікації їх співробітників, високий рівень інформаційного навантаження на службовців зумовлюють актуальність запровадження системи цільової підготовки та підвищення кваліфікації фахівців для такого напряму діяльності. Тому у процесі цієї підготовки службовці мають отримати знання та уміння щодо розширення кола джерел інформації.

Інформаційно-аналітичне забезпечення Надвірнянської районної державної адміністрації вимагає суттєвого вдосконалення. Тому ІАЗ можна визначити як напрям діяльності структури органів виконавчої влади на районному рівні.

Слід зазначити, що в інформаційно-аналітичному забезпеченні Надвірнянської районної державної адміністрації повинні бути впорядковані вхідні потоки інформації, забезпечивши при цьому збалансовану подачу інформації з усіх джерел з урахуванням функціонального навантаження для державного управління та громади. Тому районна рада повинна встановити зв'язок та процедуру оформлення інформаційних потоків у райдержадміністрації. Результатом такого підходу має стати підвищення оперативності опрацювання інформації, досягнення рівномірності інформаційного навантаження на службовців та прискорення процесів даного інформаційного обміну.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-20; просмотров: 15 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.019 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав