Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Розділ 2 Законодавче регулювання діяльності зі стимулювання збуту і реклами в Україні і в світі

Читайте также:
  1. IV. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА РОЗДІЛАМИ, ТЕМАМИ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ
  2. IV. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА РОЗДІЛАМИ, ТЕМАМИ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ.
  3. А). політика регулювання економіки державою; Б). світові економічні кризи; В) інтеграція УРСР в ЄЕС.
  4. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
  5. адміністративних судів в Україні
  6. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ КРАЇНИ
  7. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У ГАЛУЗІ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ
  8. Адміністративно-правове регулювання у галузі освіти і науки.
  9. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ
  10. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Основні проблеми, які потребують вирішення задля удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення Надвірнянської РДА можна розділити на три групи:

1) відсутність фінансування;

2) відсутні нормативно-правові акти на регіональному рівні щодо інформаційно-аналітичного забезпечення органів виконавчої влади;

3) відсутність в райдержадміністрації достатньої кількості аналітиків – фахівців із всіх сфер і питань життєдіяльності району.

З метою вирішення цих проблем та задля удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення в Надвірнянській РДА було розроблено шляхи покращення якості інформаційно-аналітичного забезпечення з метою підвищення ефективності їх реалізації:

- детальне структурування програми соціально- економічного розвитку району та поетапне введення показників за окремими сферами;

- залучення експертів із числа співробітників галузевих підрозділів обласної адміністрації й наукової громадськості району для рішення конкретних аналітичних завдань;

- створення комплексу модулів аналізу, застосування методів імітаційного моделювання й використання сучасних інформаційних технологій аналізу даних.

Також потрібно вжити наступні заходи, а саме:

1. Створити умови для розвитку інформаційних систем органів державної влади Надвірнянського району.

2. Забезпечити сумісності інформаційних систем органів державної влади Надвірнянського району та інформаційного обміну з інформаційними системами інших органів державної влади в рамках єдиного інформаційного простору Івано-Франківської області.

3. Створити умови для ефективного і якісного інформаційного забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області, однією зі складових якого є соціальний моніторинг.

4. Забезпечити інформаційну безпеку органів державної влади Надвірнянського району.

5. Створити умови для якісного й ефективного інформаційного забезпечення громадян Надвірнянського району на основі інформаційних ресурсів регіону.

Усі наведені заходи повинні базуватися на певній нормативно- правовій базі в сфері формування, використання й захисту інформаційних ресурсів та інформаційного забезпечення органів державної влади Івано-Франківської області.

Отож, з метою удосконалення процесу інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень в Надвірнянській РДА (а в результаті – і підвищення якості здійснення цих рішень), пропонується розробка таких документів як:

– розпорядження голови обласної державної адміністрації «Про організацію інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Надвірнянської районної державної адміністрації»;

– посібник з інформаційної взаємодії виконавчих органів державної влади;

– регламент підготовки аналітичних документів для голів місцевих адміністрацій.

Також ми виявили не тільки проблеми Надвірнянської РДА, а й кращі сторони ради, а саме, те, чим вони нам допомогли протягом року:

1. Відстоювання інтересів громади району.

2. Добудова підвідного газопроводу Надвірна – Ланчин (отримання 4,5 млн. грн.).

3. Розвиток спорту в районі.

4. Вирішення проблеми вивезення сміття.

5. Підтримка талановитої молоді.

6. Покращення якості доступу до мережі Інтернет.

7. Залучення інвестицій у село та район (участь у інвестиційних проектах та програмах).

Отже, можна сказати, що всі вище згадані позитивні сторони ради є важливими і вирішальними для простого народу, адже всі хочуть мати краще село.

Також нами було проведено анкетне опитування громадян, основним завданням якого було – здатність людей відповідати на поставлені питання швидко та лаконічно з метою виявлення чи знають люди про діяльність загального відділу та ради зокрема. Також в анкеті деякі питання стосуються щодо можливості доступу громадян до Інтернету, оскільки на веб-сайті районної ради більше висвітлено інформації про її діяльність, ніж в періодичних виданнях, оскільки вона кожного дня оновляється ( див. Додаток Г).

Серед опитаних були студенти, а також громадяни віком до 50 років. Результати опитування відображені на діаграмі (див. рис. 2.1)

Рис. - 1.1 Результати поінформованості громадян стосовно діяльності Надвірнянської районної державної адміністрації

З результатів видно, що більшість опитаних (25 чоловік) не знають про відділ (68%). А серед ознайомлених громадян з діяльністю державної служби показник коливається в межах 24% і тут більшу частину складає старше покоління.

Питання анкети стосувалися також щодо можливості доступу громадян до Інтернету, оскільки, практично вся інформація про результати діяльності НДРА, розміщена на її офіційному веб-сайті. І саме це є одним із завдань ради – своєчасне оновлення інформації на сайті ради. Результати можливості доступу громадян до Інтернету відображені на діаграмі (рис. 2.2).

Рис. 2.2 Результати опитування громадян щодо можливості доступу до Інтернету

 

Як видно з діаграми, більшість опитаних мають доступ до Інтернету.

Одним із шляхів вдосконалення діяльності районної ради є розповсюдження буклетів, які можна роздавати громадянам, котрі звертаються із певними проханнями до відділу. В буклеті я розмістила інформацію про Надвірнянську РДА, графік роботи прийому громадян, контакти та ін.. Цей буклет допоможе швидко сприймати ту інформацію, яку простий громадянин не може сприймати з інтернету, йому легше з книжки.

Отже, провівши відповідні дослідження, можемо стверджувати, що основними бар’єрами на шляху ефективного інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень є структурована інформація; непоінформованість про діяльність загального відділу громадян та райдержадміністрації в цілому.

 

 

Розділ 2 Законодавче регулювання діяльності зі стимулювання збуту і реклами в Україні і в світі

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-20; просмотров: 6 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав