Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Саяси жүйе

Читайте также:
  1. IV – дәріс. Қоғам әлеуметтік жүйе ретінде
  2. X – дәріс. Саяси әлеуметтану
  3. Ан жүйесі
  4. Ас қорыту жүйесі
  5. Ас қорыту жүйесі
  6. Ауруханалардың салыну жүйесіне байланысты көлемі
  7. жүйесі
  8. Жүйке жүйесі
  9. Жүйке жүйесі
  10. Жаңа замаңдағы саяси ілімдер тарихы және қазақ даласындағы саяси ой-пікірлер

1 Билікті жүргізуші әлеуметтік топтар, таптар, ұйымдар мен мемлекеттер арасындағы өзара қатынастарды реттейтін, қоғамда тұрақтылық пен тәртіпті қамтамасыз ететін ұйымдар, мекемелер мен институттар жиынтығы:

A) саяси процесс D) саяси билік

B) саяси партия E) саяси тәртіп

C) саяси жүйе

2 Саясаттануды жүйеге бөлу әдісінің өкілдері:

A) Д. Истон, Г. Алмонд D) Г. Лассуэлл, В. Гэттсмен

B) Н. Макиавелли, Ж.Ж. Руссо E) М. Гравитц, Р. Даль

C) Г. Моска, Р. Михельс, В. Парето

3 Саяси жүйенің өзіндік мүмкіндіктеріне кірмейтін көрсетіңіз:

A) топтар мен жеке адамдардың іс-әрекетін басқаруға байланысты реттеу мүмкіндігі

B) өзінің қызмет етуіне қажетті экономикалық және басқа қорларды табуға байланысты қысымдық мүмкіндігі

C) қорларды, игіліктерді, қызметті, үздік белгілерді бөлу және қайта бөлу мүмкіндігі

D) әлеуметтік ортаның талаптарына әрқашан жауап берерлік, өзгерген жағдайларға бейімдеушілік мүмкіндігі

E) рухани байлықтарды бөлу мүмкіндігі

4 Қоғамның саяси жүйесінің құрылымына кірмейтін бөлікті алып тастаңыз:

A) саяси ережелер D) саяси мәдениет

B) саяси институттар E) саяси идеология

C) саяси қатынастар

5 Саяси институттарға кірмейтін бөлікті алып тастаңыз:

A) кәсіподақтар D) мемлекет

B) оқу орындар E) діни орындар

C) саяси партиялар

6 Қоғамның саяси жүйесінің негізгі институты

A) кәсіподақтар D) мемлекет

B) ғылыми-техникалық қоғамдар E) діни орындар

C) саяси партиялар

7 Бұл саяси институт қоғамда белгілі бір тәртіпті орнатады, оны басқарады, экономикалық және әлеуметтік құрылымын қорғайды

A) кәсіподақтар D) мемлекет

B) ғылыми-техникалық қоғамдар E) діни орындар

C) саяси партиялар

8 Осы саяси институтта арнайы аппараты, еріксіз көндіретін күштеу органдары болады

A) кәсіподақтар D) мемлекет

B) ғылыми-техникалық қоғамдар E) діни орындар

C) саяси партиялар

9 Бұл саяси институт мемлекеттік билікті іске асыруға саяси жүйені, қоғамдық пікірді, саяси сана мен мәдениетті қалыптастыруға ат салысады

A) кәсіподақтар D) мемлекет

B) ғылыми-техникалық қоғамдар E) діни орындар

C) саяси партиялар

10 Бұл саяси институт еңбекшілердің заңды талаптарын қорғайды, еңбек заңдарының қатаң сақталуын қадағалайды:

A) кәсіподақтар D) мемлекет

B) ғылыми-техникалық қоғамдар E) діни орындар

C) саяси партиялар

11 Топтардың, этникалық бірлестіктердің, тұлғалар мен қоғамның, азамат пен мемлекеттің арасындағы қатынастар:

A) саяси ережелер D) саяси мәдениет

B) саяси институттар E) саяси идеология

C) саяси қатынастар

12 Саяси жүйедегі құқықтық нормалар, Конституция, заңдар жинағы, әдет-ғұрып өнеге ерекшеліктері қандай бөліктің құрамына кіреді

A) саяси ережелер D) саяси мәдениет

B) саяси институттар E) саяси идеология

C) саяси қатынастар

13 Саяси сана мен іс-әрекетте, көзқарастарда, идеялар мен теорияларда көрініс беретін, әдебиет пен өнер рухани өмірдің құндылығының жиынтығы

A) саяси ережелер D) саяси мәдениет

B) саяси институттар E) саяси идеология

C) саяси қатынастар

14 Төменде берілген саяси жүйе қызметтеріне қатысы жоғын көрсетіңіз:

A) қоғам дамуының мақсат-міндеттері мен жолдарын анықтау

B) материлдық және рухани құндылықтарды бөлу

C) қоғамдағы адамдар мен топтардың мінез-құлқын анықтаушы заңдар мен ережелерді дайындау

D) демографиялық қызмет

E) саяси сананы қалыптастыру, қоғам мүшелерін саяси қатысу мен қызметке тарту

15 Қоғам дамуының мақсат-міндеттері мен жолдарын анықтау, қабылданған мақсаттар мен бағдарламаларды жүзеге асыру үшін қоғам қызметін ұйымдастыру, материлдық және рухани құндылықтарды бөлу қай саяси бөліктің негізгі қызметтері болып табылады?

A) саяси процесс C) саяси жүйе

B) саяси партия D) саяси билік

E) саяси тәртіп

16 Саяси өмірдің негізінде не жатыр?

A) саяси процесс C) саяси жүйе

B) саяси партия D) саяси іс-әрекет

E) саяси тәртіп

17 Саяси іс-әрекеттің дұрыс емес белгісін алып тастаңыз:

A) саяси іс-әрекет топтық және ұжымдық түрде жүзеге асады

B) саяси іс-әрекет маңызды қоғамдық мақсаттарды көздейді

C) саяси іс-әрекет қарама-қарсы және сәйкес мүдделерді қарастырады

D) саяси іс-әрекет дүниежүзілік немесе шектелген қалыпта болады

E) саяси іс-әрекет тек жекеше түрде жүзеге асады

18 Саяси іс-әрекеттің мақсаттарын көрсетіңіз (дұрыс емесін алып тастаңыз):

A) үкімет құрамын өзгерту

B) қоғамның әлеуметтік-экономикалық құрылымын өзгерту

C) қоғамның саяси құрылымын өзгерістер еңгізу

D) қабылданған шешімдер мен жарлықтарды өзгерту

E) адамға ұнамайтын нәрселерді өзгерту

19 Саяси жүйенің ұлттық-мемлекеттік саяси деңгейі:

A) әлемнің ірі аумағын біріктіретін саяси жүйе – Евроодақ, ОПЕК, ШОСС және т.б.

B) белгілі бір мемлекеттің саяси жүйесі

C) локальды саяси жүйе

D) әлемдегі барлық мемлекеттердің саяси жүйесі

E) дұрыс жауабы жоқ

20 ҚР саяси жүйесі қандай деңгейге кіреді?

A) саяси жүйенің федеральді деңгейі D) саяси жүйенің ұлттық-мемлекеттік деңгейі

B) саяси жүйенің аумақтық деңгейі E) саяси жүйенің конфедеральді деңгейі

C) саяси жүйенің жергілікті деңгейі


Дата добавления: 2015-02-16; просмотров: 20 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.025 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав