Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Референдумға қатысу қай жылдан рұқсат етілген?

Читайте также:
  1. Lt;question> Жаратылыс тану және техникалық ғылымдар криминалистиканың қай бөлімімен тығыз байланысты
  2. Lt;question> Объектілердегі өзгерістердің қай жерде орналасқанына тәуелді түрде іздер қандай түрлерге бөлінеді
  3. Lt;question> Төмендегілердің қайсысын криминалистикалық идентификацияның қорытынды кезеңі ретінде қарастыруға болады
  4. lt;variant> тауарлар толық жасалған не оларға қажетті қайта өңдеу жүргізілген
  5. Ағзаның өмірлік функциясының патофизиологиялық қайта қалпына келуі . Реанимациядан кейінгі ауру.
  6. Айлық балада секреторлы диарея. Аздап сусыздану бар. БАБЖ бағдарламасы бойынша қанша уақыттан кейін қайта қарау керек?
  7. Аллаһ»"الله" сөзі – қайталанбас ұғым
  8. Асқазан рагымен ауыратын науқасты клиникалық тексергенде келесі симптомдарды анықтауға болады, ал қайсы белгіні анықтай алмайсыз?
  9. Ауруға дауыс тамақ ішпе, дәрі қабылдама деп бұйрық береді. Бұл галлюцинацияның қайсысына қатысты?
  10. Балада паротитті инфекция, қосарланған түрі - паротит және менингит орташа ауыр ағымында. Емдеу жоспарына қайсысы кірмейді?

A) 18 С) 20 D) 21

B) 16 Е) 17

8 Төменде берілген мәселелерінің референдумға қатысы жоғын көрсетіңіз:

A) Конституцияны қабылдау

B) Конституцияға өзгерістер енгізу

C) халықтың ұлттық, аудандық, облыстық негізде өзін-өзі анықтау заңдарын қабылдау

D) Президентті сайлау E) дұрыс жауап жоқ

9 Жеке тұлғаны биліктің бастапқы қайнар көзі ретінде мойындаудан, оның әлеуметтік субъект ретіндегі дербестігін, адам құқықтары мен бостандықтарын заң билігімен қорғауды көздеуден тұрады – бұл:

A) либералдық демократия D) тікелей демократия

B) плюралистік демократия E) өкілдік демократия

C) ұжымдық демократия

10 Батыс еуропалық елдердің басым көпшілігіне тән. Саясаттың басты субъектілері жеке адам да, халық та емес, әртүрлі топтар дейді. Осылайша тек топтың көмегімен жеке тұлға өз мүддесін қорғауға, өзін-өзі көрсетуге мүмкіндік алады – бұл:

A) либералдық демократия D) тікелей демократия

B) плюралистік демократия E) өкілдік демократия

C) ұжымдық демократия

11 Бұл демократия түрі бойынша тек халық қана, заң шығару және үкімет қызметін анықтау құқығына ие болуы керек дегенге саяды. Мұндай демократия түрі әлеуметтік субъект ретіндегі халықтың біртұтастығын, көпшілікке бағынуы қағидатын шексіздендіреді. Сонымен қатар, олар жеке тұлға автономдығын мойындамайды:

A) либералдық демократия D) тікелей демократия

B) плюралистік демократия E) өкілдік демократия

C) ұжымдық демократия

12 Тікелей немесе плебисцитарлы демократия:

A) жеке тұлғаны биліктің бастапқы қайнар көзі ретінде мойындаудан, оның әлеуметтік субъект ретіндегі дербестігін, адам құқықтары мен бостандықтарын заң билігімен қорғауды көздеуден тұрады

B) Батыс еуропалық елдердің басым көпшілігіне тән. Саясаттың басты субъектілері жеке адам да, халық та емес, әртүрлі топтар дейді. Осылайша тек топтың көмегімен жеке тұлға өз мүддесін қорғауға, өзін-өзі көрсетуге мүмкіндік алады

C) аса маңызды саяси мәселелерді халықтың өзі шешуі керек, ал биліктің өкілетті органдарын азайтып, азаматтардың толық бақылауына бағындыру керек деуден тұрады

D) халық тек тікелей ғана емес, билік органдарындағы өз өкілдері арқылы да билікке араласа алады деп есептейді. Осындай тәртіпте демократия халық алдында жауапты өкілетті басқару түрі ретінде сипатталады

E) негізгі идеясы халықтың басым көпшілігің тек билік органдарына өз өкілдерін сайлаумен шектеліп қоймай, басқа да биліктік, басқарулық іс-әрекеттерге тікелей қатысуын көздейді

13 Өкілдік немесе репрезентативті демократия:

A) жеке тұлғаны биліктің бастапқы қайнар көзі ретінде мойындаудан, оның әлеуметтік субъект ретіндегі дербестігін, адам құқықтары мен бостандықтарын заң билігімен қорғауды көздеуден тұрады

B) Батыс еуропалық елдердің басым көпшілігіне тән. Саясаттың басты субъектілері жеке адам да, халық та емес, әртүрлі топтар дейді. Осылайша тек топтың көмегімен жеке тұлға өз мүддесін қорғауға, өзін-өзі көрсетуге мүмкіндік алады

C) аса маңызды саяси мәселелерді халықтың өзі шешуі керек, ал биліктің өкілетті органдарын азайтып, азаматтардың толық бақылауына бағындыру керек деуден тұрады

D) халық тек тікелей ғана емес, билік органдарындағы өз өкілдері арқылы да билікке араласа алады деп есептейді. Осындай тәртіпте демократия халық алдында жауапты өкілетті басқару түрі ретінде сипатталады

E) негізгі идеясы халықтың басым көпшілігің тек билік органдарына өз өкілдерін сайлаумен шектеліп қоймай, басқа да биліктік, басқарулық іс-әрекеттерге тікелей қатысуын көздейді

14 Қатысу немесе партиципаторлы демократия:

A) жеке тұлғаны биліктің бастапқы қайнар көзі ретінде мойындаудан, оның әлеуметтік субъект ретіндегі дербестігін, адам құқықтары мен бостандықтарын заң билігімен қорғауды көздеуден тұрады

B) Батыс еуропалық елдердің басым көпшілігіне тән. Саясаттың басты субъектілері жеке адам да, халық та емес, әртүрлі топтар дейді. Осылайша тек топтың көмегімен жеке тұлға өз мүддесін қорғауға, өзін-өзі көрсетуге мүмкіндік алады

C) аса маңызды саяси мәселелерді халықтың өзі шешуі керек, ал биліктің өкілетті органдарын азайтып, азаматтардың толық бақылауына бағындыру керек деуден тұрады

D) халық тек тікелей ғана емес, билік органдарындағы өз өкілдері арқылы да билікке араласа алады деп есептейді. Осындай тәртіпте демократия халық алдында жауапты өкілетті басқару түрі ретінде сипатталады

E) негізгі идеясы халықтың басым көпшілігің тек билік органдарына өз өкілдерін сайлаумен шектеліп қоймай, басқа да биліктік, басқарулық іс-әрекеттерге тікелей қатысуын көздейді

15 Демократиялық құрылымды қалыптастыруға және бекітуге бағытталған саяси және әлеуметтік процестер:

А) демократияландыру

В) батыстандыру

С) индустрияландыру

D) модернизацияландыру

Е) урбанизацияландыру

16 Әлемнің демократияландыру себептерін көрсетіңіз:

А) әлеуметтік-саяси қозғалыстар

В) ғылыми жаңалықтар

С) ғылыми-техникалық төңкерістер

D) индустрияландыру, модернизацияландыру, урбанизацияландыру процестері

Е) авторитарлық саяси жүйелерді либерализациялау

17 Төменде берілген себептерінің демократизацияландыру процесіне қатысы жоғын көрсетіңіз:

А) «Қырғи-қабақ соғыстың» аяқталуы

В) социалистік тәртіптердің құлауы

С) авторитарлық саяси жүйелерді либерализациялау

D) индустрияландыру, модернизацияландыру, урбанизацияландыру процестері

Е) дұрыс жауап жоқ

18 Демократиялық процесс толқындары теориясын жасаушы, ғылыми айналымға «демократияландыру толқындары», «демократияландырудың ғаламдық толқыны» ұғымдарын еңгізген ғалым:

А) К. Маркс D) Г. Алмонд

В) Р. Даль Е) С. Хантингтон

С) Г. Митчел

19 Демократияның белгілерін шығарған ғалым:

А) К. Маркс Е) С. Хантингтон

В) Р. Даль

С) Г. Митчел

D) Г. Алмонд

20 Демократияның белгілеріне қатысы жоғын көрсетіңіз:

А) жоғарғы биліктің бірден-бір көзі ретінде халықты мойындау

В) барлық кәмелетке толған азаматтардың саяси өмірге қатысу мүмкіндігінің теңдігі

С) барлық азаматтардың интеллектуалдық саяси элитасына бағынуы

D) барлық азаматтардың көпшіліктің еркіне бағынуы

Е) мемлекеттік және қоғамдық өмір мәселелерін дауыс беру арқылы шешу


Дата добавления: 2015-02-16; просмотров: 5 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав