Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Саяси сана және идеология

Читайте также:
  1. E) кішентай көлем, өз бетімен жүктелу мүмкіндігі және компьютердің мүлтіксіз жұмыс істеуіне кедергі келтіруі
  2. e) мәліметтер қорын енгізуге және көруге
  3. IIІ – дәріс. ХХ ғасырдағы және қазіргі заманғы әлеуметтанулық теориялар
  4. Lt;question> Қатынасқа түскен із қалдырушы және із қабылдап алушы беткейлердің шекарасынан тыс пайда болатын іздер қандай іздер
  5. Lt;question> Жаратылыс тану және техникалық ғылымдар криминалистиканың қай бөлімімен тығыз байланысты
  6. Lt;question> «Саусақ» және «қараймын» деген мағына беретін трасологияның тарауы криминалистикада қалай аталады
  7. Lt;variant>Жауаптылықты және жаза тартуды жеңілдетіп іс-әрекеттер жаңа заңның таратылуы
  8. VI – дәріс. Қоғамның әлеуметтік құрылымы және әлеуметтік стратификация.
  9. VІІI– дәріс. Девиация және әлеуметтік бақылау
  10. X – дәріс. Саяси әлеуметтану

1 Өмірдегі саяси қатынастарды бейнелейтін, оларды түсініп-сезінетін, адамдардың бұл саладағы іс-әрекеттеріне бағыт-бағдар беретін әлеуметтік сезімдер, түсініктер, көзқарастар жиынтығы:

A) саяси идеология

B) саяси сана

C) саяси партия

D) саяси тәртіп

E) саяси жүйе

2 Саяси сананың қызметтері:

A) когнитивті, коммуникативтік, идеялық

B) танымдық, бағдарламалық, жұмылдыру, амортизациялық, бағалау

C) ірі, орта, кіші

D) ішкі және сыртқы

E) экономикалық, әлеуметтік, заңдылық, мәдени-тәрбилік

3 Қарапайым саяси сана – бұл:

A) саяси өмір жағдайының ортақтығы негізінде адамдар ұжымдарында, әлеуметтік топтар, таптарда, жеке адамдарда туындайтын сезімдер, көңіл-күйдің, әдет-ғұрыптардың, мінездің ерекше белгілерінің жиынтығы

B) жағдайлардың мән-мағынасын анықтап, оларды айтарлықтай жоғары дәрежеде теориялық тұрғыдан жинақтап бейнелейді. Сондықтан ол тұжырымдамалар мен көзқарастардың жүйесі болып келеді

C) қалыптасып жүйеге түспеген, күнделікті саяси өмірден туған әдет-ғұрып, дағды, дәстүрлі нанымдар, тағы сол сияқтылардың жиынтығы

D) саяси билік пен қоғамды басқарудың әдіс-тәсілдер жиынтығы

E) билікті жүргізуші әлеуметтік топтар, таптар, ұйымдар мен мемлекеттер арасындағы өзара қатынастарды реттейтін, қоғамда тұрақтылық пен тәртіпті қамтамасыз ететін ұйымдар, мекемелер мен институттар жиынтығы

4 Теориялық сана – бұл:

A) саяси өмір жағдайының ортақтығы негізінде адамдар ұжымдарында, әлеуметтік топтар, таптарда, жеке адамдарда туындайтын сезімдер, көңіл-күйдің, әдет-ғұрыптардың, мінездің ерекше белгілерінің жиынтығы

B) жағдайлардың мән-мағынасын анықтап, оларды айтарлықтай жоғары дәрежеде теориялық тұрғыдан жинақтап бейнелейді. Сондықтан ол тұжырымдамалар мен көзқарастардың жүйесі болып келеді

C) қалыптасып жүйеге түспеген, күнделікті саяси өмірден туған әдет-ғұрып, дағды, дәстүрлі нанымдар, тағы сол сияқтылардың жиынтығы

D) саяси билік пен қоғамды басқарудың әдіс-тәсілдер жиынтығы

E) билікті жүргізуші әлеуметтік топтар, таптар, ұйымдар мен мемлекеттер арасындағы өзара қатынастарды реттейтін, қоғамда тұрақтылық пен тәртіпті қамтамасыз ететін ұйымдар, мекемелер мен институттар жиынтығы

5 Саяси психология – бұл:

A) саяси өмір жағдайының ортақтығы негізінде адамдар ұжымдарында, әлеуметтік топтар, таптарда, жеке адамдарда туындайтын сезімдер, көңіл-күйдің, әдет-ғұрыптардың, мінездің ерекше белгілерінің жиынтығы

B) жағдайлардың мән-мағынасын анықтап, оларды айтарлықтай жоғары дәрежеде теориялық тұрғыдан жинақтап бейнелейді. Сондықтан ол тұжырымдамалар мен көзқарастардың жүйесі болып келеді

C) қалыптасып жүйеге түспеген, күнделікті саяси өмірден туған әдет-ғұрып, дағды, дәстүрлі нанымдар, тағы сол сияқтылардың жиынтығы

D) саяси билік пен қоғамды басқарудың әдіс-тәсілдер жиынтығы

E) билікті жүргізуші әлеуметтік топтар, таптар, ұйымдар мен мемлекеттер арасындағы өзара қатынастарды реттейтін, қоғамда тұрақтылық пен тәртіпті қамтамасыз ететін ұйымдар, мекемелер мен институттар жиынтығы

6 Адамдардың үлкен әлеуметтік топтарының іс-әрекетіне бағдар беріп, олардың мақсат-мүдделерін білдіретін және қорғайтын идеялар мен көзқарастар жүйесі:

A) саяси идеология

B) саяси сана

C) саяси партия

D) саяси тәртіп

E) саяси жүйе

7 Саяси идеология қызметтері:

A) когнитивті, коммуникативтік, идеялық

B) танымдық, бағдарламалық, жұмылдыру, амортизациялық, бағалау

C) ірі, орта, кіші

D) ішкі және сыртқы

E) экономикалық, әлеуметтік, заңдылық, мәдени-тәрбилік

8 Идеология түрлері:

A) демократиялық және антидемократиялық

B) тоталитарлық және авторитарлық

C) монархия және республика

D) плюралистік, ұжымдық, тікелей, өкілдік

E) либералистік, консервативтік, социалистік, фашистік

9 Ең жоғарғы құндылық әрі басымдық ретінде жеке еркіндікті ұстанатын идеология:

A) консервативтік

B) социалистік

C) либералистік

D) фашистік

E) анархиялық

10 «Liberalis» сөзінің аудармасы:

A) сайлау

B) жекеменшік

C) дәстүр

D) еркін

E) халық

11 Бұл саяси идеология 17 ғ. Ұлыбританияда пайда болды:

A) консервативтік

B) социалистік

C) либералистік

D) фашистік

E) анархиялық

12 Төменде берілген белгілерінің либералистік саяси идеологиясына қатысы жоғын көрсетіңіз:

A) қоғамдық және мемлекеттік құрылымның демократиялық принциптеріне негізделеді

B) әлеуметтік, саяси, экономикалық қатынастардың зорлық-зомбылықсыз түрлерін ұстанады

C) тұлғаның еркін дамуын шектемейтін және әрбіріне мемлекеттік-құқықтық қорғау, адам құқы мен азамат бостандығын сақтау кепілдігін беретін қоғам құруды көздейді

D) өзінің мақсаты мен идеалдары ретінде әлеуметтік әділеттілік, теңдік, бостандық пен адамдардың шығармашылық даму бірлестіктерін дамытуды жариялайды

E) әлеуметтік өмірдің негізі ретінде өз мүддесіне сәйкес еркін әрекет етуге құқы шексіз, сөзсіз құндылықты әрі автономды тұлғаны атайды

13 Өзінің мақсаты мен идеалдары ретінде әлеуметтік әділеттілік, теңдік, бостандық пен адамдардың шығармашылық даму бірлестіктерін дамытуды деп есептейтін идеология түрін табыңыз:

A) консервативтік C) либералистік

B) социалистік D) фашистік

E) анархиялық

14 «Socialis» сөзінің мағынасы:

A) сайлау

B) одақ

C) сақтаймын, қорғаймын

D) қоғамдық, жолдастық

E) еркін

15 Әлемдегі ең бірінші социалистік мемлекет?

A) КСРО

B) Қытай Халық Республикасы

C) Солтүстік Корея

D) Польша Халық Республикасы

Е)Куба
16 Бағдарлардың, ұстанымдардың, қоғамның мемлекеттік-саяси жүйелерінің өміріне қатысты, ондағы адамның орнын анықтауға байланысты құндылықтардың әлеуметтік-философиялық және идеологиялық тұжырымдар жиынтығы:

A) консервативтік C) либералистік

B) социалистік D) фашистік

E) анархиялық

17 «Conservo» сөзінің аудармасы:

A) сайлау

B) одақ

C) сақтаймын, қорғаймын

D) қоғамдық, жолдастық

E) еркін

18 Төменде берілген белгілерінің консервативтік саяси идеологиясына қатысы жоғын көрсетіңіз:

A) қоғамда орнығып қалған дәстүрлер мен құндылықтарды сақтайды

B) түбегейлі өзгерістерден бас тартатынтығымен ерекшеленеді

C) тұлғаның еркін дамуын шектемейтін және әрбіріне мемлекеттік-құқықтық қорғау, адам құқы мен азамат бостандығын сақтау кепілдігін беретін қоғам құруды көздейді

D) дәстүрлік, саяси реализм, скептицизм, прагматизм принциптеріне негізделеді

E) әлеуметтік және саяси тұрақсыздыққа жауап болып табылады

19 Төменде берілген белгілерінің фашистік саяси идеологиясына қатысы жоғын көрсетіңіз:

A) қоғамда орнығып қалған дәстүрлер мен құндылықтарды сақтау

B) мемлекеттің диктаторлық қызметінің күшеюі

C) демократиялық еркіндіктермен күрес

D) шовинизм, нәсілшілдік, ұлтшылдық

E) әскери агрессияға талпыну

20 Бұл саяси идеология 1919 ж. Италияда пайда болды. Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін басқа елдерге, оның ішінде Германияға лезде таралып, национал-социализм аталуы:

A) консервативтік

B) социалистік

C) либералистік

D) фашистік

E) анархиялық


Дата добавления: 2015-02-16; просмотров: 17 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав