Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Адам және саясат

Читайте также:
  1. E) кішентай көлем, өз бетімен жүктелу мүмкіндігі және компьютердің мүлтіксіз жұмыс істеуіне кедергі келтіруі
  2. e) мәліметтер қорын енгізуге және көруге
  3. IIІ – дәріс. ХХ ғасырдағы және қазіргі заманғы әлеуметтанулық теориялар
  4. Lt;question> Қатынасқа түскен із қалдырушы және із қабылдап алушы беткейлердің шекарасынан тыс пайда болатын іздер қандай іздер
  5. Lt;question> Жаратылыс тану және техникалық ғылымдар криминалистиканың қай бөлімімен тығыз байланысты
  6. Lt;question> «Саусақ» және «қараймын» деген мағына беретін трасологияның тарауы криминалистикада қалай аталады
  7. Lt;variant>Жауаптылықты және жаза тартуды жеңілдетіп іс-әрекеттер жаңа заңның таратылуы
  8. VI – дәріс. Қоғамның әлеуметтік құрылымы және әлеуметтік стратификация.
  9. VІІI– дәріс. Девиация және әлеуметтік бақылау
  10. Автохтонды және антропургенді ауру “ошақтарын” сипаттаңыз.

1 Қоғамдық өмірдің нақтылы тарихи жағдайлары қалыптастырған, саналы іс-әрекет ете алатын, өз әрекетіне жауап беретін, еңбек етіп қарым-қатынас жасаушы, айналадағыны танып-білуші жеке адам

A) индивид C) тұлға D) адам

B) персона E) дұрыс жауап жоқ

2 Грек тілінен аударғанда «просопон» осы мағынаны білдіреді

A) жеке тұлға, персона C) тұлға D) адам

B) индивид E) дұрыс жауап жоқ

3 Белсенді іс-әрекет жасаушы, сана мен жігері бар жеке адам немесе әлеуметтік топ

A) персона C) тұлға D) субъект

B) индивид Е) объект

4 Субъектінің танымдық және басқа іс-әрекеті неге бағытталса, соны айтады

A) персона C) тұлға D) субъект

B) индивид Е) объект

5 Саясатқа қатысу шамасында қарай тұлғаның деңгейлері

A) саясатқа айтарлықтай әсер етпейтін, белсенділік білдірмейтін қоғамның қатардағы қарапайым мүшесі

B) қоғамдық ұйымға, қозғалысқа мүше болатын, бірақ саяси жұмысқа тура араласпайтын азамат

C) саяси ұйымдардың мүшесі болып есептелетін, саяси өмірге саналы түрде, өз еркімен тікелей араласатын адам

D) қоғамдық, әсіресе саяси қайраткер, кәсіби саясаткер, саяси басшы

E) барлық жауаптар дұрыс

6 Саясатқа қатысу осы формада болуы тиіс

A) тура және орташа D) конструктивті және конструктивті емес

B) кәсібилік және кәсібилік емес E) барлық жауаптар дұрыс

C) заңды және заңсыз

7 Жеке тұлғаның әлем қауымдастығы мойындап, халықаралық-құқықтық құжаттарда бекітілген, әлеуметтік және құқықтық тұрғыдан қамтамасыз етілген, ешкім шек қоймайтын немесе тыйым сала алмайтын ерешеліктері

A) адамның материалдық құқықтары

B) адамның әлеуметтік-мәдени құқықтары мен бостандықтары

C) адамның құқықтары мен бостандықтары

D) адамның саяси бостандықтары E) дұрыс жауап жоқ

8 Грек философы, адам құқықтарын «табиғи» және «шартты» деп екіге бөлген

A) Аристотель C) Сократ D) Демокрит

B) Платон Е) Протагор

9 Адамның мемлекеттің саяси және қоғамдық өміріне араласу мүмкіндіктері

A) адамның материалдық құқықтары

B) адамның әлеуметтік-мәдени құқықтары

C) адамның құқықтары мен бостандықтары

D) адамның саяси құқықтары E) дұрыс жауап жоқ

10 Адамның құқықтары мен бостандықтары туралы халықаралық маңызы бар ең бірінші құжат

A) адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясы

B) адам құқықтарының жалпыға бірдей заңы

C) адам құқықтарының жалпыға бірдей конференциясы

D) адам құқықтарының жалпыға бірдей үкіметі

E) дұрыс жауап жоқ

11 Адамның негізгі құқықтары мен бостандықтарын жария еткен бірден-бір халықаралық-құқықтық құжат

A) адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясы

B) адам құқықтарының жалпыға бірдей заңы

C) адам құқықтарының жалпыға бірдей конференциясы

D) адам құқықтарының жалпыға бірдей үкіметі

E) дұрыс жауап жоқ

12 Адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясын БҰҰ-ның Бас Ассамблеясы осы жылда қабылдаған

A) 1958 ж. C) 1945 ж. D) 1991 ж.

B) 1948 ж. Е) 2001 ж.

13 Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы консультативті кеңесші орган

A) Адам қүқықтары жөніндегі комиссия D) Адам қүқықтары жөніндегі министерство

B) Адам қүқықтары жөніндегі совет E) Адам қүқықтары жөніндегі кабинет

C) Адам қүқықтары жөніндегі палата

14 Адам қүқықтары жөніндегі комиссия Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен осы жылда құрылған

A) 1991 ж. C) 2003 ж. D) 2010 ж.

B) 1998 ж. Е) 1997 ж.

15 Көпшіліктің ой-пікірі, көзқарастарына икемделу, әсіресе билік басындағы адамдардың ығына жығылып, бейімделу

A) конформизм C) неоконсерватизм D) неоконформизм

B) нонконформизм E) саяси белсенділіктің төменділігі

16 Саяси өмірдегі қалыптасқан тәртіпті қабылдамайтын және оған бағынбаушылардың типін белгілейтін түсінік

A) конформизм C) неоконсерватизм D) неоконформизм

B) нонконформизм E) саяси белсенділіктің төменділігі

17 Сайлауға қатысудан бас тартуды

A) популизм C) анархизм D) фракция

B) абсентизм Е) пацифизм

18 Белгілі бір бағытты қолдаушылардың келісімі

A) консенсус

B) компромис

C) лоббизм

D) шешім

E) дұрыс жауап жоқ

19 Дәстүрлі саяси мәдениеттің элементерінің қазіргі заманғы саяси құралға ауысуы – бұл

A) расизм

B) трайбализм

C) эволюционизм

D) ритуализм

E) экстремизм

20 Қоғамдық тәртіппен келіспеушілікті тура және жанама түрде білдіру – бұл

A) анархия

B) аномия

C) оппозиция

D) фракция

E) пролонгация

 

 


Дата добавления: 2015-02-16; просмотров: 35 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав