Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Жаңа замаңдағы саяси ілімдер тарихы және қазақ даласындағы саяси ой-пікірлер

Читайте также:
  1. E) кішентай көлем, өз бетімен жүктелу мүмкіндігі және компьютердің мүлтіксіз жұмыс істеуіне кедергі келтіруі
  2. e) мәліметтер қорын енгізуге және көруге
  3. IIІ – дәріс. ХХ ғасырдағы және қазіргі заманғы әлеуметтанулық теориялар
  4. Lt;question> Қатынасқа түскен із қалдырушы және із қабылдап алушы беткейлердің шекарасынан тыс пайда болатын іздер қандай іздер
  5. Lt;question> Жаратылыс тану және техникалық ғылымдар криминалистиканың қай бөлімімен тығыз байланысты
  6. Lt;question> «Саусақ» және «қараймын» деген мағына беретін трасологияның тарауы криминалистикада қалай аталады
  7. Lt;variant>Жауаптылықты және жаза тартуды жеңілдетіп іс-әрекеттер жаңа заңның таратылуы
  8. VI – дәріс. Қоғамның әлеуметтік құрылымы және әлеуметтік стратификация.
  9. VІІI– дәріс. Девиация және әлеуметтік бақылау
  10. X – дәріс. Саяси әлеуметтану

1 Қайта өрлеу дәуірінің негізін салушы:

A) Николло Макиавели C) Шарль Луи Монтескье

B) Томас Гоббс D) Жан Жак Руссо

E) Иммануил Кант

2 «Патша», «Тит Ливийдың бірінші онкүндігі жайлы ойлар», «Флоренцияның тарихы» еңбектерінің авторы:

A) Николло Макиавели C) Шарль Луи Монтескье

B) Томас Гоббс D) Жан Жак Руссо

E) Иммануил Кант

3 Итальян философы, мемлекет деген атауды ғылымға, әдебиетке бірінші боп кіргізді:

A) Николло Макиавели C) Шарль Луи Монтескье

B) Томас Гоббс D) Жан Жак Руссо

E) Иммануил Кант

4 Мына философ ойынша, мемлекет қоғамдық келісімнің негізінде жалпыға бірдей бейбіт өмір мен қауіпсіздікті сақтау үшін пайда болады:

A) Николло Макиавели C) Шарль Луи Монтескье

B) Томас Гоббс D) Жан Жак Руссо

E) Иммануил Кант

5 Франциядағы буржуазиялық революцияның көрнекті өкілі, әр халықтың адамгершілік бейнесін, оның заңдарының айырмашылығын, қоғамның дамуын географиялық ортаға (ауа райына, топырағына, жер бедеріне, көлеміне) байланыстырды:

A) Николло Макиавели C) Шарль Луи Монтескье

B) Томас Гоббс D) Жан Жак Руссо

E) Иммануил Кант

6 АҚШ «Тәуелсіздік Декларациясының» авторлары:

A) Николло Макиавели мен Шарль Луи Монтескье

B) Жан Жак Руссо мен Томас Гоббс

C) Томас Джефферсон мен Иммануил Кант

D) Томас Джефферсон мен Томас Пейн

E) Карл Маркс пен Фридрих Энгельс

7 Немістің классикалық философиясының негізін салушы, «Космополиттік көзқарас жөніндегі жалпы тарихтың идеялары», «Өмірлік бейбітшілікке» деген еңбектерінің авторы:

A) Николло Макиавели C) Шарль Луи Монтескье

B) Томас Гоббс D) Жан Жак Руссо

E) Иммануил Кант

8 Неміс философы, тарихты материалистік тұрғыдан түсінді, тап күресі, социалистік революция және пролетариат диктатурасы туралы ілімді жасады:

A) Ф. Энгельс D) Ж.Ж. Руссо

B) К. Маркс E) И. Кант

C) Т. Гоббс

9 Мына ойшыл жаңа тұрпатты партия туралы ілімді жасады және осындай партияның ұйымдастырушысы болды:

A) К. Маркс D) Ф. Энгельс

B) Т. Гоббс E) И. Кант

C) В.И. Ленин

10 Орыс қоғам қайраткері, жаңа қоғам құру ісін елді индустрияландырумен, ауыл шаруашылығын кооперациялаумен және мәдени революцияны жүзеге асырумен байланыстырды:

A) В.И. Ленин

B) Ф.Э. Дзержинский

C) И.В. Сталин

D) М.С. Горбачев

E) Н.С. Хрущев

11 Солидаризм ілімінің негізін салушы француз ғалымы:

A) Л. Дюги C) М. Вебер

B) Г. Моска D) Ф. Ратцель

E) В. Парето

12 Элитаризм ілімінің негізін салушы:

A) Л. Дюги C) М. Вебер

B) Г. Моска D) Ф. Ратцель

E) В. Парето

13 Геосаясат ілімінің негізін салушы:

A) Л. Дюги C) М. Вебер

B) Г. Моска D) Ф. Ратцель

E) В. Парето

14 Бұл теория бойынша мемлекеттің өмірі қауіпсіз, сенімді болу үшін оған жеткілікті географиялық кеңістік, жер қажет. Ал ол болмаса сондай жерді қарудың күшімен қамтамасыз етуі керек:

ілімнің негізін салушы француз ғалымы:

A) солидаризм D) либерализм

B) элитаризм E) консерватизм

C) геосаясат

15 Немістің саясаттанушысы, тарихшы, әлеуметтанушысы, плюрализм идеясын ойлап тапқан:

A) Л. Дюги C) М. Вебер

B) Г. Моска D) Ф. Ратцель

E) В. Парето

16 Әл-Фарабидің пікірлері бойынша рақымды қаланын басқарушысы:

A) әскерилер D) байлар

B) философтар E) жер өндеушілер

C) діни адамдар

17 Қазақтың біріншісі фәлсафашысы, әлеуметтанушысы, ғалымы, «Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары туралы», «Азаматтық саясат», «Бақытқа жету жолдары», «Саясат туралы» деген еңбектерінің авторы:

A) Қ.А. Йасауи D) Тәуке хан

B) Ж. Баласағұни E) М. Қашғари

C) әл-Фараби

18 Шығыс философы, мемлекетті басқару түрін екіге бөлген: қайырлы (халықты бақытқа апарады) және қайырымсыз (мұнда теріс әрекеттер болады):

A) Қ.А. Йасауи D) Тәуке хан

B) Ж. Баласағұни E) М. Қашғари

C) әл-Фараби

19 Қазақ ханы, қоғам қайраткері, «Жеті жарғының» авторы:

A) Есім хан E) Жәңгір хан

B) Тәуке хан

C) Қасым хан

D) Абылай хан

20 Қазақтың ұлы ғалымы, ағартушы-демократ, «Сот реформасы жайында хат» деген еңбегінің авторы:

A) А. Құнанбаев D) М. Жұмабаев

B) Ы. Алтынсарин E) А. Байтұрсынов

C) Ш. Уалиханов


Дата добавления: 2015-02-16; просмотров: 22 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав